prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Ředitel ústavu – Ústav experimentální biologie


Kancelář: bud. A36/329
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1416
E‑mail:
Školitel

Obor: Molekulární a buněčná biologie

školitel doktorských studentů
Blanka Jančeková absolvent 2017, téma: Vliv katepsinu D na protinádorové účinky látky TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) v lidských buňkách
Lucia Knopfová absolvent 2013, téma: Funkce proteinu c-Myb ve vybraných aspektech kancerogeneze
Jitka Malčíková absolvent 2009, téma: Studium aktivity proteinu p53 u leukémií
Jarmila Navrátilová absolvent 2007, téma: Funkční interakce proteinu p53 a v-Myb v buněčné linii BM2
Alice Nemajerová absolvent 2003, téma: Úloha acetylace histonů v diferenciaci kuřecích monoblastů BM2
Eva Ondroušková absolvent 2005, téma: Studium podmínek suprese onkogenu v-myb
Lucie Pekarčíková absolvent 2016, téma: Funkce proteinu c-Myb v patogenezi kolorektálního karcinomu
Sabina Ševčíková absolvent 2003, téma: The Role of the Jun Proteins in the Differentiation Pathway
Petr Vaňhara absolvent 2009, téma: Úloha vybraných transkripčních faktorů v řízení diferenciace a programované buněčné smrti krevních buněk
Karla Zemanová absolvent 2001, téma: Úloha kyseliny retinové a jejích receptorů v myeloidní diferenciaci
Konzultant doktorských studentů
Monika Dúcka téma: Proteiny rodiny Myb – nové úlohy v tumorigenezi a nádorové progresi
Eva Janečková absolvent 2017, téma: Molekulární faktory při formování tvrdých tkání
Veronika Oralová absolvent 2015, téma: Interakce při vývoji kostí a přilehlých struktur: zapojení vybraných signálních molekul
Jana Suchánková absolvent 2018, téma: DNA reparace a epigenetické procesy u embryonálních kmenových buněk
Barbara Šalingová téma: Embryonální kmenové buňky a jejich možná aplikace při hematologických transplantacích

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info