doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

ředitel ústavu – Ústav chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. C14/209
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7618
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 7. 2013
Datum ukončení řízení 1. 2. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Studium chemických systémů pomocí luminiscenční spektroskopie
Oponenti habilitační práce doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. (Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové)
prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (UTB Zlín)
doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (FCH VUT Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 11. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (UTB Zlín)
doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. (Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové)
prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info