prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Ekologie rašelinišť


kancelář: bud. D32/232
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4010
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 4. 2006
Datum ukončení řízení 30. 11. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Diverzita vegetace prameništních rašelinišť na krajinné úrovni
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (BF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha)
RNDr. Ivan Jarolímek, CSc. (BÚ SAV Bratislava)
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jaroslav Koblížek, CSc. (Ústav lesnické botaniky MZLU Brno)
Členové prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Petr Pyšek,CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 11. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 13. 10. 2021
Datum ukončení řízení 29. 11. 2022
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 11. 2021 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. František Krahulec, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (PřF JČU v Českých Budějovicích)
Prof. Dr. Ruurd van Diggelen (University of Antwerp, Belgie)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 3. 2022
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info