MUDr. Martina Doubková, Ph.D.


telefon: 532 23 2565
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika nemocí plicních a tuberkulózyLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty kliniky

Členství v akademických orgánech

Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika nemocí plicních a tuberkulózyLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka
telefon 532 23 2565, 2550
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 16461
Interní informace Portál MU IS MU