Informace o projektu

Informace o projektu
Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny: Molekulární, genomické a sociální faktory (SALVAGE)

Logo poskytovatele
Kód projektu
CZ.02.01.01/00/22_008/0004644
Období řešení
1/2024 - 6/2028
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
rakovina, onkologie, Mise rakovina, zhoubný nádor, hereditární nádor, malignita, prekurzor, časné léze, solidní nádory, krevní nádory, melanom, lidské zdraví, přežití, úmrtnost, stárnutí, klinická medicína, zdravotnický výzkum, klinické studie, epidemiolo
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice v Motole
Masarykův onkologický ústav Brno

Zhoubné nádory jsou druhou nejčastější příčinou úmrtnosti v ČR a EU, přitom polovině těchto úmrtí lze zabránit prevencí. Projekt SALVAGE se zabývá hlavními výzvami ve výzkumu v oblasti primární, sekundární a terciární onkologické prevence. Jeho realizace přispěje k naplňování hlavních cílů Evropského plánu boje proti rakovině a Koncepce zdravotnického výzkumu ČR 2030. Současně přinese výsledky uplatnitelné v klinické praxi, posílí mezinárodní spolupráci a sníží deficit výzkumu v této oblasti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info