doc. Ing. Luděk Berec, Dr.


e‑mail:
Školitel

Obor: Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech