prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Ředitel ústavu – Ústav experimentální biologie


Kancelář: bud. A36/329
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1416
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor jmenování Molekulární biologie a genetika
Datum zahájení 18. 11. 2003
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. (UK Bratislava - Přírodovědecká fakulta)
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. František Marec, CSc. (JčU České Budějovice)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (UP - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 12. 2004
Datum zasedání VR fakulty 1. 12. 2004
Datum zasedání VR MU 14. 12. 2004
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 5. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info