Dr. Ioannis Chrysikos

odborný asistent – Ústav matematiky a statistiky


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ioannis Chrysikos
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 27. 11. 2023
Habilitační práce (veřejná část) G-structures, Dirac operators with torsion and special spinor fields
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Four of the five published articles submitted to the thesis are excluded from the public version due to license restrictions.
Oponenti habilitační práce Prof. Jorge Lauret, Ph.D. (National University of Córdoba, Argentina)
Prof. Dr. Lorenz Schwachhöfer (Technical University Dortmund, Německo)
Prof. Aleksy Tralle, Ph.D. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polsko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 5. 2024
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Rikard von Unge, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně)
Prof. Dr. hab. Ilka Agricola (Department of Mathematics and Computer Science, Philipps-Universität Marburg, Německo)
Prof. Dr. Vicente Cortés Suarez (Department of Mathematics, University of Hamburg, Německo)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info