doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.

Katedra anglistiky a amerikanistiky


kancelář: bud. G/G.304
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8298
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Curriculum vitae

Name, scientific degrees
 • František Tůma, Mgr., Ph.D., doc.
Department/Faculty/University
 • Department of English and American Studies, Faculty of Arts Masaryk University, Brno
Function, current position
 • Associate professor, external co-worker
Education and academic qualifications
 • 2019: habilitation ("docent" degree) - English Linguistics Faculty of Arts, Charles University in Prague. Habilitation thesis: Classroom interaction in English language teaching in higher education: A conversation analysis perspective - published in Czech as Tůma, F. (2017). Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Brno: Masarykova univerzita.
 • 2012: Ph.D. degree in Philology – Foreign language teaching Faculty of Arts, Charles University in Prague. Dissertation: Developing communicative competence through online discussion tasks: Computer mediated communication and the skill of writing.
 • 2008: Mgr. (Master’s) degree in Teaching English and Informatics at lower-secondary schools. Faculty of Education, Technical University of Liberec
Professional experience
 • 2022 - present: WU Vienna University of Economics and Business, Department of Foreign Language Business Communication
 • 2016 - present: Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (2016-2017: external cooperation, 2017-2019: assistant professor, 2019-2022: associate professor, since 09/2022: external co-worker)
 • 2017 - 2021: Department of Education, Faculty of Education, Masaryk University, Brno (2017-2019: assistant professor, 2019-2021 associate professor)
 • 2012 - 2017: Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University, Brno. Postdoctoral researcher (2012-2015), assistant professor (2015-2017).
 • 2008 - 2012: English Department, Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Liberec. Assistant.
Teaching activities
 • For an overview of courses taught at Masaryk University, see "Teaching".
 • 2008 - 2012: English Department, Faculty of Science, Humanities and Education, Technical University of Liberec. Lectures and seminars in foreign language didactics in Bachelor's, Master's and lifelong learning programmes. Supervisor of final papers in Bachelor's, Master's and lifelong learning programmes. Instructor in general English and medical English courses.
Research activities
 • Grant GA ČR 19-06763S: Ethnography of Diversity in Pre-Service Teacher Education (research team member; principal investigator: dr. Obrovská, 2019-2021)
 • Grant GA ČR 18-02363S: Classroom interaction in frontal teaching and groupwork in EFL classes in upper-secondary schools (principal investigator, 2018-2020)
 • Grant GA ČR P407/15/08857S: Classroom interaction in English language teaching in higher education (principal investigator)
 • Grant GA ČR P407/11/0234: Expert teacher: The nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)) (September 2012 - December 2013, cooperation within the postdoc position, principal investigator doc. Píšová)
 • Grant TUL no. 5842/2012: Blended learning in higher education and developing communicative competence in English: 02/2012 – 11/2012 (with Z. Šaffková)
 • Higher Education Development Fund, grant no. 421/2012: Videorecordings in the analysis of micro-teaching performances as a tool for developing the competences of EFL teachers: 03/2012 – 11/2012 (with Z. Šaffková)
 • Grant TUL no. 5842/2011: Blended learning in higher education and developing communicative competence in English: 02/2011 – 11/2011 (with Z. Šaffková)
 • Grant TUL no. 5832/2010: Feedback in the process of developing communicative competence through discussion forums: 02/2010 – 11/2010
 • Grant FP TUL no. 68/2009: Innovative items in continuous assessment in e-learning EFL: 03/2009 – 11/2009
Professional stays abroad
 • 2021: University of Jyväskylä (Finland) – Visiting Fellow Programme (3 months)
 • Mälardalen University (Sweden) - School of Education, Culture and Communication (2 weeks, 2019)
 • University of Gothenburg (Sweden) - Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS), Department of Education, Communication and Learning (1 week, 2018)
 • Augsburg Universität (Germany) - Erasmus+ academic mobility (2 weeks, 2017)
 • University of Helsinki, Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE, Finland) (6 weeks, 2016)
 • University of Helsinki, Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE, Finland) - postdoctoral stay abroad (6 weeks, 2014)
 • Paderborn Universität (Germany) - postdoctoral stay abroad (4 months)
 • Çanakkale Onsekiz Mart University (Turkey) within LLP Erasmus (1 week, 2012)
 • Högskolan Kristanstad (Sweden) within LLP Erasmus. (2 weeks, 2009)
Non-university activities
 • Czech Educational Research Association (member, since 2021: member of the executive board)
 • Czech Association for the Study of English (member)
Most significant professional accomplishments
 • 2017: Czech Educational Research Association - an award for a significant contribution (journal article): Tůma, F. (2016). Konverzační analýza a interakce ve třídě: Východiska a metodologické aspekty [Conversation analysis and classroom interaction: Background and methodological aspects]. Pedagogická orientace, 26(3), 415–441.
 • 2015: Dean’s award (Faculty of Education, Masaryk University) for a significant contribution (book): Píšová, M. et al. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky) [Expert teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective)]. Brno: Masarykova univerzita.
 • 2015: Nomination by Czech Educational Research Association for an award for a significant contribution (journal article): Tůma, F. (2014). Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012) [Dialogism and research on classroom interaction: A review (1990–2012)]. Pedagogika, 64(2), 177–199.
Major publications
 • TŮMA, František, Jana OBROVSKÁ a Petr SVOJANOVSKÝ. Changes in orientations among pre-service EFL teachers’ correction practices: From teaching materials to underlying knowledge structures. LINGUISTICS AND EDUCATION. NETHERLANDS: ELSEVIER, 2023, roč. 76, article ID 101186, s. 1-15. ISSN 0898-5898. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2023.101186. URL info
 • TŮMA, František, Leila KÄÄNTÄ a Teppo JAKONEN. L2 grammar-for-interaction : Functions of “and”-prefaced turns in L2 students’ collaborative talk. MODERN LANGUAGE JOURNAL. WILEY, 2023, roč. 107, č. 4, s. 991-1010. ISSN 0026-7902. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/modl.12885. DOI info
 • SHERMAN, Tamah a František TŮMA. Claiming insufficient knowledge in pairwork and groupwork classroom activities. LEARNING CULTURE AND SOCIAL INTERACTION. ELSEVIER, 2023, roč. 43, December 2023, s. 1-18. ISSN 2210-6561. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.lcsi.2023.100758. DOI info
 • TŮMA, František a Tamah SHERMAN. Recruiting help in word searches in L2 peer interaction : A multimodal conversation-analytic study. Linguistics and Education. Elsevier, 2022, roč. 67, č. 1, s. 1-15. ISSN 0898-5898. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2021.100999. DOI info
 • TŮMA, František. “Okay, so, moving on to question two” : Achieving transitions from one item to another in paired EFL speaking tasks. Slovo a slovesnost. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, 2022, roč. 83, č. 3, s. 163-187. ISSN 0037-7031. URL info
 • TŮMA, František a Kateřina LOJDOVÁ. ‘There are two gaps, so’: teaching materials as resources for correction in pre-service teachers’ EFL classes. Classroom Discourse. 2021, roč. 12, 1-2, s. 15-34. ISSN 1946-3014. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/19463014.2020.1856697. DOI článku info
 • KADERKA, Petr, Jiří NEKVAPIL a František TŮMA. Etnometodologická konference v Mannheimu. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 81, č. 2, s. 154-160. ISSN 0037-7031. info
 • TŮMA, František, Michaela PÍŠOVÁ a Monika ČERNÁ. Eroding trust in teacher professionalism : An ethnomethodological analysis of radio interviews with Czech experts on education. Studia paedagogica. 2020, roč. 25, č. 2, s. 47-69. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2020-2-3. URL info
 • KNECHT, Petr a František TŮMA. Citační etika v pedagogickém výzkumu : k vynucování citací a zakládání citačních kartelů. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 3, s. 187-212. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2020-3-7. DOI článku info
 • TŮMA, František. Recepční studie českého vydání Auerovy Jazykové interakce. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2020, roč. 81, č. 4, s. 283-305. ISSN 0037-7031. webová stránka časopisu Slovo a slovesnost s anotací výsledku info
 • TŮMA, František a Petr KNECHT. Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství, nebo nezbytnost? Přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 9-31. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-1-1. URL info
 • TŮMA, František, Linda NEPIVODOVÁ a Nicola Catherine FOŘTOVÁ. Výzkum interakce mezi spolužáky : přehled konverzačněanalytických studií. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2019, roč. 13, č. 2, s. 7-28. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2019.12. URL info
 • TŮMA, František. Enabling audience participation and stimulating discussion after student presentations in English as a foreign language seminars. Linguistics and Education. Elsevier, 2018, roč. 47, č. 1, s. 59-67. ISSN 0898-5898. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.linged.2018.08.004. URL info
 • TŮMA, František. Střídání kódů ve výuce angličtiny u učitelů-expertů pohledem konverzační analýzy. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 78, č. 4, s. 283-304. ISSN 0037-7031. info
 • TŮMA, František. Interakce ve výuce anglického jazyka na vysoké škole pohledem konverzační analýzy. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 205 s. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe, sv. 7. ISBN 978-80-210-8888-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8888-2017. Čítárna Munispace info
 • TŮMA, František. Používání mateřštiny ve výuce cizího jazyka: co (ne)ukazuje výzkum. Cizí jazyky. Univerzita Karlova, 2016, roč. 59, č. 2, s. 3-12. ISSN 1210-0811. info
 • TŮMA, František. Konverzační analýza a interakce ve třídě: východiska a metodologické aspekty. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2016, roč. 26, č. 3, s. 415-441. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2016-3-415. URL info
 • TŮMA, František. Dialogismus a výzkum interakce ve třídě: přehledová studie (1990-2012). Pedagogika. Praha, 2014, roč. 64, č. 2, s. 177-199. ISSN 0031-3815. info
 • ZOUNEK, Jiří a František TŮMA. Problematika ICT ve vzdělávání v českých pedagogických časopisech (1990–2012). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 3, s. 65-87. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-3-5. Digitální knihovna FF MU URL info
 • TŮMA, František. Dialogism and classroom interaction in English language teaching: A review of Czech research. Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2014, roč. 24, č. 6, s. 878-902. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2014-6-878. URL info
 • TŮMA, František a Michaela PÍŠOVÁ. Trends in foreign language didactics research: a thematic analysis of Ph.D. dissertations from the Czech Republic and abroad (2006-2012). The New Educational Review. 2013, roč. 34, č. 4, s. 125-138. ISSN 1732-6729. URL info
 • TŮMA, František. EFL learners’ interaction in online discussion tasks: A conversation analysis perspective. ACC Journal. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, roč. 19, č. 3, s. 159-170. ISSN 1803-9782. URL info

2022/10/03

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info