doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Pardubice, Fakulta humanitních studií
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 3. 2004
Datum ukončení řízení 1. 12. 2004
Habilitační práce (veřejná část) KLINICKÝ ROK: procesy profesního rozvoje studentů a jejich podpora
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D. (UHK - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Lumír Ries, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 11. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr. (UP - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jan Solfronk, CSc. (TUL - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 11. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info