doc. Ing. Vlad Popovici, PhD

docent – Integrativní bioinformatika a biostatistika


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D30/206
Kamenice 34
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6848
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Vlad Popovici, M.Sc., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2017
Datum ukončení řízení 1. 6. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Computational biomarker discovery: methods and practice
Oponenti habilitační práce Prof. Daniel Racoceanu (University of Peru, Peru; Sorbonne University, France)
Prof. Manuel Salto-Tellez (Queen´s University Belfast, UK)
Prof. Oswaldo Trelles Salazar (University of Malaga, Spain)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 3. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (Fakulta informatiky MU)
Členové doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. (FMFI UK v Bratislavě)
prof. Ing. Filip Železný, Ph.D. (FEL ČVUT v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info