doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

docent – Katedra primární pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3012
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6074
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 2. 2018
Datum ukončení řízení 1. 12. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Two perspectives on quality in teaching and learning
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Ze souboru jedenácti prací nelze zveřejnit dvě kapitoly v knihách a jednu odbornou knihu. Obě kapitoly vyšly v publikacích externích vydavatelství (Waxmann, Karolinum), která nepovolila zveřejnění. Odborná kniha byla vydána na MU, avšak dosud nebyla publikována její on-line verze.
Oponenti habilitační práce prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (UK - Lékařská fakulta, Hradec Králové)
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. (UK - Pedagogická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (Pedagogická fakulta MU)
Členové doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. (TUL - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Assoc. Prof. Mag. Dr. Stefan Zehetmeier (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt - Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und Fortbildung (Rakousko))
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info