doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.


Kancelář: bud. A29/309
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3511
E‑mail:
Projekty

Novel organic pollutants from recycling of organic waste as risk factors for human exposure (ES577371)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2020
Investor/Program:
Jiná zahraniční nadace/fond / The Norwegian Research Council of Norway

Podpora výzkumu studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2017 (MUNI/A/1286/2016)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Innovation in Toxicological Risk Assessment Education (MUNI/FR/1514/2015)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Podpora výzkumu studentů v oblastech chemie životního prostředí a hodnocení rizik v roce 2016 (MUNI/A/1380/2015)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

DA VINCI – Zlepšení vizualizace, interpretace a srovnatelnosti dat o organických polutantech v dlouhodobých monitorovacích sítích (EHP-CZ02-OV-1-029-2015)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2015 — 3/2016
Investor/Program:
Ministerstvo životního prostředí ČR / CZ02 - Životní prostřední (EHP fondy)

Kinetika perkutánní penetrace optických izomerů filtrů ultrafialového záření, bromovaných retardérů hoření a polárních pesticidů při dermální expozici (GA14-27941S)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2014 — 12/2016
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

ENCHEM2015 - Podpora výzkumu studentů v oborech chemie ŽP a hodnocení rizik (MUNI/A/1528/2014)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2015
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Implementace nových vědeckých metod centra RECETOX do praktické výuky (MUNI/FR/1852/2014)

Řešitel na MU: RNDr. Mgr. Mária Chropeňová
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2015
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Vývoj a realizace národní monitorovací sítě pro dlouhodobé sledování obsahu perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší České republiky metodou pasivního vzorkování (TB010MZP057)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2013 — 12/2015
Investor/Program:
Technologická agentura ČR / BETA

Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření v prostředí (LH12074)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
3/2012 — 12/2015
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / KONTAKT II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)

Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info