doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.

docent – Česká sbírka mikroorganismů


kancelář: bud. E25/1S11
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7601
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Odborné curriculum vitae

Identifikace osoby
 • RNDr. Pavel Švec, Ph.D., *1972, Zlín
Pracoviště
 • Česká sbírka mikroorganismů
  Ústav experimentální biologie
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita

  Univerzitní kampus Bohunice
  Kamenice 5, budova A25
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2005: RNDr., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor Obecná biologie.
 • 1996-2001: Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor Molekulární a buněčná biologie.
 • 1991-1996: Mgr., Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor Obecná biologie se zaměřením na mikrobiologii.
Přehled zaměstnání
 • od 1997 - dosud: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, ÚEB, Česká sbírka mikroorganismů.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Taxonomie, diagnostika a typizace bakterií (biotypizace, molekulárně-biologické metody).
 • Metody kryokonzervace prokaryot (tekutý dusík, -70C).
 • Celkem je autorem nebo spoluautorem 83 původních vědeckých prací (z toho 67 v časopisech s IF), 3 kapitol v knize, 34 přednášek a 67 posterových sdělení.
Akademické stáže
 • 2011: Kurz DNA-DNA hybridizace, BCCM/LMG Bacteria Collection, University Gent, Belgie, 24. 10. 2011 - 28. 10. 2011.
 • 2004: Research fellowship in the framework of the promotion of S&T cooperation with Central and Eastern Europe, Belgian Federal Science Polici Office, 2004. BCCM/LMG Bacteria Collection, University Gent, Belgie, březen – prosinec, 2004. Garant Prof. Dr. ir. Jean Swings (identifikace a typizace mléčných bakterií).
 • 2004: Flemish-Romanian Workshop on Lactic Acid Bacteria, Biodiversity and Functional Properties, Belgie, Brusel, 23. listopad 2004.
 • 2000: FEMS Short term fellowship. Laboratory of Bacteriology, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University, Belgie, květen – červenec, 2000. Garant Dr. L. A. Devriese (taxonomie enterokoků).
Řešené projekty
 • 2012-2015, Centrum experimentální biomedicíny (CEB). Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0183. (Hlavní řešitel: J. Šmarda, PřF MU).
 • 2012. Automatizovaná biotypizace a genotypizace prokaryot - inovace výuky mikrobiologie. Projekt FRVŠ 1626/2012. (Hlavní řešitel: I. Sedláček, PřF MU).
 • 2009-2011, Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů virulence a rezistence u Staphylococcus aureus. GAČR 310/09/0459, spoluřešitel. (Řešitel: R. Pantůček, PřF MU).
 • 2009-2010, Molekulární taxonomie grampozitivních bakterií izolovaných ze zubního kazu v dočasné dentici. GAČR 310/09/0657, řešitel.
 • 2008-2011, Výzkum možností aplikace automatizovaných a poloautomatizovaných metod pro identifikaci a charakterizaci nových kmenů baktérií s probiotickými vlastnostmi s cílem rozšíření specifických genetických zdrojů pro prevenci civilizačních onemocnění, GASTROPROBIO. MŠMT NPVII 2B08068, spoluřešitel. (Řešitel: V. Dráb, Milkom Tábor)
 • 2006-2008, Diverzita kultivovatelných mikroorganizmů v klíšťatech, vektorech patogenů obratlovců. GAAV KJB600930613, spoluřešitel. (Řešitel: I. Rudolf, AVČR, ÚBO Valtice)
 • 2005-2011, Diverzita biotických společenstev a populací, kauzální analýzy variability v prostoru a čase. VZ MŠMT0021622416, spoluřešitel. (Řešitel: M.Chytrý, PřF MU)
 • 2005-2009, Stomatologické výzkumné centrum. MŠMT 1M0528, spoluřešitel. (Řešitel: J. Vaněk, Stomatologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny)
 • 2002-2005, Knihovna ribotypizačních profilů typových kultur bakterií. GAČR 204/02/D099/A, řešitel. Úspěšně oponováno. (Garant: I. Sedláček, PřF MU)
 • 2002-2004, Molekulární diagnostika, epidemiologie a klasifikace klinicky významných grampozitivních koků. GAČR 301/02/1505, spoluřešitel. Úspěšně oponováno. (Řešitel: I. Sedláček, PřF MU)
 • 2002-2004, Návrh a provoz biotrickling filtru odstraňujícího těkavé polutanty z odpadních plynů. GAČR 104/02/0665, spoluřešitel. Úspěšně oponováno. (Řešitel: J. Páca, VŠCHT Praha)
 • 2002-2003, Charakteristika bakteriociny produkujících environmentálních kmenů enterokoků a stafylokoků pro jejich využití v biologické dekontaminaci odpadů. Program KONTAKT, číslo projektu 164, spoluřešitel. Úspěšně oponováno. (Řešitel: I. Sedláček, PřF MU)
 • 2001-2004, Využití probiotik v mléčných výrobcích pro zvýšení jejich kvality, nutriční hodnoty a zdravotní bezpečnosti. MZe, projekt QE 1382, spoluřešitel. Úspěšně oponováno. (Řešitel: V. Dráb, Milkom Tábor)
 • 1997-1999, Molekulární identifikace a diagnostika stafylokoků způsobujících nozokomiální infekce. GAČR 301/97/1192. (Řešitel: J. Doškař, PřF MU)
Mimouniverzitní aktivity
 • od 1997 - dosud: člen Československé společnosti mikrobiologické.
 • od 2020: člen International Committee on Systematics of Prokaryotes (ICSP) (www.the-icsp.org); nominován Československou společností mikrobiologickou.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2004: Cena Zlatého stafylokoka Národní referenční laboratoře pro stafylokoky SZÚ v Praze.
 • 2000: Cena "Mladého českého a slovenského mikrobiologa" za rok 2000 od Československé společnosti mikrobiologické.
Vybrané publikace
 • GRILLOVÁ, Linda, Ivo SEDLÁČEK, Gabriela PÁCHNIKOVÁ, Eva STAŇKOVÁ, Pavel ŠVEC, Pavla HOLOCHOVÁ, Lenka MICENKOVÁ, Juraj BOSÁK, Iva SLANINOVÁ a David ŠMAJS. Characterization of four Escherichia albertii isolates collected from animals living in Antarctica and Patagonia. JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE. Tokyo: JAPAN SOC VET SCI, 2018, roč. 80, č. 1, s. 138-146. ISSN 0916-7250. doi:10.1292/jvms.17-0492. URL info
 • PANTŮČEK, Roman, Ivo SEDLÁČEK, Adéla INDRÁKOVÁ, Veronika VRBOVSKÁ, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Vojtěch KOVAŘOVIC, Pavel ŠVEC, Stanislava KRÁLOVÁ, Lucie KRIŠTOFOVÁ, Jana KEKLÁKOVÁ, Petr PETRÁŠ a Jiří DOŠKAŘ. Staphylococcus edaphicus sp nov., isolated in Antarctica, harbors the mecC gene and genomic islands with a suspected role in adaptation to extreme environments. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. Washington, D.C.: American Society for Microbiology, 2018, roč. 84, č. 2, s. 1-13. ISSN 0099-2240. doi:10.1128/AEM.01746-17. URL info
 • ŠIMŮNEK, Jiří, Jiří KILLER, Hana SECHOVCOVÁ, Jiří ŠIMŮNEK, Radko PECHAR, Vojtěch RADA, Pavel ŠVEC a Ivo SEDLÁČEK. Characterization of a xylanolytic bacterial strain C10 isolated from the rumen of a red deer (Cervus elaphus) closely related of the recently described species Actinomyces succiniciruminis, A. glycerinitolerans, and A. ruminicola. Folia Microbiologica. AV ČR, Institute of Microbiology, 2018, roč. 63, č. 3, s. 391-399. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-017-0577-9. info
 • KRÁLOVÁ, Stanislava, Pavel ŠVEC, Hans-Jurgen BUSSE, Eva STAŇKOVÁ, Peter VÁCZI a Ivo SEDLÁČEK. Flavobacterium chryseum sp. nov. and Flavobacterium psychroterrae sp. nov., novel environmental bacteria isolated from Antarctica. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Society for General Microbiology, 2018, roč. 68, č. 10, s. 3132-3139. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijsem.0.002952. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Stanislava KRÁLOVÁ, Hans-Jürgen BUSSE, Tanita KLEINHAGAUER, Roman PANTŮČEK, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Margo CNOCKAERT, Peter VANDAMME, Eva STAŇKOVÁ, Tereza GELBÍČOVÁ, Pavla HOLOCHOVÁ, Miloš BARTÁK, Kamila KÝROVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Pedobacter jamesrossensis sp. nov., Pedobacter lithocola sp. nov., Pedobacter mendelii sp. nov. and Pedobacter petrophilus sp. nov., isolated from the Antarctic environment. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. London: Society for General Microbiology, 2017, roč. 67, č. 5, s. 1499-1507. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijsem.0.001749. URL info
 • KILLER, Jiří, Radko PECHAR, Pavel ŠVEC, Hana SALMONOVÁ, Roman ŠVEJSTIL, Martina GEIGEROVÁ, Vojtěch RADA, Eva VLKOVÁ a Chahrazed MEKADIM. Lactobacillus caviae sp nov., an obligately heterofermentative bacterium isolated from the oral cavity of a guinea pig (Cavia aperea f. porcellus). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. London: Microbiology Society, 2017, roč. 67, č. 8, s. 2903-2909. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijsem.0.002044. URL info
 • ORAVCOVÁ, Veronika, Pavel ŠVEC a Ivan LITERÁK. Vancomycin-resistant enterococci with vanA and vanB genes in Australian gulls. Environmental Microbiology Reports. Hoboken: Wiley, 2017, roč. 9, č. 3, s. 316-318. ISSN 1758-2229. doi:10.1111/1758-2229.12542. info
 • ŠVEC, Pavel, Petr PETRÁŠ, Roman PANTŮČEK, Jiří DOŠKAŘ a Ivo SEDLÁČEK. High intraspecies heterogeneity within Staphylococcus sciuri and rejection of its classification into S. sciuri subsp. sciuri, S. sciuri subsp. carnaticus and S. sciuri subsp. rodentium. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Society for General Microbiology, Great Britain, 2016, roč. 66, December, s. 5181-5186. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijsem.0.001493. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Hans Jurgen BUSSE, Hana VOJTKOVÁ, Roman PANTŮČEK, Margo CNOCKAERT, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Stanislava KRÁLOVÁ, Peter VANDAMME a Ivo SEDLÁČEK. Classification of strain CCM 4446T as Rhodococcus degradans sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Society for General Microbiology, 2015, roč. 65, December, s. 4381-4387. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijsem.0.000584. URL info
 • ŠVEC, Pavel a Charles M. A. P. FRANZ. The family Enterococcaceae. In W. H. Holzapfel, B. J. B. Wood. Lactic Acid Bacteria: Biodiversity and Taxonomy. Chichester (UK): John Wiley & Sons, 2014. s. 171-173. ISBN 978-1-4443-3383-1. URL info
 • ŠVEC, Pavel a Charles M. A. P. FRANZ. The genus Enterococcus. In W. H. Holzapfel, B. J. B. Wood. Lactic Acid Bacteria: Biodiversity and Taxonomy. Chichester (UK): John Wiley & Sons, 2014. s. 175-211. ISBN 978-1-4443-3383-1. URL info
 • KILLER, Jiří, Soňa DUBNÁ, Ivo SEDLÁČEK a Pavel ŠVEC. Lactobacillus apis sp. nov., from the stomach of honeybees (Apis mellifera), having an in vitro inhibitory effect on the causative agents of American and European foulbrood. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Society for General Microbiology, 2014, roč. 64, January, s. 152-157. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijs.0.053033-0. URL info
 • KILLER, Jiří, Pavel ŠVEC, Ivo SEDLÁČEK, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, O. BENADA, Z. HRONCOVÁ, J. HAVLÍK, E. VLKOVÁ, Vojtěch RADA, J. KOPEČNÝ a O. KOFROŇOVÁ. Vagococcus entomophilus sp. nov., from the digestive tract of a wasp (Vespula vulgaris). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Society for General Microbiology, 2014, roč. 64, March, s. 731-737. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijs.0.054940-0. URL info
 • DE BEL, Annelies, Pavel ŠVEC, Petr PETRÁŠ, Ivo SEDLÁČEK, Roman PANTŮČEK, Fedoua ECHAHIDI, Denis PIÉRARD a Peter VANDAMME. Reclassification of Staphylococcus jettensis De Bel et al. 2013 as Staphylococcus petrasii subsp. jettensis subsp. nov. and emended description of Staphylococcus petrasii Pantucek et al. 2013. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Society for General Microbiology, 2014, roč. 64, December, s. 4198-4201. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijs.0.064758-0. URL info
 • JEŽEK, Petr, J. ZAVADILOVÁ, R. KOLÍNSKÁ, Pavel ŠVEC, J. GUTTWIRTH a Petr PETRÁŠ. Corynebacterium imitans izolované z hemokultury u pacienta se suspektní bakterémií-první izolace v humánním klinickém materiálu v České republice. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství. Praha: TRIOS s.r.o, 2014, roč. 20, č. 3, s. 98-101. ISSN 1211-264X. info
 • MARTÍNEZ-MURCIA, Antonio, Roxana BEAZ-HIDALGO, Pavel ŠVEC, Ma José SAAVEDRA, Ma José FIGUERAS a Ivo SEDLÁČEK. Aeromonas cavernicola sp. nov., isolated from fresh water of a brook in a cavern. Current Microbiology. Heidelberg: Springer, 2013, roč. 66, č. 2, s. 197-204. ISSN 0343-8651. doi:10.1007/s00284-012-0253-x. URL info
 • FROLKOVÁ, Petra, Pavel ŠVEC, Ivo SEDLÁČEK, Ivana MAŠLAŇOVÁ, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Anuradha GHOSH, Ludek ZUREK, Tomáš RADIMĚŘSKÝ a Ivan LITERÁK. Enterococcus alcedinis sp. nov., isolated from common kingfisher (Alcedo atthis). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Reading, United Kingdom: Society for General Microbiology, 2013, roč. 63, č. 8, s. 3069-3074. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijs.0.049833-0. URL info
 • JEŽEK, Petr, Petr PETRÁŠ, Pavel ŠVEC a Helena ŠIMKOVÁ. Fatální septikémie u člověka vyvolaná Campylobacter fetus subsp. fetus. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. Praha: Státní zdravotní ústav, 2012, roč. 21, č. 4, s. 144-148. ISSN 1803-6422. info
 • ŠVEC, Pavel, Peter VANDAMME, Hana BRYNDOVÁ, Pavla HOLOCHOVÁ, Marcel KOSINA, Ivana MAŠLAŇOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Enterococcus plantarum sp. nov., isolated from plants. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. UK: Society for General Microbiology, 2012, roč. 62, č. 7, s. 1499-1505. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijs.0.033357-0. info
 • FROLKOVÁ, Petra, Anuradha GHOSH, Pavel ŠVEC, Ludek ZUREK a Ivan LITERÁK. Use of the manganese-dependent superoxide dismutase gene sodA for rapid identification of recently described enterococcal species. Folia Microbiologica. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2012, roč. 57, č. 5, s. 439-442. ISSN 0015-5632. doi:10.1007/s12223-012-0115-8. info
 • NIEMI, Maarit R., Tuula OLLINKANGAS, Lars PAULIN, Pavel ŠVEC, Peter VANDAMME, Antti KARKMAN, Marcel KOSINA a Kristina LINDSTROM. Enterococcus rivorum sp. nov., from water of pristine brooks. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. UK: Society for General Microbiology, 2012, roč. 62, č. 9, s. 2169-2173. ISSN 1466-5026. doi:10.1099/ijs.0.038257-0. info
 • ŠVEC, Pavel. Taxonomie a ekologie rodu Enterococcus. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2012. Banská Bystrica: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012. s. 167-170. ISBN 978-80-971197-2-0. info
 • JEŽEK, Petr, Petr PETRÁŠ, Pavel ŠVEC a Petr ČAPEK. Helcococcus kunzii – kolonizace ran nebo patogen? Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. SZÚ, Praha, 2011, roč. 20, č. 10, s. 360-363. ISSN 1803-6422. info
 • ŠVEC, Pavel, Martina KUKLETOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Comparative evaluation of automated ribotyping and RAPD-PCR for typing of Lactobacillus spp. occurring in dental caries. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Springer, 2010, roč. 98, č. 1, s. 85-92. ISSN 0003-6072. URL info
 • PETRÁŠ, Petr, Pavel ŠVEC a Ivana MACHOVÁ. První záchyt Staphylococcus pseudintermedius z humánního klinického materiálu v České republice. Zprávy epidemiologie a mikrobiologie. Praha: Státní zdravotní ústav, 2010, roč. 19, č. 3, s. 65-67. ISSN 1803-6422. URL info
 • BUŇKOVÁ, Leona, František BUŇKA, Gabriela MANTLOVÁ, Andrea ČABLOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Pavel ŠVEC, Vendula PACHLOVÁ a Stanislav KRÁČMAR. The effect of ripening and storage conditions on the distribution of tyramine, putrescine and cadaverine in Edam-cheese. Food Microbiology. 2010, roč. 27, č. 7, s. 880-888. ISSN 0740-0020. info
 • RADIMĚŘSKÝ, Tomáš, Petra FROLKOVÁ, Dagmar JANOSZOWSKÁ, Monika DOLEJSKÁ, Pavel ŠVEC, Eva ROUBALOVÁ, Petra ČÍKOVÁ, Alois ČÍŽEK a Ivan LITERÁK. Antibiotic resistance in faecal bacteria (Escherichia coli, Enterococcus spp.) in feral pigeons. Journal of Applied Microbiology. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd, 2010, roč. 109, č. 5, s. 1687-1695. ISSN 1364-5072. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Roman PANTŮČEK, Petr PETRÁŠ, Ivo SEDLÁČEK a Dana NOVÁKOVÁ. Identification of Staphylococcus spp. using (GTG)5-PCR fingerprinting. Systematic and Applied Microbiology. Germany: Elsevier GmbH, 2010, roč. 33, č. 8, s. 451-456. ISSN 0723-2020. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Lenka ŽÁČKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ a Martina KUKLETOVÁ. Lactobacillus spp. associated with early childhood caries. Folia Microbiologica. 2009, roč. 54, č. 1, s. 53-58. ISSN 0015-5632. info
 • ŠVEC, Pavel a Luc DEVRIESE. Genus I. Enterococcus (ex Thiercelin and Jouhaud 1903) Schleifer and Kilpper-Bälz 1984, 32VP. In Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. 2nd ed. New York: Springer, 2009. s. 594-607. Volume 3: The Firmicutes. ISBN 978-0-387-95041-9. URL info
 • RUDOLF, Ivo, Jan MENDEL, Silvie ŠIKUTOVÁ, Pavel ŠVEC, Jana MASAŘÍKOVÁ, Dana NOVÁKOVÁ, Leona BUŇKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Zdeněk HUBÁLEK. 16S rRNA Gene-Based Identification of Cultured Bacterial Flora from Host-Seeking Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus and Haemaphysalis concinna Ticks, Vectors of Vertebrate Pathogens. Folia Microbiologica. Praha: Springer, 2009, roč. 54, č. 5, s. 419-428. ISSN 0015-5632. info
 • ŠVEC, Pavel a Ivo SEDLÁČEK. Characterization of Lactococcus lactis subsp. lactis isolated from surface waters. Folia Microbiologica. PRINCO International, Praha: Springer, 2008, roč. 53, č. 1, s. 53-56. ISSN 0015-5632. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Dana NOVÁKOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Evaluation of (GTG)5-PCR for rapid identification of Streptococcus mutans. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Springer, 2008, roč. 94, č. 4, s. 573-579. ISSN 0003-6072. URL info
 • BUŇKOVÁ, Leona, Pavel ŠVEC, Jiří HALOUZKA, Ivo RUDOLF a Miroslav NĚMEC. Ribotyping and Whole-Cell Protein Analysis of Spirochetes Isolated from Arthropods in the Czech Republic. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2008, roč. 15, č. 2, s. 225-230. ISSN 1232-1966. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Alena ŠEVČÍKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Jana BEDNÁŘOVÁ, Cindy SNAUWAERT, Karen LEFEBVRE, Peter VANDAMME a Marc VANCANNEYT. Identification of lactic acid bacteria isolated from human blood cultures. FEMS immunology and medical microbiology. Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 49, č. 2, s. 192-196. ISSN 0928-8244. URL info
 • LAUKOVÁ, Andrea, Pavel ŠVEC, Viola STROMPFOVÁ, Vlastimil ŠTĚTINA a Ivo SEDLÁČEK. Properties of the strains Enterococcus haemoperoxidus and E. moraviensis, new species among enterococci. Folia Microbiologica. Praha: Czechoslovak Society for Microbiology, 2007, roč. 52, č. 3, s. 273-279. ISSN 0015-5632. URL info
 • NOVÁKOVÁ, Dana, Ivo SEDLÁČEK, Roman PANTŮČEK, Vlastimil ŠTĚTINA, Pavel ŠVEC a Petr PETRÁŠ. Staphylococcus equorum and Staphylococcus succinus isolated from human clinical specimens. Journal of Medical Microbiology. Reading, UK: Society for General Microbiology, 2006, roč. 55, č. 5, s. 523-528. ISSN 0022-2615. [Abstract, Full text] info
 • ŠVEC, Pavel, Marc VANCANNEYT, Ivo SEDLÁEK, Sabri NASER, Cindy SNAUWAERT, Karen LEFEBVRE, Bart HOSTE a Jean SWINGS. Enterococcus silesiacus sp. nov. and Enterococcus termitis sp. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Reading, United Kingdom: Society for General Microbiology, 2006, roč. 56, č. 3, s. 577-581. ISSN 1466-5026. URL info
 • ŠEVČÍKOVÁ, Alena, Ivo SEDLÁČEK a Pavel ŠVEC. Weissella confusa (basonym Lactobacillus confusus) - první záchyt z hemokultury v České republice. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). Praha: Centrum epidemiol. a mikrobiol. SZÚ, 2005, roč. 14, č. 1, s. 26-27. ISSN 1211-7358. info
 • ŠVEC, Pavel, Marc VANCANNEYT, Milan SEMAN, Cindy SNAUWAERT, Karen LEFEBVRE, Ivo SEDLÁČEK a Jean SWINGS. Evaluation of (GTG)5-PCR for identification of Enterococcus spp. FEMS Microbiology Letters. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science B. V., 2005, roč. 247, č. 1, s. 59-63. ISSN 0378-1097. info
 • PANTŮČEK, Roman, Ivo SEDLÁČEK, Petr PETRÁŠ, Dagmar KOUKALOVÁ, Pavel ŠVEC, Vlastimil ŠTĚTINA, Marc VANCANNEYT, Lenka CHRASTINOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jean SWINGS a Václav HÁJEK. Staphylococcus simiae sp. nov., isolated from South American squirrel monkeys. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Reading, United Kingdom: Society for General Microbiology, 2005, roč. 55, č. 5, s. 1953-1958. ISSN 1466-5026. [Abstract] [Full Text] info
 • NASER, Sabri M., Marc VANCANNEYT, Evelyne DE GRAEF, Luc A. DEVRIESE, Cindy SNAUWAERT, Karen LEFEBVRE, Bart HOSTE, Pavel ŠVEC, Annemie DECOSTERE, Freddy HAESEBROUCK a Jean SWINGS. Enterococcus canintestini sp. nov., from faecal samples of healthy dogs. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. UK: Society for General Microbiology, 2005, roč. 55, č. 5, s. 2177-2182. ISSN 1466-5026. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Marc VANCANNEYT, Luc A. DEVRIESE, Sabri M. NASER, Cindy SNAUWAERT, Karen LEFEBVRE, Bart HOSTE a Jean SWINGS. Enterococcus aquimarinus sp. nov., isolated from sea water. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. UK: Society for General Microbiology, 2005, roč. 55, č. 5, s. 2183-2187. ISSN 1466-5026. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Vladimír DRÁB a Ivo SEDLÁČEK. Ribotyping of Lactobacillus casei group strains isolated from dairy products. Folia Microbiologica. Praha, 2005, roč. 50, č. 3, s. 223-228. ISSN 0015-5632. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Marc VANCANNEYT, Joanna KOORT, Sabri M. NASER, Bart HOSTE, Elina VIHAVAINEN, Peter VANDAMME, Jean SWINGS a Johanna BJORKROTH. Enterococcus devriesei sp. nov., associated with animal sources. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. UK: Society for General Microbiology, 2005, roč. 55, č. 6, s. 2479-2484. ISSN 1466-5026. URL info
 • ŠTĚTINA, Vlastimil, Andrea LAUKOVÁ, Viola STROMPFOVÁ, Pavel ŠVEC a Ivo SEDLÁČEK. Identification of Staphylococcus piscifermentans from dog feces. Folia Microbiologica. Praha, 2005, roč. 50, č. 6, s. 524-528. ISSN 0015-5632. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Marc VANCANNEYT, Ivo SEDLÁČEK, Katrien ENGELBEEN, Vlastimil ŠTĚTINA, Jean SWINGS a Petr PETRÁŠ. Reclassification of Staphylococcus pulvereri Zakrzewska-Czerwinska et al. 1995 as a later synonym of Staphylococcus vitulinus Webster et al. 1994. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. Reading, United Kingdom: Society for General Microbiology, 2004, roč. 54, č. 6, s. 2213-2215. ISSN 1466-5026. URL info
 • ŠVEC, Pavel, Hana ŠTEGNEROVÁ, Eva DURNOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Characterization of esculin-positive Pseudomonas fluorescens strains isolated from an underground brook. Folia Microbiologica. Praha, 2004, roč. 49, č. 6, s. 725-730. ISSN 0015-5632. info
 • PÁČOVÁ, Zdenka, Pavel ŠVEC, Lotte P. STENFORS, Marcela VYLETĚLOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Isolation of the psychrotolerant species Bacillus weihenstephanensis from raw cow's milk. Czech J.Anim.Sci. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2003, roč. 48, č. 2, s. 93-96. ISSN 1212-1819. info
 • MANNEROVÁ, Sylva, Roman PANTŮČEK, Jiří DOŠKAŘ, Pavel ŠVEC, C. SNAUWAERT, M. VANCANNEYT, J. SWINGS a Ivo SEDLÁČEK. Macrococcus brunensis sp. nov., Macrococcus hajekii sp. nov. and Macrococcus lamae sp. nov., from the skin of llamas. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. UK: Society for General Microbiology, 2003, roč. 53, č. 5, s. 1647-1654. ISSN 1466-5026. [Full Text] [Abstract] info
 • YANSANJAV, Altanzaya, Pavel ŠVEC, Ivo SEDLÁČEK, Ida HOLLEROVÁ a Miroslav NĚMEC. Ribotyping of lactobacilli isolated from spoiled beer. FEMS Microbiology Letters. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science B. V., 2003, roč. 229, č. 1, s. 141-144. ISSN 0378-1097. info
 • ŠVEC, Pavel, Luc DEVRIESE, Ivo SEDLÁČEK, Margo BAELE, Marc VANCANNEYT, Freddy HAESEBROUCK, Jean SWINGS a Jiří DOŠKAŘ. Characterization of yellow-pigmented and motile enterococci isolated from intestines of the garden snail Helix aspersa. Journal of Applied Microbiology. Oxford, UK: Blackwell Science Ltd, 2002, roč. 92, č. 5, s. 951-957. ISSN 1365-2672. [Abstract] [Full text] info
 • VYLETĚLOVÁ, Marcela, Pavel ŠVEC, Zdenka PÁČOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a Petr ROUBAL. Occurrence of Bacillus cereus and Bacillus licheniformis strains in the course of UHT milk production. Czech J Anim Sci. 2002, roč. 47, č. 5, s. 200-205. info
 • ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK, Roman PANTŮČEK, Luc DEVRIESE a Jiří DOŠKAŘ. Evaluation of ribotyping for characterization and identification of Enterococcus haemoperoxidus and Enterococcus moraviensis strains. FEMS Microbiology Letters. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science B. V., 2001, roč. 203, č. 1, s. 23-27. ISSN 0378-1097. [Full Text] [Abstract] info
 • ŠVEC, Pavel a Ivo SEDLÁČEK. Occurrence of Enterococcus spp. in Waters. Folia Microbiol. Praha: PRINCO International, 1999, roč. 44, č. 1, s. 3-10. ISSN 0015-5632. info
 • ŠVEC, Pavel. Taxonomie klinicky významných druhů čeledí Moraxellaceae, Cardiobacteriaceae, Pasteurellaceae a rodů druhu Brucella, Eikenella a Chromobacterium. Remedia-Klinická mikrobiologie. Praha: Nakladatelství a vydavatelství PANAX, 1999, roč. 3, č. 5, s. 152-155. ISSN 1211-7684. info
 • ŠVEC, Pavel, Ivo SEDLÁČEK a Eva PAKROVÁ. Použití soupravy STREPTOtest pro identifikaci enterokoků izolovaných z humánního klinického materiálu. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1996, roč. 45, č. 4, s. 153-157. ISSN 1210-7913. info

21. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info