doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc.

Historický ústav


kancelář: bud. B1/B1.411
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3691
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc., Jean Monnet Chair, naroz. 12. 3. 1950 v Brně
Pracoviště
 • Ústav politických vied SAV
  Slovenská akadémia vied, Bratislava;
 • Historický ústav
  Filozofická fakulta MU v Brně
Funkce na pracovišti
 • Ústav politických vied SAV, Bratislava: garant doktorandského studia,
 • Ústav politických vied SAV, Bratislava:předseda vědecké rady ústavu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Slovenská rep.:
  - 2011: DrSc. (obecné dějiny), Slovenská akadémia vied (SAV), Bratislava
 • Evropská unie:
  - 2001: Jean Monnet Chair / Chaire Jean Monnet - history of European construction (Evropská univerzitní rada při Evropské komisi, na základě evaluačního řízení a konkursního řízení)
  - 1998: Jean Monnet Professor/Professeur Jean Monnet - history of European construction (Evropská univerzitní rada při Evropské komisi, na základě konkursu)
 • Vnitrostátní:
  - 1991: habilitace (obecné dějiny), Masarykova univerzita, Brno
  - 1984: CSc. (obecné dějiny), Masarykova univerzita (UJEP)
  - 1975: PhDr. (obecné dějiny, čs. dějiny, dějiny filosofie), Filosofická fakulta MU (UJEP)
  - 1968-1973: magisterské studium: Filosofická fakulta MU (UJEP), obory historie a filosofie
Přehled zaměstnání
 • od 2012 dosud: Ústav politických vied SAV, vedoucí vědecký pracovník;
 • od 2001: Filozofická fakulta MU, Jean Monnet Chair, od 1992 docent, od 1976 odborný asistent, od 1972 asistent
Pedagogická činnost
 • V rámci magisterské specializace Dějiny mezinárodních vztahů a evropská studia vede pod patronací Direktorátu pro vzdělávání a kulturu při Evropské komisi studium dějin evropské integrace.
 • Přednášky a semináře:
  Úvod do studia dějin evropské integrace I. (metodologie, prameny, teorie),
  Hospodářské a politické dějiny západní Evropy po r. 1945 (Úvod do studia dějin evropské integrace II.),
  Evropská idea I. (od poč. novověku do r. 1938),
  Evropská idea II. (od r. 1938 do souč.),
  Evropský federalismus I. (do vzniku EHS),
  Evropský federalismus II. (60. až 90. léta 20. stol.),
  Evropa a Rusko v 19. a 20. stol.,
  Rozšiřování evropské integrace jako historický proces
  EU na cestě ke společenství zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky
  Evropa od rozdělení k jednotě - československé/české iniciativy
  Obecné dějiny 20. století
 • Vedení doktorandů v oborech obecné dějiny a české dějiny ve specializovaných tématech politických, hospodářských, kulturních dějin a dějin idejí a dějin institucí ve 20. století.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zaměření vědecké činnosti:
  Evropské dějiny, zvl. v období od 1890 do současnosti; speciálně cesta k Evropské unii; vývoj ideje evropské spolupráce a integrace; ústavněprávní dějiny; problémy federalismu, samosprávy a regionalismu v Evropě ve 20. století; dějiny právního a politického myšlení a dějiny filozofie v západní a střední Evropě ve 20. století; dějiny západní Evropy, dějiny střední Evropy, dějiny Ukrajiny, dějiny Ruska, národnostní problematika.
 • Granty - hlavní řešitel:
 • Grantová agentura ČR:
  č. 404/96/0176: Česko-slovenská historická ročenka
  č. 409/99/0086: Česko-slovenská historická ročenka
  č. 409/02/0009: Česko-slovenská historická ročenka
  č. 409/05/2028: Česko-slovenská historická ročenka
  č. 409/08/0729: Česko-slovenská konfrontace historiků
 • Evropská komise - Jean Monnet Project:
  č. CZ98/001: European Integration Studies in History
  č. CZ98/006: European Integration Studies in History
  č. CZ99/015: European Integration Studies in History
  č. CZ01/001: European Integration Studies in History
 • MŠMT
  Rozvojové projekty - Brněnské centrum evropských studií - Evropská historická studia 2002
  Evropská historická studia 2003
  Evropská historická studia 2004
 • Granty - spoluřešitel (a hlavní zahraniční garant):
 • Komitet Badań Naukowych (Polsko):
  č. 1H01A02727: The Ideas in Russia / Idee w Rosji (2004-2008)
 • Podíl ve formě spolupráce na řadě dalších grantů v ČR, Francii, Německu, Polsku, SR (výsledky v bibliografii)
 • Podíl na výzkumech završených v podobě tématických encyklopedií:
  Slovník českých filozofů, Brno: Masarykova univerzita 1998 (celkem 17 hesel v rozsahu cca 80 stran) ISBN 80-210-1840-2
  Idee w Rosji/Ideji v Rossii/The Ideas in Russia,, I., Warszawa: Semper 1999, ISBN 83-86951-50-8; II., Lódz: Ibidem 1999, ISBN 83-907031-8-1; III., Lódz: Ibidem 2000, ISBN 83-912403-0-4; IV., Lódz: Ibidem 2001, ISBN 83-912403-9-2; V., Lódz: Ibidem 2003, ISBN 83-88679-18-X; VI., Lódz: Ibidem 2007, ISBN 987-83-88679-63-6 (sv. VII. vyjde 2009) (celkem 26 hesel v rozsahu 245 stran)
 • Editorská činnost:
  Edvard Beneš a středoevropská politika, Brno: Masarykova univerzita 1997, 132 s., ISBN 80-210-1780-5
  Jan Patočka: Tři dopisy Sergiu Hessenovi, Brno: Masarykova univerzita 1998, 24 s., ISBN 80-210-1874-7
  Česko-slovenská historická ročenka 1996, Brno: Masarykova univerzita 1996, 331 s., ISBN 80-210-1474-1
  Česko-slovenská historická ročenka 1997, Brno: Masarykova univerzita 1997, 335 s., ISBN 80-210-1701-5
  Česko-slovenská historická ročenka 1998, Brno: Masarykova univerzita 1998, 361 s., ISBN 80-210-1976-X
  Česko-slovenská historická ročenka 1999, Brno: Masarykova univerzita 1999, 361 s., ISBN 80-210-2233-7
  Česko-slovenská historická ročenka 2000, Brno: Masarykova univerzita 2000, 367 s., ISBN 80-210-2137-2
  Česko-slovenská historická ročenka 2001, Brno: Masarykova univerzita 2001, 432 s., ISBN 80-210-2743-6
  Česko-slovenská historická ročenka 2002, Brno: Masarykova univerzita 2002, 359 s., ISBN 80-210-3021-6
  Česko-slovenská historická ročenka 2003, Brno: Masarykova univerzita 2003, 445 s., ISBN 80-210-3298-7
  Česko-slovenská historická ročenka 2004, Brno: Masarykova univerzita 2004, 434 s., ISBN 80-210-3596-X
  Česko-slovenská historická ročenka 2005, Brno: Masarykova univerzita 2005, 472 s., ISBN 80-210-3895-0
  Česko-slovenská historická ročenka 2006, Brno: Masarykova univerzita 2006, 442 s., ISBN 80-210-4188-9
  Česko-slovenská historická ročenka 2007, Brno: Masarykova univerzita, Academicus-Coprint 2007, 430 s., ISBN 978-80-210-4497-5, 978-80-87192-01-6
  Česko-slovenská historická ročenka 2008, Brno: Academicus-Coprint 2008, 471 s., ISBN 978-80-87192-03-0
  Česko-slovenská historická ročenka 2009, Brno: Academicus-Coprint 2009, 470 s., ISBN 978-80-87192-09-2
  Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum / Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě, Brno: Masarykova univerzita 2001, 80 s., ISBN 80-210-2559-X
  Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám (spolu s R. Vlčkem), Brno: Masarykova univerzita 2006, 282 s., ISBN 80-210-3887-X
  In Between Enthusiasm and Pragmatism: How To Construct Europe? Brno: Masarykova univerzita 2008, 206 s., ISBN 978-80-210-4498-2
Akademické stáže
 • Badatelské i přednáškové (souhrnně za období 1996-2009):
  - Wien (Univ. Wien, ÖOSI, Dokument. centrum při Spolkovém kancléřství, etc.): celkem 30 týdnů
  - Berlin/Potsdam (Zentrum für zeithistorische Forschungen): 1 týden
  - Inst. für kulturelle Infrastruktur Sachsen: celkem 2 týdny
  - Université de Genève (Inst: européen): celkem 4 týdny
  - Lausanne (Fondation Jean Monnet): 1 týden
  - Brussel, centrála NATO: 1 týden
  - Uniw. Wroclaw: celkem 13 týdnů
  - Uniw. Katowice: celkem 3 týdny
  - Uniw. Łódź: celkem 11 týdnů
  - Politolog. Inst. PAN Warszawa (+ Centrum evrop. studií Warsz. univ.): celkem 2 týdny
  - Wyższa Szkola Studiów Międzynarodowych, Lódź: 1 týden
  - Bratislava (Univ. Komenského + Hist. ústav SAV): celkem 6 týdnů
Universitní aktivity
 • člen oborové komise pro obor historie - obecné dějiny
 • člen oborové komise pro obor historie - české dějiny
 • Člen Akademického senátu FF MU (1998-2007)
Mimouniversitní aktivity
 • zakládající člen Sigmund-Neumann-Institut für Freiheits- und Demokratieforschung, Dresden
 • předseda vědecké rady Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 • člen vědecké rady Fakulty sociálnych vied UCM, Trnava
 • garant doktorandského studia pro obor politické vědy Ústavu politických věd Slovenské akademie věd
 • místopředseda oborové komise doktorandského studia pro obor politické vědy Filozofické fakulty UPJŠ v Košicích
 • místopředseda oborové komise doktorandského studia pro obor politické vědy Filozofické fakulty UKF v Nitře
 • člen Česko-slovenské komise historiků
 • člen Česko-ruské komise historiků a archivářů
 • člen Národního komitétu pro středoevropská a východoevropská studia
 • přizváván k činnosti Česko-polské komise pro společenské vědy
 • člen České asociace pro evropská studia
 • člen Společnosti pro výzkum střední a východní Evropy
 • člen ad hoc komisí pro profesorská a habilitační řízení na universitách v ČR a SR (resp. oponent)
 • člen ad hoc komisí pro obhajoby DrSc. v ČR a SR
 • člen ad hoc komisí pro zkoušky a obhajoby PhD. na universitách v ČR, SR a Polsku
 • člen oborové rady F 5 Fondu rozvoje vysokých škol pro projekty na rok 2000
Ocenění vědeckou komunitou
 • Zahraniční ocenění:
  2014: Cena Milana Hodži (SR)
  2013: Plaketa Fakulty evropských studií University Babes-Bolyai, Cluj, (Rumunsko)
  Medaile Milana Hodži 2014 (SR)
  Medaile Milana Hodži 2008 (SR)
 • Členství v redakčních radách:
  od 1995: předseda redakční rady a výkonný redaktor Česko-slovenské historické ročenky
  od 1990: člen red. rady Slovanského přehledu
  od 1996: člen red. rady Rossica
  od 2004: člen red. rady Slovanských historických studií
  od 2008: člen red. rady Dejiny
  od 2016: člen red. rady Studia Politica Slovaca
Vybrané publikace
 • GONĚC, Vladimír. Osudy autonomie v přísně centralizovaném státě: paralely meziválečného Československa a Polska. In Harbuľová, Ľubica. Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945. 1. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskejj univerzity, 2015. s. 286-297. sine. ISBN 978-80-555-1541-0. info
 • GONĚC, Vladimír. Střední Evropa jako politický celek? In Lysý, Miroslav; Považan, Michal a kol. Právo v priestore a čase. 1. vyd. Bratislava: Atticum, 2014. s. 78-106. ISBN 978-80-971381-6-5. info
 • GONĚC, Vladimír. Exily ze střední Evropy v koordinaci aktivit. In Goněc, Vladimír; Schulz Jindřich. Čtvrtstoletí hledání společné cesty k demokracii. Čeští a slovenští intelektuálové při hledání cest spolupráce 1963-1988. 1. vyd. Brno-Bratislava: Academicus, 2013. s. 81-93. ISBN 978-80-87192-10-8. info
 • GONĚC, Vladimír. Geografie, geopolitika a kulturologie mezi vědou, sebeklamem a zlou vůlí. K pojetí střední Evropy počátkem 19. století. In Ivaničková, Edita. Kapitoly z histórie stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. 1. vyd. Bratislava: Historický ústav SAV, 2012. s. 116-144. ISBN 978-80-970302-4-7. info
 • GONĚC, Vladimír. Ruská exilová filosofie a míra jejího vzájemného ovlivňování s filosofií v Československu. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. Praha: Euroslavica, 2011, roč. 80, č. 2/3, s. 174-185. ISSN 0037-6736. info
 • GONĚC, Vladimír. Pál Auer jako následník Huberta Ripky? Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 14, č. 1, s. 111-120. ISSN 1212-1509. Digitální knihovna FF MU info
 • GONĚC, Vladimír. An Eastern Schuman Plan? Project of Central and East European Coal and Steel and Political Community (1953). 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2009. 170 s. Outlines on the European Ideas, Federalism ..., 3. ISBN 978-80-210-4932-1. info
 • GONĚC, Vladimír. K trendům v politickém systému a federalizaci (v r. 1968). In Česko-slovenská historická ročenka 2008. 1. vyd. Brno: Academicus - Coprint, 2009. s. 229-257. ČSHR, 13. ISBN 978-80-87192-03-0. info
 • GONĚC, Vladimír. Interkulturalismus či multikulturalismus? Jedno z možných východisek na bázi výzkumu velkých přeshraničních regionů v EU. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Politologický zborník. Prešov: Prešovská univerzita, 2009, roč. 250/6, č. 1, s. 151-164. ISSN 1336-7528. info
 • GONĚC, Vladimír. Porýnská společnost. Slezský sborník. Acta Silesiaca. Opava: Slezský ústav SZM, 2009, roč. 107, 2-3, suppl, s. 207-219. ISSN 0037-6833. info
 • GONĚC, Vladimír. Projekty Středoevropského společenství (1953). In Gbúrová, M. - Goňcová, M. (ed.) - Goněc, V. - Lysý, J.: Evropská integrace: Budování nové Evropy. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2009. s. 7-72. sine. ISBN 978-80-210-5018-1. info
 • GONĚC, Vladimír (ed.). Česko-slovenská historická ročenka 2008. 1. vyd. Brno: Academicus - Coprint, 2009. 471 s. ČSHR, 13. ISBN 978-80-87192-03-0. info
 • GONĚC, Vladimír. Hubert Ripka und das Europadenken im Exil in der fünfziger Jahren. In Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse / Europe in Eastern Bloc. Imaginations and Discourses (1945-1991) (eds. C. Domnitz - J. M. Faraldo - P. Gulińska-Jurgiel). 1. vyd. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2008. s. 371-388. Zeithistorische Studien, Bd. 44. ISBN 978-3-412-20029-9. info
 • GONĚC, Vladimír. Milan Hodža before "Milan Hodža". His early schemes and concepts of Europe. In In Between Enthusiasm and Pragmatism: How To Construct Europe? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 66-112. Dějiny evropské integrace, 10. ISBN 978-80-210-4498-2. info
 • GONĚC, Vladimír. First programmes of Council of Free Czechoslovakia on European Politics. In In Between Enthusiasm and Pragmatism: How To Construct Europe? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 121-134. Dějiny evropské integrace, 10. ISBN 978-80-210-4498-2. info
 • GONĚC, Vladimír. Od národních otázek k evropanství. Podíl církví, církevních myslitelů a konfesních stran na úsilí o evropskou jednotu ve 40. letech 20. století. In Švorc, P. - Harbuľová, ľ. - Schwarz, K. a kol.: Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950). Die Kirchen und Völker Mitteleuropas (1800-1950). 1. vyd. Prešov - Wien: Universum, 2008. s. 333-346. sine. ISBN 978-80-89046-47-8. info
 • GONĚC, Vladimír. O zapomianych ideach czechosłowackich liberalów z lat dwudziestych i pięćdziesiątych XX wieku. In Liberalizm w Europie w XX wieku (ed. E. Wiśniewski). 1. vyd. Łódź: Wyd-wo Uniwersytetu Lódzkiego, 2008. s. 195-208. sine. ISBN 978-83-7525-133-3. info
 • GONĚC, Vladimír. Hodžova "nová střední Evropa" a "Hodžův plán". K úskalím výzkumu tématu Milan Hodža jako aktér zahraniční politiky. In Milan Hodža. Politik a žurnalista. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. s. 234-250. Monografie a štúdie ÚPV SAV, 15. ISBN 978-80-224-1011-3. info
 • GONĚC, Vladimír. Ripkovy analýzy pro Radu svobodného Československa na přelomu 1956-1957. In Z dejín demokratických a totalitných režimov na Slovensku a v Československu v 20. storočí. 1. vyd. Bratislava: Historický ústav SAV, 2008. s. 284-298. sine. ISBN 978-80-969782-6-7. info
 • GONĚC, Vladimír. Československá akademie zemědělská a Milan Hodža. Kulturněhistorický pohled z meziválečného Československa. In Milan Hodža a agrárne hnutie (ed. M. Pekník). 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. s. 184-192. Monografie a štúdie / ÚPV SAV, sv. 16. ISBN 978-80-224-1016-8. info
 • GONĚC, Vladimír. Projekt středoevropského společenství uhlí a oceli (1953). In Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 24-44. sine. ISBN 978-80-210-4766-2. info
 • GONĚC (ED.), Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 2007. 1. vyd. Brno: Academicus-Coprint & Masarykova univerzita, 2008. 430 s. ČSHR, 12. ISBN 978-80-87192-01-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Evropská idea. Idea mírové kooperující a sjednocující se Evropy, I. (do roku 1938). 2. rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 245 s. Dějiny evropské integrace, 9. ISBN 978-80-210-4327-5. info
 • GONĚC, Vladimír. Německé menšiny v právních normách 1938-1948. Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 11, č. 1, s. 421-423. ISSN 1214-8334. info
 • GONĚC, Vladimír. Alekseev Nikolai. In Ideas in Russia, vol. VI. první. Lodź: Ibidem, 2007. 8 s. sine. ISBN 978-83-88679-63-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Boldyrev Nikolai. In Ideas in Russia, vol. VI. první. Lodź: Ibidem, 2007. 4 s. sine. ISBN 978-83-88679-63-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Novgorodsev Pavel. In Ideas in Russia, vol. VI. první. Lódź: Ibidem, 2007. 8 s. sine. ISBN 978-83-88679-63-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Chernov Viktor. In Ideas in Russia, vol. VI. první. Lódź: Ibidem, 2007. 8 s. sine. ISBN 978-83-88679-63-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Chizhevskii Dmitrii. In Ideas in Russia, vol. VI. první. Lódź: Ibidem, 2007. 12 s. sine. ISBN 978-83-88679-63-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Prvotní programy Rady svobodného Československa pro zahraniční politiku. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 33, č. 1, s. 229-242. ISSN 0472-8947. info
 • GONĚC, Vladimír. Anketa polského exilu v roce 1987 o "perestrojce". Slovanské historické studie. Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, roč. 32, č. 1, s. 183-195. ISSN 0081-007X. info
 • GONĚC, Vladimír. In Between Enthusiasm and Pragmatism: How To Construct Europe? (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 206 s. Outlines on the European ideas, federalism and... ISBN 978-80-210-4498-2. info
 • GONĚC, Vladimír. Československý exil ve vztahu k maďarskému exilu a maďarské revoluci 1956. In Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám (eds. Vladimír Goněc, Radomír Vlček). 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. s. 249-266. sine. ISBN 80-210-3887-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Richard Pražák jubilující. In Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám (eds. Vladimír Goněc, Radomír Vlček). 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. s. 3-7. sine. ISBN 80-210-3887-X. info
 • GONĚC, Vladimír a Radomír VLČEK. Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám. (ed.). 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. 282 s. sine. ISBN 80-210-3887-X. info
 • GONĚC, Vladimír. K polskému faktoru v česko-slovenském vztahu. In Česko-slovenská historická ročenka 2005. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. s. 227-258. ČSHR, 10. ISBN 80-210-3895-0. info
 • GONĚC, Vladimír. "Zahraničněpolitická" činnost exilu. Osobnosti, témata, prameny. Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Vydavatelství MU, 2006, roč. 10/2005, č. 1, s. 131-136. ISSN 1214-8334. info
 • GONĚC, Vladimír. Milan Hodža z pohledu disciplíny "dějiny evropské integrace". In Milan Hodža a integrácia strednej Európy. první. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2006. s. 149-172. ÚPV SAV, Monografie, 11. ISBN 80-224-0913-8. info
 • GONĚC, Vladimír. Středoevropská a evropská integrace - k profilům dobových reflexí. In Střední Evropa a evropská integrace. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. s. 65-85. ISBN 80-210-4194-3. info
 • GONĚC, Vladimír. Kolejka Josef: Bakuninovo evropanství. Slovanský přehled. Praha: Academia, 2006, roč. 91, č. 1, s. 87-88. ISSN 0037-6922. info
 • GONĚC, Vladimír. K jubileu Richarda Pražáka. Slovanský přehled. Praha: Academia, 2006, roč. 91, č. 1, s. 136-138. ISSN 0037-6922. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenský vztah v exilových diskusích počátkem padesátých let. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. 234 s. sine. ISBN 80-210-4187-0. info
 • GONĚC, Vladimír. Hubert Ripka: un européen. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. 379 s. Dějiny evropské integrace. ISBN 80-210-3896-9. info
 • GONĚC, Vladimír. Předmluva. In Babík, Michal: Iniciativa Aristide Brianda 1929-1930 a Československo. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2006. s. 5-6. Dějiny evropské integrace, 6. ISBN 80-210-4068-8. info
 • GONĚC, Vladimír. Skizzen zu mitteleuropäischem rechtspolitischem Denken. Über Voraussetzungen, Bedingungen, Hindernisse für europäische Integrationsprozesse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 200 s. Outlines on the European Integration Thinking. ISBN 80-210-4189-7. info
 • GONĚC, Vladimír (ed.). Česko-slovenská historická ročenka 2006. (ed.). první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 442 s. Česko-slovenská historická ročenka, 11. ISBN 80-210-4188-9. info
 • GONĚC, Vladimír. Čtyři prozíravé koncepty středoevropské a evropské politiky: R. Hotowetz/V. Schuster - M. Hodža - A. Basch - H. Ripka. In Poláčková, Z. a kol.: Slovensko-české vzťahy v kontexte strednej Európy. 1. vyd. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2005. s. 50-83, 482, 34 s. Monografie a štúdie ÚPV SAV, 4. ISBN 80-224-0859-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Diskuse o česko-slovenském vztahu v Radě svobodného Československa počátkem padesátých let. In Česko-slovenská historická ročenka 2004. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2005. s. 349-412. ČSHR, 9. ISBN 80-210-3596-X. info
 • GONĚC, Vladimír. K tématu nové vědecké generace za první republiky a jejích osudů za války. In Česko-slovenská historická ročenka 2004. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2005. s. 309-319. ČSHR, 9. ISBN 80-210-3596-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Jaké garanční mechanismy pro soužití národů a národností? Modely pro střední Evropu (a Evropu) ve 20. století. In Švorc, P. - Harbuľová, Ľ. - Schwarz, K. a kol.: Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938/Die Nationalitätenfrage in Mitteleuropa in den Jahren 1848-1938. 1. vyd. Prešov - Wien: Universum, 2005. s. 130-144. sine. ISBN 80-89046-24-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Evropská ústava z pohledu historie. Společenskovědní předměty. Praha: ALBRA, 2005, V/2005, č. 2, s. 3-6. ISSN 1214-6811. info
 • GONĚC, Vladimír. Nový přehled slovenských dějin. Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Vydavatelství MU, 2005, roč. 2004, 1., s. 427-431. ISSN 1214-8334. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 2005. (ed.). 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2005. 472 s. ČSHR, 10. ISBN 80-210-3895-0. info
 • GONĚC, Vladimír. Za sjednocenou Evropu. Z myšlenek a programů Huberta Ripky. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 230 s. Dějiny evropské integrace, 5. ISBN 80-210-3521-8. info
 • GONĚC, Vladimír. "Russia and Europe" in the Concept of Hubert Ripka. In Prague Perspectives, I., The History of East Central Europe and Russia. první. Prague: National Library of Czech Republic, 2004. s. 255-274. ISBN 80-7050-443-9. info
 • GONĚC, Vladimír. "Rusko a Evropa po čtyřiceti letech" v revizi Huberta Ripky. In O exilu, šlechtě, Jihoslovanech a jiných otázkách dějin moderní doby. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 40-52. ISBN 80-244-0781-7. info
 • GONĚC, Vladimír (ed.). Česko-slovenská historická ročenka 2004. (ed.). první. Brno: Vydavatelství MU, 2004. 451 s. ČSHR, 9. ISBN 80-210-3596-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Obor "dějiny evropské integrace". In Česko-slovenská historická ročenka 2004. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 217-222. ČSHR, 8. ISBN 80-210-3298-7. info
 • GONĚC, Vladimír. Proč a jak se ve střední Evropě zabývat dějinami Ukrajiny? Několik problémových rovin a námětů k diskusi. Slovanské štúdie (MDO). Bratislava: Historický ústav SAV, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 120-130. ISSN 0583-564X. info
 • GONEC, Vladimír. Hubert Ripka en exil à Londres: Projets pour l'Europe unie d'après-guerre. In Inventer l'Europe. Histoire nouvelle des groupes d'influence et des auteurs de l'unité européenne. 1. vyd. Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt/M-New Yo: P.I.E. - Peter Lang, 2003. s. 157-178. Euroclio, 27. ISBN 90-5201-170-2. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 2003. (ed.). první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 445 s. ČSHR, 8. ISBN 80-210-3298-7. info
 • GONĚC, Vladimír. Od "malé Evropy" k "velké Evropě". Dějiny rozšiřování Evropských společenství/Evropské unie, 1950-2002, sv. 2. první. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 237 s. Dějiny evropské integrace, 4. ISBN 80-210-3255-3. info
 • GONĚC, Vladimír. Neokantianism. In Ideas in Russia, vol. V. první. Lódź: Ibidem, 2003. s. 182a-187b, 12 s. sine. ISBN 83-88679-18-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Trubetskoi Nikolai. In Ideas in Russia, vol. V. první. Lódź: Ibidem, 2003. s. 310a-313b, 8 s. sine. ISBN 83-88679-18-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Opakované chyby, ideologémy a tradiční deformace ve výkladech etnických vztahů ve střední Evropě. Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 7/2002, č. 1, s. 83-100. ISSN 1214-8334. info
 • GONĚC, Vladimír. Evropský federalismus a demokracie. In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 118-125. ISBN 80-210-3301-0. info
 • GONĚC, Vladimír. Za nový řád v mezinárodních vztazích. Od Weyra roku 1918 ke Kelsenovi roku 1940. In Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení. K odkazu Františka Weyra a Hanse Kelsena. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 196-206. Acta UM Brunensis. Iuridica, Ř. teoretická, 263. ISBN 80-210-3052-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Antonín Basch a jeho přínos světovému ekonomickému myšlení. In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2003. s. 73-81. ISBN 80-86488-12-8. info
 • GONĚC, Vladimír. Pan-Europe beside Russia. Russia against Pan-Europe. Pan-Europeans in Defence against Russia. In Russia in Czech Historiography: Studies published by the Prague Group of Russian history specialists: on the occasion of the birthdays of group members Zdeněk Sládek, Vladislav Moulis and Václav Veber. 1. vyd. Prague: National Library of Czech Republic, 2002. s. 56-74. ISBN 80-7050-379-3. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 2002. (ed.). 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002. 356 s. ČSHR, 7. ISBN 80-210-3021-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Od "malé Evropy" k "velké Evropě". Dějiny rozšiřování Evropských společenství/Evropské unie, 1950-2002, sv. 1. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 260 s. Dějiny evropské integrace, 3. ISBN 80-210-3016-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Co s "právem národů" a "právem menšin"? In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 108-120. ISBN 80-210-3034-8. info
 • GONĚC, Vladimír. K tématu Masaryk a ruští myslitelé. Novgorodcev, Černov, Hessen. In TGM, Rusko a Evropa. Dílo - vize - přítomnost. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2002. s. 299-313. sine. ISBN 80-86495-15-9. info
 • GONĚC, Vladimír. Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum. Josef Macůrek a jeho přínos k dějepisectví o střední a východní Evropě. (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 80 s. Europae Centralis atque Orientalis Studia Historic. ISBN 80-210-2559-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Europa a Rosja w koncepcjach ruchu paneuropejskiego. In Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju. Łódź: Instytut Historii UŁ, 2001. s. 37-46. ISBN 83-88873-00-8. info
 • GONĚC, Vladimír. "Výroční" poznámky k tezím a diskusi nad nimi. Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, 2001, roč. 87, č. 1, s. 63-68. ISSN 0037-6922. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 2001. (ed.). první. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2001. 430 s. ČSHR, 6. ISBN 80-210-2743-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Pluralism. In Ideas in Russia. 1. vyd. Łódź: Ibidem, 2001. s. 426a, 8 s. IV. ISBN 83-88679-05-8. info
 • GONĚC, Vladimír. Evropská idea. Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy, II., 1938-1950. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 272 s. ISBN 80-210-2750-9. info
 • GONĚC, Vladimír. Akciová společnost Evropa anebo Evropa občanů? In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 43-50. ISBN 80-210-2746-0. info
 • GONĚC, Vladimír. Metafyzika předpokladů. K "metodologii" deformovaných a falešných pohledů na problematiku národního vědomí. In Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001. s. 201-211. ISBN 80-86488-01-2. info
 • GONĚC, Vladimír a Grażyna PAŃKO. Čestný doktorát pro Josefa Macůrka. In Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 7-9. sine. ISBN 80-210-2559-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Macůrkův koncept dějin Ukrajiny. In Josepho Macůrek viginti lustra complenti oblatum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 44-52. sine. ISBN 80-210-2559-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Evropská idea. Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy I. (do r. 1938). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 193 s. ISBN 80-210-2355-4. info
 • GONĚC, Vladimír. Národní dějiny - politickovýchovný účel, /pokleslá/ beletrie či předmět kritické vědy? Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 5/2000, č. 1, s. 52-64. ISSN 1214-8334. info
 • GONĚC, Vladimír. Ke kontinuitě ruských dějin. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AVČR, 2000, roč. 86, s. 131-132. ISSN 0037-6922. info
 • GONĚC, Vladimír. Sergius Hessen a Československo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 84 s. ISBN 80-210-2545-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Probleme der Teilung Schlesien und der Autonomie Schlesiens in der Beziehung zum derzeitigen Niveau des Rechts- und rechtspolitischen Denkens in Mitteleuropa. In Przełomy w dziejach Śląska/Umbrüche in der Geschichte Schlesiens. 1. vyd. Toruń: Marszałek, 2000. s. 311-319. Przełomy w historii. Pamiętnik, I. ISBN 83-7174-619-9. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 2000. (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 367 s. ISBN 80-210-2484-4. info
 • GONĚC, Vladimír. Kontinuita ruských dějin. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AVČR, 2000, roč. 85, č. 4, s. 537-540. ISSN 0037-6922. info
 • GONĚC, Vladimír. Hessen, Sergius. In Ideas in Russia, vol. III. první. Lódź: Ibidem, 2000. s. 106a-111b, 12 s. sine. ISBN 83-912403-0-4. info
 • GONĚC, Vladimír. Lapshin Ivan. In Ideas in Russia, vol. III. první. Lódź: Ibidem, 2000. s. 222a-223b, 4 s. sine. ISBN 83-912403-0-4. info
 • GONĚC, Vladimír. Mirchuk Ivan. In Ideas in Russia, vol. III. první. Lódź: Ibidem, 2000. s. 242a-243b, 4 s. sine. ISBN 83-912403-0-4. info
 • GONĚC, Vladimír. Yakovenko Boris. In Ideas in Russia, vol. III. první. Lódź: Ibidem, 2000. s. 492a-495b, 8 s. sine. ISBN 83-912403-0-4. info
 • GONĚC, Vladimír. Vernadsky George. In Ideas in Russia, vol. III. první. Lódź: Ibidem, 2000. s. 80a-83b, 8 s. sine. ISBN 83-912403-0-4. info
 • GONĚC, Vladimír. Z osudů ruské demokracie - Alexandr Kerenskij. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 170 s. ISBN 80-210-2149-7. info
 • GONĚC, Vladimír. Savitskii Petr. In The Ideas in Russia/Idee w Rosji/Ideji v Rossii II. 1. vyd. Łódź: Ibidem, 1999. s. 282a, 8 s. sine. ISBN 83-907031-8-1. info
 • GONĚC, Vladimír. Scandoslavia. In The Ideas in Russia/Idee w Rosji/Ideji v Rossii II. 1. vyd. Lodz: Ibidem, 1999. s. 282a, 8 s. 2. ISBN 83-907031-8-1. info
 • GONĚC, Vladimír. The Eser Ideas. In The Ideas in Russia/Idee w Rosji/Ideji v Rossii II. 1. vyd. Łódź: Ibidem, 1999. s. 406a, 12 s. 2. ISBN 83-907031-8-1. info
 • GONĚC, Vladimír. Návrhy právnických expertů na reformu Předlitavska v letech 1916-1917. In Stredoeurópské národy na križovatkách novodobých dejín 1848-1918. Prešov-Bratislava-Wien: Universum, 1999. s. 197-207. ISBN 80-967753-2-4. info
 • GONĚC, Vladimír. K úvahám o střední Evropě ve dvacátém století. In Slovanské štúdie. Bratislava: Academic Electronic Press, 1999. s. 1-13. 1/1996. ISBN 80-88880-24-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Státoprávní problémy meziválečného Československa z pohledu Německé univerzity v Praze. In Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. s. 129-134. ISBN 80-85268-99-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Od vědeckého komunismu k vědeckému nacionalismu. Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 4/1999, 1., s. 357-358. ISSN 1214-8334. info
 • GONĚC, Vladimír. Ústavněprávní problémy meziválečného Československa a právnická fakulta německé univerzity v Praze. Franz Adler. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1999, roč. 1998, č. 45, s. 157-190. ISSN 0231-7710. info
 • GONĚC, Vladimír. K jihomoravským projektům federalizace. O širším ideovém a politickém pozadí návrhů tzv. trializace. In Pokus o reformu v roku 1968. Historicko-politologické pohlady. 1. vyd. Banská Bystrice: Trian, 1999. s. 166-179. ISBN 80-88945-03-8. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 1999. (ed.). 1. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 1999. 361 s. ČSHR, 4. ISBN 80-210-2233-7. info
 • GONĚC, Vladimír. Edvard Beneš v paralelách dobového právního a politického myšlení. In Edvard Beneš a středoevropská politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 99-129. ISBN 80-210-1780-5. info
 • GONĚC, Vladimír. Přístupy k řešení národnostní problematiky a federalizační záměry v Rusku. Paralely a quasiparalely (Obrys syntézy). Acta Universitatis Carolinae-Philosophica et Historica, Studia Historica 42. Praha: Univerzita Karlova, 1998, roč. 42, 3-4, s. 107-117. ISSN 0567-8293. info
 • GONĚC, Vladimír. Polsko-Československo-Rakousko. K možnostem srovnávání. In Prvé povojnové vol´by v strednej a juhovýchodnej Európe. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1998. s. 65-78. ISBN 80-224-0540-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Sergius Hessen a Jan Patočka. In Jan Patočka, Tři dopisy Sergiu Hessenovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 5-10. ISBN 80-210-1874-7. info
 • GONĚC, Vladimír. Sezeman Vasilii. In Ideas in Russia, vol. I. první. Warszawa: Semper, 1998. s. 358a-361b, 8 s. sine. ISBN 83-86951-50-8. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 1998. (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 362 s. detto, 3. ISBN 80-210-1976-X. info
 • GONĚC, Vladimír a O. BOJKO. Nejnovější dějiny Ukrajiny. Brno: Jota, 1997. 268 s. ISBN 80-7217-031-7. info
 • GONĚC, Vladimír. Verfassungsrevolutionarismus und Verfassungsrecht in Mitteleuropa nach 1918. In Zerfall Österreich-Ungarns und das Phänomen des Versailler Systems in Mitteleuropa. Troppau - Wien: Slezská univerzita, OSI, 1997. s. 83-92. ISBN 80-85879-59-X. info
 • GONĚC, Vladimír. Autonomie Podkarpatské Rusi jako problém úrovně práva a právního myšlení. Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, roč. 2/1997, 1., s. 71-82. ISSN 1214-8334. info
 • GONĚC, Vladimír. Centralismus a autonomismus v politickém životě meziválečného Československa. K opomíjeným rozměrům problému. Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 1997, roč. 116, č. 1, s. 233-244. ISSN 0323-052X. info
 • GONĚC, Vladimír. Proti neoslavismu aneb slovanství Edvarda Beneše. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1997, roč. 1996, C43, s. 167-180. ISSN 0231-7710. info
 • GONĚC, Vladimír. Německá univerzita v Praze a ústavněprávní problémy meziválečného Československa. Ludwig Spiegel. Sborník prací FFBU. Brno: Masarykova unverzita, 1997, roč. 1997, C44, s. 141-165. ISSN 0231-7710. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 1997. (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 336 s. ČSHR, 2. ISBN 80-210-1701-5. info
 • GONĚC, Vladimír. Naš dolg pered Sergejem Gessenom. Rossica. Praha: Euroslavica, 1997, roč. 2/1997, č. 2, s. 107-110. ISSN 1211-7234. info
 • GONĚC, Vladimír. Československá historická ukrajinistika v letech 1939-1989. In Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii. Praha: Karolinum, 1996. s. 64-80. ISBN 80-718-4190-0. info
 • GONĚC, Vladimír. Problémy práva, spravedlnosti, samosprávy a federalizace. Česko-slovenská historická ročenka. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, roč. 1, č. 1, s. 154-169. ISSN 1214-8334. info
 • GONĚC, Vladimír. Česko-slovenská historická ročenka 1996. (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 332 s. ČSHR, 1. ISBN 80-210-1474-1. info
 • GONĚC, Vladimír. Soviet Federalism and Czechoslovak Federalism. In The Soviet Union in Eastern Europe 1945-1989. 1. vyd. Basingstoke - Oslo: Macmillan and Nobel Peace Institute, 1994. s. 195-201. sine. ISBN 0-333-60230-7. info
 • GONĚC, Vladimír. Prozatimní vláda, sověty a národnostní otázka v roce 1917. Období dvojvládí. SPFFBU C 39. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1992. info
 • GONĚC, Vladimír. Strana socialistů-revolucionářů (eseři) a národnostní otázka v roce 1917 v Rusku. In Slovanské historické studie. 1. vyd. Praha: Ústav dějin střední a východní Evropy ČSAV, 1992. XVIII. ISBN 80-200-0102-6. info
 • GONĚC, Vladimír. Ústav dějin střední, jihovýchodní a východní Evropy filozofické fakulty Masarykovy univerzity. K výsledkům vědecké práce ve druhé polovině 80. let a k výhledům. Slovanský přehled. Praha: Academia, 1991, roč. 76/1991, č. 4, s. 346-347. ISSN 0037-6922. info
 • GONĚC, Vladimír. Strana lidové svobody (kadeti) a národnostní otázka v Rusku v roce 1917 (období "dvojvládí"). Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university.C, Řada historická. Brno: Masarykova univerzita, 1990, roč. 37, č. 1, s. 7-25. ISSN 0231-7710. info
 • GONĚC, Vladimír. Vznik SSSR a Sovětská Ukrajina. 1. vyd. Brno: UJEP, 1988. 160 s. info

4. 2. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info