doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.

docent – Ústav biochemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C05/331
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5602
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc.Mgr. Jan Lochman, Ph.D., narozen 23. ledna 1979 v Ostravě, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Přírodovědecká fakulta
  Ústav biochemie
  Kamenice 5
  625 00 Brno
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: doc. Biochemie ,PřF MU, Brno
 • 2006: Ph.D. Biochemie, PřF MU, Brno
 • 2002: Mgr. Biochemie, PřF MU, Brno
Přehled zaměstnání
 • 2017-dosud: docent, Ústav biochemie PřF MU
 • 2009-2016: odborný asistent, Ústav biochemie PřF MU
 • 2006-2008: odborný pracovník, Katedra biochemie PřF MU
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
  Rostlinná biochemie
  DNA Diagnostika
  Biochemie seminář
  Metody biochemického výzkumu (laboratorní cvičení)
  Biochemická laboratorní technika (laboratorní cvičení)
  Pokročilé praktikum z Biochemie (laboratorní cvičení)
  Základní Laboratorní výpočty
 • Vedoucí 22 bakalářských a 17 diplomových obhájených prací
 • Školitel 4 PhD. studentů (1 obhájený)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Molekulárně-biologické a biochemické přístupy na poli obranných reakcí rostlin
 • Exprese proteinů v prokaryotních a eukaryotních expresních systémech
 • Vývoj DNA diagnostických metod
 • Analýz na DNA čipech, genové exprese, NGS sekvenace
 • Řešitel 3 (2009–2016) a spoluřešitel 2 grantů GAČR (2008–2014)
 • Spoluřešitel 1 projektu IGA (2010-2015)
 • Spoluřešitel 1 projektu výzkumného záměru MŠMT (2006-2011)
 • Řešitel 4 projektů FRVŠ/FRMU (2008, 2012, 2013 a 2014)
Akademické stáže
 • 2003, 2005: dlouhodobé stáže - INRA Sophia Antipolis, UMR ISA, Francie
 • 2008-2017: krátkodobé stáže - L'Institut national de la recherche agronomique (INRA) Dijon a Sophia-Antipolis, Francie
Univerzitní aktivity
 • 2014-dosud: člen Akademického senátu PřF MU
 • Koordinátor programu ERASMUS, Ústav biochemie PřF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České společnosti pro biochemii a molekulární biologii
 • člen britské Society for Experimental Biology
Vybrané publikace
 • KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Kateřina DADÁKOVÁ, Jan LOCHMAN, Sylvie HADROVÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Changes in equol and major soybean isoflavone contents during processing and storage of yogurts made from control or isoflavone-enriched bovine milk determined using LC-MS (TOF) analysis. Food Chemistry. Oxford, UK: Elsevier Science, roč. 222, MAY, s. 67-73. ISSN 0308-8146. doi:10.1016/j.foodchem.2016.12.010. 2017. info
 • KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Martina ZAPLETALOVÁ, Kateřina DADÁKOVÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Sylvie HADROVÁ, Matej LEXA, Jan LOCHMAN a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Effects of Isoflavone-Enriched Feed on the Rumen Microbiota in Dairy Cows. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, roč. 11, č. 4, s. "nestrankovano", 17 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0154642. 2016. info
 • KAŠPAROVSKÁ, Jitka, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Jan LOCHMAN, Kateřina DADÁKOVÁ a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Soybean-Derived Isoflavone Determination in Rumen Fluid and Milk by LC–MS-(TOF). Journal of Chromatographic Science. Oxford University Press, roč. 54, č. 6, s. 997-1003. ISSN 0021-9665. doi:10.1093/chromsci/bmw033. 2016. info
 • KUČERA, Jiří, Eva PAKOSTOVÁ, Jan LOCHMAN, Oldřich JANICZEK a Martin MANDL. Are there multiple mechanisms of anaerobic sulfur oxidation with ferric iron in Acidithiobacillus ferrooxidans? Research in Microbiology. Amsterdam: Elsevier, roč. 167, č. 5, s. 357-366. ISSN 0923-2508. doi:10.1016/j.resmic.2016.02.004. 2016. info
 • ZAPLETALOVÁ, Martina, Jitka KAŠPAROVSKÁ, Ludmila KŘÍŽOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Omar ŠERÝ a Jan LOCHMAN. Bacterial community dynamics in a rumen fluid bioreactor during in-vitro cultivation. Journal of Biotechnology. Amsterdam: Elsevier, roč. 234, september, s. 43-49. ISSN 0168-1656. doi:10.1016/j.jbiotec.2016.07.013. 2016. info
 • SÁNDOR, Roman, Christophe DER, Kevin GROSJEAN, Iulia ANCA, Elodie NOIROT, Nathalie LEBORGNE-CASTEL, Jan LOCHMAN, Francoise SIMON-PLAS a Patricia GERBEAU-PISSOT. Plasma membrane order and fluidity are diversely triggered by elicitors of plant defence. Journal of Experimental Botany. Oxford: OXFORD UNIV PRESS, roč. 67, č. 17, s. 5173-5185. ISSN 0022-0957. doi:10.1093/jxb/erw284. 2016. info
 • UHLÍKOVÁ, Hana, Michal OBOŘIL, Jitka KLEMPOVÁ, Ondrej ŠEDO, Zbyněk ZDRÁHAL, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Petr SKLÁDAL a Jan LOCHMAN. Elicitin-Induced Distal Systemic Resistance in Plants is Mediated Through the Protein-Protein Interactions Influenced by Selected Lysine Residues. Frontiers in Plant Science. Lausanne (Switzerland): Frontiers Media SA, roč. 7, February, s. "nestrankovano", 15 s. ISSN 1664-462X. doi:10.3389/fpls.2016.00059. 2016. info
 • BONCZEK, Ondřej, Omar ŠERÝ, Alena HLOUŠKOVÁ, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Jana ŠOUKALOVÁ, Jan ŠTEMBÍREK, Ivan MÍŠEK, Pavlína ČERNOCHOVÁ, Přemysl KREJČÍ a Jiří VANĚK. Novel PAX9 gene mutation in Czech monozygotic twins with oligodontia. In XVII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. ISBN 978-80-210-8015-7. 2015. info
 • DADÁKOVÁ, Kateřina, Martina GROCHALOVÁ, Barbora KURKOVÁ, Ivana TLOLKOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Zbyněk ZDRÁHAL a Jan LOCHMAN. Proteome and transcript analysis of Vitis vinifera cell cultures subjected to Botrytis cinerea infection. Journal of Proteomics. Amsterdam: Elsevier Science, roč. 119, April, s. 143-153. ISSN 1874-3919. doi:10.1016/j.jprot.2015.02.001. 2015. info
 • TICHA, Tereza, Lucie KUBIENOVA, Lenka LUHOVA, Michaela SEDLAROVA, Jan LOCHMAN, Christian LINDERMAYR a Marek PETRIVALSKY. Study of protein S-nitrosylation and its role in plant development and pathogenesis. In 40th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS) - The Biochemical Basis of Life. ISSN 1742-464X. 2015. info
 • KAŠPAROVSKÝ, Tomáš, Jitka KAŠPAROVSKÁ a Jan LOCHMAN. Fytoestrogeny v potravinách. In XVII. setkání biochemiků a molekulárních biologů. ISBN 978-80-210-8015-7. 2015. info
 • LOCHMAN, Jan, Michal OBOŘIL, Jitka KLEMPOVÁ, Nikola PTÁČKOVÁ a Zbyněk ZDRÁHAL. The role of lysine residues on elicitins movement and perception in plants. In SEB Conference 2015. 2015. info
 • MORICOVÁ, Pavla, Tomáš STARÝ, Martina PEČÍNKOVÁ, Jan LOCHMAN, Lucka KUBIENOVA, Barbora MIESLEROVA, Lenka LUHOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ a Marek PETRIVALSKY. Oligandrin and beta-aminobutyric acid-induced resistance to Oidium neolycopersici in tomato plants. In 40th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS). ISSN 1742-464X. 2015. info
 • MORICOVÁ, Pavla, Lenka LUHOVÁ, Jan LOCHMAN, Tomáš KAŠPAROVSKÝ a Marek PETŘIVALSKÝ. Elicitins: Key Molecules in Plant - Pathogen Interactions. CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, roč. 108, č. 12, s. 1133-1139. ISSN 0009-2770. 2014. info
 • BONCZEK, Ondřej, Jan LOCHMAN, Lukáš PEŠÁK a Omar ŠERÝ. Identifikace a výskyt rodu Borrelia na území České republiky. In Rutinní analýza nuklových kyselin molekulárně biologickými technikami, RANK 2013. ISBN 80-86895-28-9. 2013. URL info
 • KUČERA, Jiří, Pavel BOUCHAL, Jan LOCHMAN, David POTĚŠIL, Oldřich JANICZEK, Zbyněk ZDRÁHAL a Martin MANDL. Ferrous iron oxidation by sulfur-oxidizing Acidithiobacillus ferrooxidans and analysis of the process at the levels of transcription and protein synthesis. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology. Dordrecht: Springer, roč. 103, č. 4, s. 905-919. ISSN 0003-6072. doi:10.1007/s10482-012-9872-2. 2013. info
 • DADÁKOVÁ, Kateřina, Jitka KLEMPOVÁ, Tereza JENDRIŠÁKOVÁ, Jan LOCHMAN a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Elucidation of signaling molecules involved in ergosterol perception in tobacco. Plant Physiol Biochem. Elsevier Science, roč. 73, december, s. 121-127. ISSN 0981-9428. doi:10.1016/j.plaphy.2013.09.009. 2013. URL info
 • LOCHMAN, Jan, Michal OBOŘIL, Jitka KLEMPOVÁ, Nikola PTÁČKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Modulations of elicitins activity by changes in proteins surface charge. In World Biotechnology Congress - 2013. 2013. info
 • STARÝ, Tomáš, Silvia OCHODNICKÁ, Zbyněk ZDRÁHAL, Tomáš KAŠPAROVSKÝ a Jan LOCHMAN. Effects of biotic stress on the proteome of Solanum lycopersicum. In 38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS). ISSN 1742-464X. 2013. info
 • BONCZEK, Ondřej, Přemysl KREJČÍ, Jan LOCHMAN, Tereza OMELKOVÁ, Eva MATALOVÁ, Omar ŠERÝ a Ivan MÍŠEK. The Relationship between PAX9 Gene Mutations and Tooth Agenesis in Czech Population. In Morphology 2012 - 47th International Congress on Anatomy and 49th Lojda Symposium on Histochemistry, Hradec Králové, Czech Republic, September 9 - 12. 2012. URL info
 • DRTÍLKOVÁ, Ivana, Markéta NEUMANNOVÁ, Pavel THEINER, Alena FIĽOVÁ, Omar ŠERÝ a Jan LOCHMAN. Existuje u ADHD geneticky podložená dispozice k úzkosti? Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, roč. 108, č. 5, s. 223-228. ISSN 1212-0383. 2012. info
 • ŠERÝ, Omar, Jan LOCHMAN, Kateřina GLÁSLOVÁ, Radim ŠTAIF, Miroslav NOVOTNÝ, Vladimír KMOCH a Petr ZVOLSKÝ. Chapter 15: The association study of the relationship between fourteen candidate gene polymorphisms and dispositions to alcoholism. In Boutros Nash. Yearbook of International Psychiatry & Behavioral Neurosciences: 2012. USA: Nova Science Publishers Inc. New York. s. 219-238. Yearbook of International Psychiatry & Behavioral Neurosciences: 2012 Volume 2. ISBN 978-1-62257-566-4. 2012. info
 • LOCHMAN, Jan, Michal OBOŘIL, Veronika PLEŠKOVÁ, Kateřina DADÁKOVÁ, Nikola PTÁČKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. The role of sterol binding and surface charge in elicitin-induced resistance. In 10th conference of the EFPP “IPM 2.0". 2011. info
 • PTÁČKOVÁ, Nikola, Jitka TIEFFOVÁ, Darina HORŇÁKOVÁ, Tomáš KAŠPAROVSKÝ a Jan LOCHMAN. Effect of sterol binding on biological activity of cryptogein. ISBN 978-80-210-5594-0. 2011. info
 • ŠERÝ, Omar a Jan LOCHMAN. EliGene Neisseria LC Kit - souprava pro diagnostiku Neisseria gonorrhoeae. 2010. info
 • KLEMPOVÁ, Jitka, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Omar ŠERÝ a Jan LOCHMAN. Importance of lipid binding for elicitin biological activity. In XIV. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno. ISBN 978-80-210-5164-5. 2010. info
 • VRAJOVÁ, Monika, Jan LOCHMAN, Omar ŠERÝ, Emil MAJER, Šoňa PEKOVÁ a František ŠŤASTNÝ. NR1 podjednotka NMDA receptoru v hipokampech osob trpících schizofrenií. Faktor věku, pohlaví a medikace. In Psychiatrie. Praha: TIGIS. s. 12. ISSN 1212-6845. 2009. info
 • SVOZILOVÁ, Zuzana, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Petr SKLÁDAL a Jan LOCHMAN. Interaction of cryptogein with its binding sites in tobacco plasma. Analytical biochemistry. roč. 390, č. 2, s. 115-120. ISSN 0003-2697. 2009. info
 • ŠRÁMKOVÁ, Taťána, Jan LOCHMAN, Martin SUTORÝ a Omar ŠERÝ. Erektilní dysfunkce a paraoxonáza: výsledky analýzy z DNA čipu. Psychiatrie. Praha: TIGIS, roč. 2009, Suppl. 2, s. 26-27. ISSN 1211-7579. 2009. info
 • ČASTULÍK, Lukáš, Jan LOCHMAN, Radovan PŘIKRYL a Omar ŠERÝ. Polymorfizmus genu pro OPRM1 a schizofrenie: nové výsledky asociační studie. Psychiatrie. Praha: TIGIS, roč. 2009, Suppl 1, 3 s. ISSN 1211-7579. 2009. info
 • ŠERÝ, Omar, Jan LOCHMAN a Taťána ŠRÁMKOVÁ. Nové souvislosti mezi genem pro presenilin 2 a Alzheimerovou chorobou: výsledky z analýzy na DNA čipu. Psychiatrie. Praha: TIGIS, roč. 2009, Suppl 2, s. 28-29. ISSN 1211-7579. 2009. info
 • ŠERÝ, Omar a Jan LOCHMAN. EliGene Chlamydia trachomatis LC Kit - souprava pro diagnostiku Chlamydia trachomatis. 2009. info
 • LOCHMAN, Jan, Jitka KLEMPOVÁ, Petra LITERÁKOVÁ, Nikola PTÁČKOVÁ a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. The role of sterol-binding in elicitn interaction with tobacco. In FEBS Journal. 276. vyd. Prague: Wiley-Blackwell. s. 241-242. ISSN 1742-464X. 2009. info
 • ŠERÝ, Omar, Lubomír NOVÁK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, František ŠTASTNÝ, Roman JIRÁK, Miroslav ZEMAN, Kateřina KAŇKOVÁ, Michal ZIKÁN, David PAVLIŠTA, Jan LOCHMAN, Vratislav KOVÁŘ, Vít ŘEZNÍČEK a Dana MAŇASKOVÁ. Vybrané přednášky z prediktivní genetiky. první vydání. Praha: Ing. Jiří Rotschedl. 74 s. 1. svazek. ISBN 978-80-903367-3-5. 2007. info
 • LOCHMAN, Jan, Omar ŠERÝ a Vladimír MIKEŠ. Identification of Armillaria species from soil by nested-PCR reaction. In Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. 2007. vyd. Brno: Forestry and Game Management Research Institute. s. 121-121. ISBN 978-80-86461-74-8. 2007. info
 • LOCHMAN, Jan a Vladimír MIKEŠ. Ergosterol treatment leads to the expression of a specific set of defence-related genes in tobacco. Plant Molecular Biology. UK: Springer, roč. 62, 1-2, s. 43-51. ISSN 0167-4412. 2006. info
 • MIKEŠ, Vladimír, Jan LOCHMAN a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. SYSTEMIC RESISTANCE OF PLANTS, THEORY VS. PRACTICE. In Sborník abstrakt XX. biochemického sjezdu. 2006. info
 • MIKEŠ, Vladimír, Jan LOCHMAN a Tomáš KAŠPAROVSKÝ. Ergosterol is a signal molecule that leads to the expression of defence-related genes in tobacco. In Book of abstract of XX. Congress of IUBMB. ISSN 0037-1017. 2006. info
 • ŠTAIF, Radim, Omar ŠERÝ, Renáta PITELOVÁ, Jan LOCHMAN, Vladimír MIKEŠ, Ivana DRTÍLKOVÁ a Pavel THEINER. A case-control study of the relationship between 13 candidate genes and ADHD. American Journal of Medical Genetics. Hoboken, NJ: Wiley-Liss, Inc., roč. 141B, č. 7, s. 729-730. ISSN 1552-4841. 2006. info
 • LOCHMAN, Jan a Vladimír MIKEŠ. Activation of different defence-related genes expression by ergosterol. In FEBS Journal, Abstract of 30th FEBS Congress. Budapest: Blackwell publishing. s. 470. ISBN nebylo pridelen. 2005. info
 • RACAPÉ, J., L. BELBAHRI, Jan LOCHMAN a H. KELLER. Ca2+-dependent lipid binding and membrane integration of PopA, a hairpin-like elicitor of the hypersenzitive response in tobacco. Molecular Microbiology. Blackwell Publishing Ltd, roč. 58, č. 5, s. 1406-1420, 10 s. ISSN 0950-382X. 2005. info
 • LOCHMAN, Jan, Omar ŠERÝ a Vladimír MIKEŠ. The rapid identification of European Armillaria species from soil samples by nested PCR. FEMS Microbiology Letters. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science B. V., roč. 2004, č. 237, s. 105-110. ISSN 0378-1097. 2004. info
 • MIKES, Vladimír, Jan LOCHMAN, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jiří DAMBORSKÝ, Michel PONCHET a Jean Pierre BLEIN. Molecular mechanism of plant defense induced by elicitins from Pytophthora sp. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Chemica 43S, Sbornik XIX. sjezdu Ceske spolecnosti pro biochemii. Olomouc: Palacky University Olomouc. s. 88. ISBN 80-244-0882-1. 2004. info
 • MIKEŠ, Vladimír, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jan LOCHMAN, Jiří DAMBORSKY, Michel PONCHET a Jean-Pierre BLEIN. Relationship between secondary structure of elicitins, proteinaceous elicitors of Phytophthora sp. and defense reaction induced in tobacco cells. In Absract Book of 7th Conference of European Foundation for Plant Pathology 2004. 2004. vyd. Aberdeen, UK: EFPP. s. 10. 2004. URL info

5. 9. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info