doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

docentka – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 11/01011
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4027
e‑mail:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Ústav geologických věd
 • Přírodovědecká fakulta
 • Masarykova univerzita
 • Kotlářská 2
 • 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: habilitace v oboru Geologické vědy, Masarykova univerzita
 • 2000: Ph.D. v oboru Geologie a geochemie, Masarykova univerzita
 • 1995: Mgr. v oboru Geologie, hydrogeologie a geochemie, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2012 – dosud: Masarykova univerzita
 • 2006 - 2011: Česká geologická služba
 • 2004 - 2005: Energy and Geoscience Institute, Universita Utah, USA
 • 1995 - 2003: Česká geologická služba
Pedagogická činnost
 • Environmentální geologie
 • Geochemie životního prostředí
 • Kontaminanty v horninovém prostředí
 • Průmyslová rizika a vliv na geosystémy
 • Naftová geologie, pánevní analýza
 • Environmentální a geologické vzorkování
Vědeckovýzkumná činnost
 • Kontaminace říčních sedimentů
 • Interakce vody a horninového prostředí
 • Metody geochemické prospekce
 • Organická petrologie
 • Organická hmota sedimentárních pánví
Akademické stáže
 • Montanuniversität Leoben, Rakousko
 • University of Silesia, Katowice, Polsko
 • RWTH Aachen, Německo
 • ICG 4, Forschungszentrum Jülich GmbH, Německo
 • Vrije Universiteit, Amsterdam, Nizozemí
Mimouniverzitní aktivity
 • Řešitel:
 • Zmapování a stanovení radiačních rizik kontaminovaných území, 2019-2021
 • Vědy o Zemi ve střední a jihovýchodní Evropě - CEEPUS Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje, 2007-2011
 • Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka, 2010-2011
 • Organické polutanty a jejich přírodní analogy v suspendované hmotě řeky Bílina a sedimentech její snosové oblasti, 2008-2009
 • člen vědeckého týmu:
 • Towards geological storage of CO2 in the Czech Republic, 2009-2010
 • Surface Geochemistry Calibration Study, 2004-2005
 • Central Atlantic Margins, 2004-2005
Vybrané publikace
 • GERŠLOVÁ, Eva, Lujza MEDVECKÁ, Petr JIRMAN, Slavomír NEHYBA a Vladimír OPLETAL. Source rock potential of the Miocene sedimentary rocks in the Carpathian Foredeep of the Czech Republic. Geological Quarterly. Poland: Polish Geological Institute, 2022, roč. 66, č. 1, s. 1-16. ISSN 1641-7291. doi:10.7306/gq.1634. Acess to the article - Geological Quarterly info
 • VÖRÖŠ, Dominik, Eva GERŠLOVÁ, Lucie ŠIMONÍKOVÁ a Mercedes DIAZ-SOMOANO. Late Carboniferous palaeodepositional changes recorded by inorganic proxies and REE data from the coal-bearing strata: An example on the Czech part of the Upper Silesian Coal basin (USCB). Journal of Natural Gas Science and Engineering. Elsevier, 2022, roč. 107, November, s. 104789-104803. ISSN 1875-5100. doi:10.1016/j.jngse.2022.104789. URL info
 • BUZEK, F., B. CEJKOVA, I. JACKOVA, Eva GERŠLOVÁ, K. MACH, M. LHOTKA, J. CURIK a F. VESELOVSKY. Secondary processes on coal deposits change the emission of greenhouse gases. International Journal of Coal Geology. Elsevier, 2022, roč. 262, October, s. 1-11. ISSN 0166-5162. doi:10.1016/j.coal.2022.104102. URL info
 • BEDNÁŘ, Daniel, Petr OTÁHAL, Ladislav NĚMEČEK a Eva GERŠLOVÁ. The analytical approach of Drone use in radiation monitoring. Radioprotection. EDP Sciences, 2021, roč. 56, č. 1, s. 61-67. ISSN 0033-8451. doi:10.1051/radiopro/2020066. URL info
 • VÖRÖŠ, Dominik, Daniela ŘIMNÁČOVÁ, Lujza MEDVECKÁ, Eva GERŠLOVÁ a Mercedes DÍAZ-SOMOANO. The impact of saline mine water on fate of mineral elements and organic matter: The case study of the Upper Silesian Coal Basin. Chemosphere. Elsevier, 2021, roč. 284, December, s. 131397-131406. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.131397. URL info
 • MANSOUR, Ahmed, Eva GERŠLOVÁ, Ivana SÝKOROVÁ a Dominik VÖRÖŠ. Hydrocarbon potential and depositional paleoenvironment of a Middle Jurassic succession in the Falak-21 well, Shushan Basin, Egypt: Integrated palynological, geochemical and organic petrographic approach. International Journal of Coal Geology International Journal of Coal Geology. ELSEVIERRADARWEG 29, 1043 NX AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2020, roč. 2020, č. 219, 16 s. ISSN 0166-5162. doi:10.1016/j.coal.2019.103374. info
 • VÖRÖŠ, Dominik, Eva GERŠLOVÁ, Daniel NÝVLT, Milan GERŠL a Jan KUTA. Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic). Environmental Monitoring and Assessment. DORDRECHT: SPRINGER, 2019, roč. 191, č. 2, s. 114-125. ISSN 0167-6369. doi:10.1007/s10661-019-7255-0. Full Text info
 • JIRMAN, Petr, Eva GERŠLOVÁ, Miroslav BUBÍK, Reinhard F. SACHSENHOFER, Achim BECHTEL a Dariusz WIĘCŁAW. Depositional environment and hydrocarbon potential of the Oligocene Menilite Formation in the Western Carpathians: A case study from the Loučka section (Czech Republic). Marine and Petroleum Geology. Oxford: ELSEVIER SCI LTD, 2019, roč. 107, SEP 2019, s. 334-350. ISSN 0264-8172. doi:10.1016/j.marpetgeo.2019.05.034. Full Text info
 • OPLETAL, Vladimír, Eva GERŠLOVÁ, Slavomír NEHYBA, Ivana SÝKOROVÁ a Jiří REZ. Geology and Thermal Maturity of Namurian Deposits in the Němčičky Sub-basin as the South-eastern Continuation of the Upper Silesian Coal Basin (Czech Republic). International Journal of Coal Geology. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 216, DEC, s. 1-12. ISSN 0166-5162. doi:10.1016/j.coal.2019.103323. Full Text info
 • JIRMAN, Petr, Eva GERŠLOVÁ, Jiří KALVODA a Rostislav MELICHAR. 2D Basin Modelling in the Eastern Variscan Fold Belt (Czech Republic): Influence of Thrusting on Patterns of Thermal Maturation. Journal of Petroleum Geology. Wiley (John Wiley & Sons, Inc.), 2018, roč. 41, č. 2, s. 175-188. ISSN 0141-6421. doi:10.1111/jpg.12699. Article in the Wiley Online Library info
 • VÖRÖŠ, Dominik, Mercedes DÍAZ-SOMOANO, Eva GERŠLOVÁ, Ivana SÝKOROVÁ a Isabel SUÁREZ-RUIZ. Mercury contamination of stream sediments in the North Bohemian Coal District (Czech Republic): Mercury speciation and the role of organic matter. Chemosphere. Elsevier Science, 2018, roč. 211, November 2018, s. 664-673. ISSN 0045-6535. doi:10.1016/j.chemosphere.2018.07.196. info
 • VÖRÖŠ, Dominik, Eva GERŠLOVÁ, Mercedes DÍAZ-SOMOANO, Ivana SÝKOROVÁ, Isabel SUÁREZ-RUIZ, Martina HAVELCOVÁ a Jan KUTA. Distribution and Mobility Potential of Trace Elements in the Main Seam of the Most Coal Basin. International Journal of Coal Geology. Elsevier, 2018, roč. 196, AUG 1 2018, s. 139-147. ISSN 0166-5162. doi:10.1016/j.coal.2018.07.005. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Iva, Eva GERŠLOVÁ, Petr UHLÍK a Vladimír OPLETAL. Mineralogical characteristics of upper Jurassic Mikulov Marls, theCzech Republic, in relation to their thermal maturity. Chemie der Erde – Geochemistry. Jena: Elsevier, 2017, roč. 77, č. 1, s. 159-167. ISSN 0009-2819. doi:10.1016/j.chemer.2016.11.003. URL info
 • GOLDBACH, Marek, Eva GERŠLOVÁ, Magdalena MISZ-KENNAN a Slavomír NEHYBA. Thermal maturity of Miocene organic matter from the Carpathian Foredeep in the Czech Republic: 1D and 3D models. Marine and Petroleum Geology. Oxford: Elsevier Science, 2017, roč. 88, December, s. 18-29. ISSN 0264-8172. doi:10.1016/j.marpetgeo.2017.08.004. ScienceDrec Website info
 • GERŠLOVÁ, Eva, Marek GOLDBACH, Milan GERŠL a Petr SKUPIEN. Heat flow evolution, subsidence and erosion in Upper Silesian Coal Basin, Czech Republic. International Journal of Coal Geology. 2016, roč. 154, January, s. 30-42. ISSN 0166-5162. doi:10.1016/j.coal.2015.12.007. URL info
 • GERŠLOVÁ, Eva, Vladimír OPLETAL, Ivana SÝKOROVÁ, Iva SEDLÁKOVÁ a Milan GERŠL. A Geochemical and Petrographical Characterization of Organic Matter in the Jurassic Mikulov Marls from the Czech Republic. International Journal of Coal Geology. 2015, roč. 141, MARCH, s. 42-50. ISSN 0166-5162. doi:10.1016/j.coal.2015.03.002. URL info
 • GERŠLOVÁ, Eva a Jan SCHWARZBAUER. Hydrocarbon-based indicators for characterizing potential sources of coal-derived pollution in the vicinity of the Ostrava City. Environmental Earth Sciences. New York: Springer, 2014, roč. 71, č. 7, s. 3211-3222. ISSN 1866-6280. doi:10.1007/s12665-013-2709-0. URL info
 • NEHYBA, Slavomír, Daniel NÝVLT, Uwe SCHKADE, Gerald KIRCHNER a Eva FRANCŮ. Depositional rates and dating techniques of modern deposits in the Brno reservoir (Czech Republic) during the last 70 years. Journal of Paleolimnology. Springer Verlag, 2011, roč. 45, č. 1, s. 41-55. ISSN 0921-2728. info
 • FRANCŮ, Eva, Jan SCHWARZBAUER, Richard LÁNA, Daniel NÝVLT a Slavomír NEHYBA. Historical Changes in Levels of Organic Pollutants in Sediment Cores from Brno Reservoir, Czech Republic. Water, Air and Soil Polution. Amsterdam: Springer, 2010, roč. 209, 1-4, s. 81-91. ISSN 0049-6979. info

9. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info