MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.


telefon: 532 23 2963
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Interní gastroenterologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní gastroenterologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 2963
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Chirurgická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 142059
Interní informace Portál MU IS MU