doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

docent – Katedra mediálních studií a žurnalistiky


kancelář: 5.47
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4740
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  * 1979, Karlovy vary
Pracoviště
Funkce na pracovišti
 • docent
 • garant navazujícího magisterského programu Mediální studia a žurnalistika
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Fakulta sociálních věd UK, habilitace (Mediální studia)
 • 2004-2011: Fakulta sociálních studií MU, doktorský studijní program (Sociologie)
 • 2001-2004: Fakulta sociálních studií MU, magisterský studijní program (Mediální a komunikační studia)
 • 1997-2001: Fakulta sociálních studií, bakalářský studijní program (Sociologie, Mediální studia a žurnalistika)
 • 1990-1997: Gymnázium Kadaň
Přehled zaměstnání
 • od r. 2008: Katedra mediálních studií a žurnalistiky FSS MU, asistent / odborný asistent / docent
 • 2012-2018: IVDMR - Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU, odborný asistent / docent
 • 2007-2012: Katedra společenských věd, VŠB – TU Ostrava, asistent / odborný asistent
 • 2003-2010: Metropolis, kulturní týdeník (Praha, Brno), redaktor/editor filmové rubriky
 • 2004: OndeoDegrémont (Brno), tlumočník/překladatel
 • 2002: Nadace Forum 2000 (Praha), tiskové oddělení
 • 2000: Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana (Ostrov), tiskové oddělení
Pedagogická činnost
 • Fakulta sociálních studií MU, Filozofická fakulta MU:
  Studia nových médií, Kyberkultura, Sociální teorie nových médií, Kritické teorie masových médií, Úvod do sociologie žurnalistiky, Kvalitativní výzkum mediálních publik aj.
 • Právnická fakulta MU:
  Normativní systémy kyberprostoru (do r. 2011)
 • VŠB - Technická univerzita v Ostravě:
  Sociologie (2007-2012)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekty:

 • 2022-2025 – SYRI - Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (projekt NPO), člen výzkumného týmu
 • 2022-2024 – Re-konceptualizace role českých médií veřejné služby: očekávání, výzvy a příležitosti (GAČR), člen výzkumného týmu
 • 2020-2022 – Politická polarizace v České republice: Případ vícestranického systému (GAČR), člen výzkumného týmu
 • 2019-2020 - Důvěra v média ve fragmetovaném mediálním proastředí: Případ České republiky (GAČR), hlavní řešitel
 • 2018-2021 - Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM (TA ČR), koordinátor projektu pro MU
 • 2018-2020 - Praxe a morální politika kopírování a stahování v České republice: Publika, autoři, producenti a distributoři (GAČR), člen výzkumného týmu
 • 2015-2018 - CATCH-EyoU - Constructing Active Citizenship with European Youth: Policies, practices, challenges and solutions (Horizon 2020), člen výzkumného týmu, koordinátor mezinárodní pracovní skupiny
 • 2013-2015 - Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí / New and old media in everyday life: media audiences at the time of transforming media uses (GAČR)
 • 2012-2015 - člen mezinárodního výzkumného týmu VITOVIN, Institut pro výzkum dětí, mládeže a rodiny
 • Odborná orientace:

 • Mediální studia
 • Studia nových médií
 • Uživatelé a publika nových médií
 • Nová média a politická a veřejná participace
 • Mediální a technologické subkultury
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 29. 12. 2016 – 28. 4. 2017: Pennsylvania State University, State College, Fulbrightova stipendium, USA
 • 1. 10. 2016 – 30. 10. 2016: University of Vienna, Vienna, AKTION, AUT
Univerzitní aktivity
Mimouniverzitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace
 • SMEJKAL, Klára, Jakub MACEK, Lukáš SLAVÍK a Jan ŠEREK. Just a “Mouthpiece of Biased Elites?” Populist Party Sympathizers and Trust in Czech Public Service Media. The International Journal of Press/Politics. Thousand Oaks: Sage, 2024, roč. 29, č. 2, s. 548-569. ISSN 1940-1612. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/19401612221143067. URL info
 • JANSOVÁ, Iveta, Alena MACKOVÁ, Charles Michael ELAVSKY a Jakub MACEK. Beyond stealing : The determinants/motivations of Czech audiences to pay for audiovisual content. Critical Studies in Television. London: SAGE Publications, 2023, roč. 18, č. 4, s. 385-404. ISSN 1749-6020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/17496020221116230. URL info
 • MACKOVÁ, Alena, Sam MEJIAS a Jakub MACEK. When Facebook Is (Not) Enough : Hybridity in the Media and Political Strategies of Leftist Youth Organisations. In Shakuntala Banaji , Sam Mejias (eds.). Youth Active Citizenship in Europe : Ethnographies of Participation. Cham: Palgrave Macmillan, 2020, s. 159-187. ISBN 978-3-030-35793-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-35794-8_6. URL info
 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA a Jakub MACEK. Introduction : Theorizing Digital Peripheries. Online. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020, s. 1-31. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-44850-9_1. chapter - open access info
 • MACEK, Jakub. Uses Genres and Media Ensembles : A Conceptual Roadmap for Research of Convergent Audiences. Online. In Szczepanik, Petr; Pavel Zahrádka; Jakub Macek; Paul Stepan. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Cham: Springer Open, 2020, s. 245-258. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-44850-9_14. chapter - open access info
 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Jakub MACEK a Paul STEPAN. Digital Peripheries : The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. Online. Cham: Springer Open, 2020, 302 s. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44850-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-44850. Book - Open Access info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Vassilis PAVLOPOULOS, Veronika KALMUS, Charles Michael ELAVSKY a Jan ŠEREK. Trust in alternative and professional media : The case of the youth news audiences in three European countries. European Journal of Developmental Psychology. Abingdon: Routledge, 2018, roč. 15, č. 3, s. 340-354. ISSN 1740-5629. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/17405629.2017.1398079. Taylor & Francis Online info
 • WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Lenka, Jakub MACEK a Alena MACKOVÁ. Shattering the Myth? Audiences, Local Media and Local News Relationships' Revisited. Online. In Jaigris Hodson, Asmaa Malik. The Future of Local News : Research and Reflections. Toronto, Kanada: Reyerson University, 2018, s. 1-26. ISBN 978-1-926769-95-0. URL pdf info
 • BEILMANN, Mai, Veronika KALMUS, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Youth in the Kaleidoscope : Civic Participation Types in Estonia and the Czech Republic. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 11-33. ISSN 1214-813X. URL info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Jan ŠEREK. Youth Public and Political : Young People as (Ir)Relevant Actors in the Realm of Citizenship. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 15, č. 2, s. 5-7. ISSN 1214-813X. URL info
 • SZCZEPANIK, Petr, Pavel ZAHRÁDKA, Radim POLČÁK, Jakub MACEK, Ivan DAVID, Dominika GALAJDOVÁ, Johana KOTIŠOVÁ, Rudolf LEŠKA, Petr LUPAČ, Tomáš KARGER a Štěpán ŽÁDNÍK. Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, 93 s. ISBN 978-80-244-5450-4. info
 • MACEK, Jakub. Traditional and Convergent Domestic Audiences : Towards a Typology of the Transforming Czech Viewership of Films and TV series. Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archív, 2017, roč. 29, č. 2, s. 7-24. ISSN 0862-397X. info
 • MACEK, Jakub a Pavel ZAHRÁDKA. Online Piracy and the Transformation of the Audiences’ Practices: The Case of the Czech Republic. In Hick, Darren Hudson; Schmücker, Reinold. The Aesthetics and Ethics of Copying. London: Bloomsbury Publishing, 2016, s. 335-358. ISBN 978-1-4742-5451-9. Bloomsbery Publishing info
 • MACKOVÁ, Alena, Hana MACHÁČKOVÁ, Jakub MACEK a Jan ŠEREK. When Age Matters: Patterns of Participative and Communicative Practices in the Czech Republic. Communication Today. 2016, roč. 7, č. 2, s. 46-64. ISSN 1338-130X. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Between ‘the village’ and ‘the city’: old and new media in the engagement and participation of the Czech citizens. In Media Engagement: International Conference (Lund University). 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Political Engagement and Digital Media Use in Central and Eastern Europe. 2015. info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Výzkum účastníků brněnské májové blokády (výzkumná zpráva). Masarykova univerzita, 2015. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.2845.8406. Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Social Media and Diffused Participation. In Lorentz, P., Smahel, D., Metykova, M., & Wright, M. F. Living in the digital age: Self-presentation, networking, playing, and participating in politics. Brno: MUNI Press, 2015, s. 196-209. ISBN 978-80-210-7810-9. The chapter on Researchgate PDF version of the book. info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ a Johana KOTIŠOVÁ. Participation or New Media Use First? Reconsidering the Role of New Media in Civic Practices in the Czech Republic. Medijske Studije. 2015, roč. 6, č. 11, s. 68-83. ISSN 1847-9758. Full paper info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015, 24 s. Výzkumná zpráva info
 • MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Old and new media in everyday life of Czech audiences. (Research report.). Brno: Masarykova univerzita, 2015, 24 s. The full report on Researchgate info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Stará a nová média, participace a česká společnost (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015, 8 s. Výzkumná zpráva info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. Old and New Media and Participation in Czech Society (Research Report). Brno: Masaryk University, 2015, 8 s. The full report on Researchgate info
 • SZCZEPANIK, Petr, Johana KOTIŠOVÁ, Jakub MACEK, Jan MOTAL a Eva PJAJČÍKOVÁ. Studie vývoje českého hraného kinematografického díla. Online. Praha: Státní fond kinematografie, 2015, 292 s. ISBN 978-80-260-8911-7. URL info
 • MACEK, Jakub. Média v pohybu: K proměně současných českých publik. Brno: MUNI Press, 2015, 136 s. Media. ISBN 978-80-210-8033-1. Plná verze knihy - Researchgate info
 • MACEK, Jakub. Dichotomie online a offline a problém hledání nového. Biograf. Časopis Biograf o.s., 2015, roč. 2015, č. 62, s. 31-40. ISSN 1211-5770. Plný text článku info
 • MACEK, Jakub. From TV to other screens and back: transformation of TV viewership in context of ‘media ensembles’ concept. In Producers and Audiences, International conference 2014 (Lund University, Sweden). 2014. Conference website info
 • MACKOVÁ, Alena a Jakub MACEK. ‘Žít Brno’: Czech online political activism from jokes and tactics to politics and strategies. Cyberpsychology: Journal of psychosocial research on cyberspace. 2014, roč. 8, č. 3, s. Nestránkováno., 34 s. ISSN 1802-7962. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CP2014-3-5. Full version of the article. info
 • MACEK, Jakub. New Media in Everyday Life: Preliminary Observations and Questions. In Tereza Pavlíčková, Irena Reifová. Media, Power and Empowerment: Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 198-204. ISBN 978-1-4438-6396-4. Proceedings on the publisher's website info
 • MACEK, Jakub. More than a desire for text: Online participation and the social curation of content. Convergence. The Journal of Research into New Media Technology. 2013, roč. 19, č. 3, s. 295-302. ISSN 1354-8565. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1354856513486530. Abstract text on SAGE Full pre-submission version of the paper on Academia.edu Full text on SAGE info
 • MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013, 200 s. ISBN 978-80-210-6476-8. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k okouzlení novostí nových médií. Mediální studia. 2012, roč. 6, č. 1, s. 6-16. ISSN 1801-9978. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-15. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Web 2.0 jako imaginaire aneb ke kritice ideologie novosti. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2012, roč. 4, č. 1, s. 104-117. ISSN 1804-2406. Plný text statě info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k vývoji studií nových médií. Mediální studia. 2011, roč. 5, č. 1, s. 6-35. ISSN 1801-9978. Plný text statě / Full text of the paper info
 • MACEK, Jakub. Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky. In Umění a nová média. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 128-138. ISBN 978-80-210-5639-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • MACEK, Jakub. Úvod do nových médií. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 71 s. ISBN 978-80-7464-025-4. info
 • MACEK, Jakub. Poznámky k teorii virtuálních komunit. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 3-31, 28 s. ISSN 1211-5770. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub. Neinformovaně o informační společnosti. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2010, roč. 2009, č. 50, s. 115-120. ISSN 1211-5770. info
 • MACEK, Jakub. Nová média a rekonfigurace privátního a veřejného prostoru. In Člověk - Kultura - Media. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010, s. 7-14. ISBN 978-80-248-2340-9. Plný text kapitoly info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 2, s. 151-194, 43 s. ISSN 1801-9978. Plný text statě. info
 • MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 4, s. 416-440, 24 s. ISSN 1801-9978. Full text of the article. The article on Academia.edu URL info
 • MACEK, Jakub. Fandom a text. Praha: Triton, 2006, 148 s. Fandom a SF. ISBN 80-7254-856-5. info
 • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP a Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 102 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
 • MACEK, Jakub. Raná kyberkultura. Edited by David Kořínek. Brno, 2004, 87 l. URL info
 • MACEK, Jakub. Koncept rané kyberkultury. In Média a realita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 35-65, 30 s. Média, kultura, komunikace, sv. 6. ISBN 80-210-3308-8. Plný text kapitoly. info
 • MACEK, Jakub. Tělesnost a kyberkultura. Host - Revue pro média 05. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2003, č. 5, s. 2-9, 10 s. ISSN 1211-9938. Plný text článku. info
 • MACEK, Jakub. Fandom subkultura fanoušků vědecké fantastiky. Edited by Csaba Szaló. Brno, 2001, 23 l. info
 • MACEK, Jakub. Profesionální česká SF a F periodika po roce 1989. Edited by Jiřina Salaquardová. V Brně: [s.n.], 2000, 107 s. URL info

27. 6. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info