Mgr. Irena Budínová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra matematiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/5004
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3478
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Irena Budínová
  vdaná
  2 děti
Pracoviště
 • Katedra matematiky
  Pedagogická fakulta
  Masarykova univerzita
  Adresa: Poříčí 31, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 PhD - Pedagogická fakulta MU, obor Pedagogika, specializace Oborová didaktika
  2003 Mgr. - Přírodovědecká fakulta MU, obor učitelství matematiky a fyziky pro střední školy
Přehled zaměstnání
 • 2011-doposud - odborný asistent, Katedra matematiky PdF MU
  2019-doposud: gymnázium Elgartova
  2018-doposud - lektorka a zakladatelka MatHelp: kroužky matematiky pro žáky s poruchami učení a pro žáky nadané, příprava na přijímací zkoušky
  2003-2011 - asistent, Katedra matematiky PdF MU
  2004 - 2006: výuka na základní škole (ZŠ Blažkova, EZŠ Čejkovická)
  2007 - 2009: výuka na gymnáziu (gymnázium Elgartova, Brno)
Pedagogická činnost
 • Didaktika matematiky, Seminář z didaktiky matematiky; Didaktické metody v přírodních vědách; Mathematics for pupils with specific needs of education; Učitelská praxe; Oborová praxe; Cvičení z matematické analýzy; Teorie čísel; Algebra
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekty:
  2017-2019: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblasti vzdělávání a gramotnosti. OP VVV; oborový didaktik
  2012-2015: CZ.1.07/2.2.00/28.0177 Rozšíření profesních kompetencí absolventů matematických studijních oborů prostřednictvím implementace výuky v cizím jazyce (Interma); člen řešitelského týmu.
  2013-2014: CZ.1.07/1.3.41/02.0043 Systémová podpora trvalého profesního rozvoje (CPD) pedagogických pracovníků propojením pedagogické fakulty se školami na Jižní Moravě (Educoland); autor/lektor výukového modulu a e-learningového kurzu.
  2013-2015: CZ.1.07/1.2.17/02.0040 Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji: 2013 – 2015; člen řešitelského týmu
  2014-2015: CZ.1.07/3.1.00/50.0064 Vzdělávací program pro podporu čtenářské a numerické gramotnosti (Interedu); expert pro numerickou gramotnost
Univerzitní aktivity
 • Dětská univerzita MjUNI
  Konference Setkání učitelů matematiky
Mimouniverzitní aktivity
 • Vedení seminářů pro učitele (NPI, JCMM, Descartes): Diferencovaná výuka matematiky; Tvorba gradovaných úloh v matematice; Využívání pomůcek ve výuce matematiky na ZŠ
  Tvorba popularizačních textů: Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím; Matematika pro bystré a nadané žáky
Vybrané publikace
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Approaches of Gifted Pupils to Solving Algebraic Word Problems. In Žakelj, A., Cotič, M., Kadijevich, D. M., and Lipovec, A. Selected Topics in the Didactics of Mathematics. První vydání. Primorsko: Založba Univerze na Primorskem, 2023. s. 155-170. Knjižnica Ludos, volume number 36. ISBN 978-961-293-186-5. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena a Jitka PANÁČOVÁ. Children with reduced cognitive effectivity, their problems and optimal way of education. In Morska, J., Rogerson, A. The Mathematics Education for the Future Project. Proceedings of the 16th International Conference. Building on the Past to Prepare for the Future. Münster: WTM, 2022. s. 75-80. ISBN 978-3-95987-217-1. doi:10.37626/GA9783959872188.0.015. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena a Jitka PANÁČOVÁ. Identifikace žáka nadaného na matematiku ve školním prostředí. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2022, roč. 30, č. 3, s. 129-148. ISSN 1210-9037. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena a Tomáš JANÍK. Jasnost a strukturovanost jako odpověď na problém snížené kognitivní efektivity: sčítání přirozených čísel s přechodem přes desítku. In Janík, T., Slavík, J., Češková, T. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 29-52. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 50. ISBN 978-80-280-0241-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Obtíže žáka se sníženou kognitivní efektivitou a dysgrafickými problémy při násobení a jejich kompenzace. In Janík, T., Slavík, J., Češková, T. Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2022. s. 53-68. Edice: Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 50. ISBN 978-80-280-0241-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0241-2022. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Vývoj představ žáků o geometrických pojmech v průběhu základní školy. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2021, roč. 29, č. 1, s. 1-25. ISSN 1210-9037. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena a Tomáš JANÍK. Children with reduced cognitive efficiency and addition of natural numbers up to 20. A case study. Revija za elementarno izobraževanje / Journal of Elementary Education. Maribor: University of Maribor Press, 2021, roč. 14, č. 2, s. 125-148. ISSN 1855-4431. doi:10.18690/rei.14.2.125-148.2021. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Přístupy nadaných žáků 1. a 2. stupně základní školy k řešení některých typů úloh v matematice. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 200 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 4. ISBN 978-80-210-9215-0. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Matematicky nadaný žák ve školním prostředí: Případová studie. Svět nadání. Brno: Národní institut pro další vzdělávání, 2021, X, č. 2, s. 22-45. ISSN 1805-7217. URL info
 • ŽILKOVÁ, Katarína, Edita PARTOVÁ, Jana KOPÁČOVÁ, Štefan TKAČIK, Marek MOKRIŠ, Irena BUDÍNOVÁ a Ján GAUNČAGA. Young children's concepts of geometrical shapes. první. Harlow: Pearson, 2018. 241 s. 107 zázn. ISBN 978-1-78726-989-7. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Aritmetické postupy v algebraických úlohách používané nadanými žáky na 1. stupni ZŠ. Svět nadání. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2017, V., č. 2, s. 12-42. ISSN 1805-7217. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Vytváření představ základních geometrických pojmů u žáků prvního stupně základní školy. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2017, roč. 25, č. 2, s. 65-82. ISSN 1210-9037. URL info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Developing the conceptions of the concept square at elementary school. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Univerzitas Catholica Ružomberok, 2016, roč. 15, č. 4, s. 45-55. ISSN 1336-2232. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena, Růžena BLAŽKOVÁ, Milena VAŇUROVÁ a Helena DURNOVÁ. Matematika pro bystré a nadané žáky. Úlohy pro žáky 1. stupně ZŠ, jejich rodiče a učitele. První. Brno: Edika, 2016. 96 s. ISBN 978-80-266-1012-0. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Development of Communicating about Notions in Geometry at Primary Schools. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Univerzitas Catholica, 2015, XIV., č. 2, s. 43-47. ISSN 1336-2232. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Reálná čísla ve školské matematice. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, roč. 23, č. 2, s. 105-120. ISSN 1210-9037. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. 1. stupeň ZŠ. První. Brno: Edika, 2015. 48 s. ISBN 978-80-266-0795-3. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. 2. stupeň ZŠ. Brno: Edika, 2015. 72 s. ISBN 978-80-266-0803-5. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. The Main Problems of the Subject Matter of Functions in Matmeatics. In Acta Mathematica 12. první. Nitra: Fakulta Prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. s. 59-63. ISBN 978-80-8094-614-2. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Matematickou hrou k automatizaci matematických poznatků. In Setkání učitelů matematiky II. Matematrika a hry. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 49-56. ISBN 978-80-210-4969-7. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Setkání učitelů matematiky II. Matematika a hry. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 126 s. info
 • BUDÍNOVÁ, Irena. Talented Students in Mathematics - How They Express Themselves. In Education And Talent 2. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 65-68. Talentovaní žáci 2. ISBN 978-80-7392-056-2. info

11. 11. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info