Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 11. 1998
Datum ukončení řízení 27. 10. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 9. 11. 1999
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové prof. PhDr. Lili Monatová, DrSc. (v důchodu (FF MU))
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc. (UK - Pedagogická fakulta)
Univ. prof. Mag. Dr. Hans Hovorka (Univerzita Celovec/Klagenfurt, Rakousko)
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. (UP - Pedagogická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 11. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 23. 5. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info