doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

docent – Ústav biochemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C05/331
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5602
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Biochemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 6. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Dokument 1
Dokument 2
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Licenční omezení
Oponenti habilitační práce prof. Mgr. Marek Šebela, Dr. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
doc. Ing. Lenka Burketová, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. (Mendelova univerzita v Brně)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 3. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Olga Valentová, CSc. (VŠCHT Praha)
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. (UP Olomouc)
doc. Mgr. Jan Paleček, Dr. rer. nat. (Přírodovědecká fakulta)
prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr. (UP Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info