Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Lumír Kunovský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 16. 12. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Moderní přístupy v chirurgické léčbě Crohnovy choroby
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. (II. chirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. (Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská Fakulta Univerzity Karlovy v Plzni)
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc. (Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (Lékařská fakulta MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info