doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Historický ústav


kancelář: bud. B1/B1.411
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3691
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 9. 10. 2008
Datum ukončení řízení 8. 12. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 4. 2009
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (PedF MU Brno)
Členové prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 6. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 12. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info