prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

profesorka – Katedra občanského práva


kancelář: 205
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6678
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 8. 2011
Datum ukončení řízení 1. 9. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Nadace v Evropě: Koncepce, funkce, vývojové tendence
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Katedry)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)
doc. JUDr. Anton Dulak, Ph.D. (Komenského univerzita v Bratislavě - Právnická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 6. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Lucia Žitňanská, Ph.D. (Paneurópska vysoká škola)
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta)
prof. JUDr. Ján Švidroň, CSc. (Ústav štátu a práva SAV)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 6. 2012
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 16. 9. 2020
Datum ukončení řízení 15. 12. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 1. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (PRK partners AK)
prof. JUDr. Jan Dědič (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
Prof. Corrado Malberti, PhD (University of Trento, Faculty of Law)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 4. 2021
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 5. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info