MUDr. Ivana Červinková, Ph.D.


telefon: 532 23 4700, 4707
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské radiologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské radiologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka
telefon 532 23 4700, 4707
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 16023
Interní informace Portál MU IS MU