doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

docentka – Oddělení fyziologie a imunologie živočichů


e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Experimentální biologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 21. 12. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 3. 2024 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie; Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, UK)
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. (Anatomický ústav 1. LF UK, Praha)
prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
Prof. Dr. Ann Huysseune (Evolutionary Developmental Biology Group, Department of Biology, Ghent University, Belgie)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info