doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

docentka – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 11/01011
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4027
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 5. 2016
Datum ukončení řízení 1. 9. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Organická hmota sedimentárních hornin v naftové geologii a environmentálních vědách
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc. (Česká geologická služba)
prof. Ing. Petr Martinec, CSc. (Ústav geoniky AV ČR)
doc. RNDr. Pavel Müller, CSc. (Česká geologická služba Brno)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 3. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. František Hrouda, CSc. (PřF UK Praha)
prof. Ing. Petr Bujok, CSc. (VŠB Ostrava)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. (PřF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 5. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info