prof. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Ekologie rašelinišť


kancelář: bud. D32/232
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4010
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Michal Hájek
 • nar. 20. 6. 1974, Uherské Hradiště
 • ženatý
Pracoviště
 • Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent, vedoucí oddělení Ekologie rašelinišť
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: habilitace, botanika, doc., Diverzita vegetace prameništních rašelinišť na krajinné úrovni, PřF MU v Brně
 • 2002: doktorské studium, botaniky, PhD, disertační práce "Vegetace svahových pramenišť magurského flyše", PřF MU v Brně
 • 1997: magisterské studium, systematická biologie a ekologie, Mgr., diplomová práce "Mokřadní vegetace jihozápadní části Bílých Karpat", PřF UP, Olomouc
Přehled zaměstnání
 • od 2006: Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně, docent
 • 2003-2006: Katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF MU v Brně, odborný asistent
 • 2000-2003: Katedra systematické botaniky a geobotaniky PřF MU v Brně, odborný pracovník
 • 2002-2015 částečný úvazek (20%) na Botanickém ústavu AV ČR
Pedagogická činnost
 • Přednášky a cvičení: Základy Ekologie, Ekologie rašelinišť, Biomy Země, specializované semináře a exkurze
 • Vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací se zaměřením na ekologii rostlinných společenstev a ekologii rašelinišť. Školitel 5 obhájených a 6 rozpracovaných doktorských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblasti výzkumu: vztahy mezi vegetací a prostředím, vegetace Karpat a Balkánu, studium diverzity vegetace a flóry v krajinném měřítku, vliv historie krajiny na současnou diverzitu. Různé projekty GAČR, GAAV, GAMU (5x jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel), z mezinárodních projektů například projekt European Red List of Habitats (EEA).
Universitní aktivity
 • - Alternující předseda komise pro SZZ v bakalářském studijním programu Biologie, obor Biologie se zaměřením na vzdělávání - Člen komise pro SZZ v bakalářském studijním programu Biologie, obor Biologie se zaměřením na vzdělávání - Člen komise pro SZZ v bakalářském studijním programu Biologie, obor Systematická biologie a ekologie - Člen komise pro obhajobu balakářských a diplomových prací studijního oboru botanika - Člen oborových komisí DSP pro obory Botanika a Ekologie (alternující předseda v oboru Ekologie) - Vedoucí Pracovní skupiny pro výzkum rašelinišť na Ústavu botaniky a zoologie PřF - Vedoucí Centra aplikované ekologie rostlin, společného pracoviště PřF MU a BÚ AV ČR
Mimouniversitní aktivity
 • člen České botanické společnosti člen Slovenské botanické společnosti člen společnosti ACTAEA
Vybrané publikace
 • WIEZIK, Maroš, Petra HÁJKOVÁ, Eva JAMRICHOVÁ, Richard HRIVNÁK a Michal HÁJEK. Pre-industrial composition of woodlands and modern deforestation events in the southern part of the Western Carpathians. Review of Palaeobotany and Palynology. Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 260, č. 1, s. 1-15. ISSN 0034-6667. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.revpalbo.2018.10.009. Full Text info
 • CHYTRÝ, Milan, Michal HORSÁK, Jiří DANIHELKA, Nikolai ERMAKOV, Dmitry A GERMAN, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Jeffrey Clark NEKOLA, Věra PAVELKOVÁ ŘIČÁNKOVÁ, Zdenka PREISLEROVÁ, Philipp RESL a Milan VALACHOVIČ. A modern analogue of the Pleistocene steppe-tundra ecosystem in southern Siberia. Boreas. Hoboken: Willey, 2019, roč. 48, č. 1, s. 36-56. ISSN 0300-9483. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/bor.12338. Full Text info
 • HORSÁK, Michal, Vendula POLÁŠKOVÁ, Marie ZHAI, Jindřiška BOJKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Vanda ŠORFOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Marek POLÁŠEK, Tomáš PETERKA a Michal HÁJEK. Spring-fen habitat islands in a warming climate: partitioning the effects of mesoclimate air and water temperature on aquatic and terrestrial biota. Science of the Total Environment. 2018, roč. 634, č. 1, s. 355-365. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.319. URL info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Eva JAMRICHOVÁ, Libor PETR, Lydie DUDOVÁ, Jan ROLEČEK, Andrea GÁLOVÁ, Petr DRESLER, Jan NOVÁK a Michal HÁJEK. Persistence of a vegetation mosaic in a peripheral region: could turbulent medieval history disrupt Holocene continuity of extremely species-rich grasslands? Vegetation History and Archaeobotany. NEW YORK: SPRINGER, 2018, roč. 27, č. 4, s. 591-610. ISSN 0939-6314. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00334-017-0660-9. URL info
 • DUDOVÁ, Lydie, Michal HÁJEK, Libor PETR a Vlasta JANKOVSKÁ. Holocene vegetation history of the Jeseniky Mts: Deepening elevational contrast in pollen assemblages since late prehistory. Journal of Vegetation Science. HOBOKEN: Wiley, 2018, roč. 29, č. 3, s. 371-381. ISSN 1100-9233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jvs.12612. URL info
 • PETERKA, Tomáš, Michal HÁJEK, Daniel DÍTĚ, Petra HÁJKOVÁ, Salza PALPURINA, Irina GOIA, Vít GRULICH, Veronika KALNÍKOVÁ, Zuzana PLESKOVÁ, Anna ŠÍMOVÁ a Táňa ŠTECHOVÁ. Relict occurrences of boreal brown-moss quaking rich fens in the Carpathians and adjacent territories. Folia Geobotanica. Springer, 2018, roč. 53, č. 3, s. 265-276. ISSN 1211-9520. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12224-018-9318-3. URL info
 • JAMRICHOVÁ, Eva, Andrea GÁLOVÁ, Adam GAŠPAR, Michal HORSÁK, Jitka FRODLOVÁ, Michal HÁJEK, Hajnalová MÁRIA a Petra HÁJKOVÁ. Holocene development of two calcareous spring fens at the Carpathian-Pannonian interface controlled by climate and human impact. Folia Geobotanica. Springer, 2018, roč. 53, č. 3, s. 243-263. ISSN 1211-9520. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12224-018-9324-5. URL info
 • JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Francisco De Borja, Susana SUÁREZ-SEOANE, Milan CHYTRÝ, Stephan M HENNEKENS, Wolfgang WILLNER, Michal HÁJEK, Emiliano AGRILLO, Jose M ÁLVAREZ-MARTÍNEZ, Ariel BERGAMINI, Henry BRISSE, Jörg BRUNET, Laura CASELLA, Daniel DÍTĚ, Xavier FONT, François GILLET, Petra HÁJKOVÁ, Florian JANSEN, Ute JANDT, Zygmunt KĄCKI, Jonathan LENOIR, John S. RODWELL, Joop H. J. SCHAMINÉE, Lucia SEKULOVÁ, Jozef ŠIBÍK, Željko ŠKVORC a Ioannis TSIRIPIDIS. Modelling the distribution and compositional variation of plant communities at the continental scale. Diversity and Distributions. Wiley, 2018, roč. 24, č. 7, s. 978-990. ISSN 1366-9516. https://dx.doi.org/10.1111/ddi.12736 info
 • DÍTĚ, Daniel, Michal HÁJEK, Ivana SVITKOVÁ, Alica KOŠUTHOVÁ, Rudolf ŠOLTÉS a Ján KLIMENT. Glacial-relict symptoms in the Western Carpathian flora. Folia Geobotanica. Springer, 2018, roč. 53, č. 3, s. 277-300. ISSN 1211-9520. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12224-018-9321-8. URL info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Táňa ŠTECHOVÁ, Rudolf ŠOLTÉS, Eva ŠMERDOVÁ, Zuzana PLESKOVÁ, Daniel DÍTĚ, Jitka BRADÁČOVÁ, Marta MÚTŇANOVÁ, Patrícia SINGH a Michal HÁJEK. Using a new database of plant macrofossils of the Czech and Slovak Republics to compare past and present distribution of hypothetically relict fen mosses. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2018, roč. 90, č. 4, s. 367-386. ISSN 0032-7786. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.23855/preslia.2018.367. URL info
 • HÁJEK, Michal, Petr DRESLER, Petra HÁJKOVÁ, Eva HETTENBERGEROVÁ, Peter MILO, Zuzana PLESKOVÁ a Michal PAVONIČ. Long-lasting imprint of former glassworks on vegetation pattern in an extremely species-rich grassland: a battle of species pools on mesic soils. Ecosystems. New York: Springer US, 2017, roč. 20, č. 7, s. 1233-1249. ISSN 1432-9840. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10021-017-0107-2. URL info
 • JAMRICHOVÁ, Eva, Libor PETR, Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Vlasta JANKOVSKÁ, Lydie DUDOVÁ, Petr POKORNÝ, Piotr KOLACZEK, Valentina ZERNITSKAYA, Malvína ČIERNIKOVÁ, Eva BŘÍZOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Petra HÁJKOVÁ a Michal HÁJEK. Pollen-inferred millennial changes in landscape patterns at a major biogeographical interface within Europe. Journal of Biogeography. HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 44, č. 10, s. 2386-2397. ISSN 0305-0270. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jbi.13038. info
 • GEISEN, Stefan, Edward A D MITCHELL, David M WILKINSON, Sina ADL, Michael BONKOWSKI, Matthew W BROWN, Anna Maria FIORE-DONNO, Thierry J HEGER, Vincent E J JASSEY, Valentyna KRASHEVSKA, Daniel J G LAHR, Katarzyna MARCISZ, Matthieu MULOT, Richard PAYNE, David SINGER, O Roger ANDERSON, Dan J CHARMAN, Flemming EKELUND, Bryan S GRIFFITHS, Regin RONN, Alexey SMIRNOV, David BASS, Lassaad BELBAHRI, Cedric BERNEY, Quentin BLANDENIER, Antonis CHATZINOTAS, Marianne CLARHOLM, Micah DUNTHORN, Alan FEEST, Leonardo D FERNANDEZ, Wilhelm FOISSNER, Bertrand FOURNIER, Eleni GENTEKAKI, Michal HÁJEK, Johannes HELDER, Alexandre JOUSSET, Robert KOLLER, Santosh KUMAR, Terza Antonietta LA, Mariusz LAMENTOWICZ, Yuri MAZEI, Susana S SANTOS, Christophe V W SEPPEY, Frederick W SPIEGEL, Julia WALOCHNIK, Anne WINDING a Enrique LARA. Soil protistology rebooted: 30 fundamental questions to start with. Soil Biology and Biochemistry. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 111, August, s. 94-103. ISSN 0038-0717. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.04.001. info
 • NAVRÁTILOVÁ, Jana, Michal HÁJEK, Josef NAVRÁTIL, Petra HÁJKOVÁ a Ryan J. FRAZIER. Convergence and impoverishment of fen communities in a eutrophicated agricultural landscape of the Czech Republic. Applied Vegetation Science. HOBOKEN, NJ USA: WILEY, 2017, roč. 20, č. 2, s. 225-235. ISSN 1402-2001. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/avsc.12298. info
 • CHYTRÝ, Milan, Michal HORSÁK, Vít SYROVÁTKA, Jiří DANIHELKA, Nikolai ERMAKOV, Dmitry A. GERMAN, Michal HÁJEK, Ondřej HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Veronika HORSÁKOVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Jeffrey Clark NEKOLA, Zdenka PREISLEROVÁ, Philipp RESSL a Milan VALACHOVIČ. Refugial ecosystems in central Asia as indicators of biodiversity change during the Pleistocene–Holocene transition. Ecological Indicators. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 77, June, s. 357-367. ISSN 1470-160X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.12.033. URL info
 • HÁJEK, Michal, Lydie DUDOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Jan ROLEČEK, Jitka MOUTELÍKOVÁ, Eva JAMRICHOVÁ a Michal HORSÁK. Contrasting Holocene environmental histories may explain patterns of species richness and rarity in a Central European landscape. Quaternary Science Reviews. Elsevier, 2016, roč. 133, February, s. 48-61. ISSN 0277-3791. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2015.12.012. info
 • PLESKOVÁ, Zuzana, Martin JIROUŠEK, Tomáš PETERKA, Tomáš HÁJEK, Daniel DÍTĚ, Petra HÁJKOVÁ, Jana NAVRÁTILOVÁ, Anna ŠÍMOVÁ, Vít SYROVÁTKA a Michal HÁJEK. Testing inter-regional variation in pH niches of fen mosses. Journal of Vegetation Science. HOBOKEN: International Association for Vegetation Science, Wiley, 2016, roč. 27, č. 2, s. 352-364. ISSN 1100-9233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/jvs.12348. URL info
 • HÁJEK, Michal, Martin JIROUŠEK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Eliška HORODYSKÁ, Tomáš PETERKA, Zuzana PLESKOVÁ, Josef NAVRÁTIL, Petra HÁJKOVÁ a Tomáš HÁJEK. Changes in the moss layer in Czech fens indicate early succession triggered by nutrient enrichment. Preslia. Česká botanická společnost, 2015, roč. 87, č. 3, s. 279-301. ISSN 0032-7786. URL info
 • VICHEROVÁ, Eliška, Michal HÁJEK a Tomáš HÁJEK. Calcium intolerance of fen mosses: physiological evidence, effects of nutrient availability and successional drivers. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Elsevier, 2015, roč. 17, č. 5, s. 347-359. ISSN 1433-8319. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ppees.2015.06.005. URL info
 • HÁJEK, Michal, Zuzana PLESKOVÁ, Vít SYROVÁTKA, Tomáš PETERKA, Jitka LABURDOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Martin JIROUŠEK a Tomáš HÁJEK. Patterns in moss element concentrations in fens across species, habitats, and regions. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Elsevier, 2014, roč. 16, č. 5, s. 203-218. ISSN 1433-8319. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ppees.2014.06.003. info
 • DUDOVÁ, Lydie, Petra HÁJKOVÁ, Věra OPRAVILOVÁ a Michal HÁJEK. Holocene history and environmental reconstruction of a Hercynian mire and surrounding mountain landscape based on multiple proxies. Quaternary Research. Elsevier, 2014, roč. 82, č. 1, s. 107-120. ISSN 0033-5894. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.yqres.2014.04.017. info
 • HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ, Martin KOČÍ, Martin JIROUŠEK, Eva MIKULÁŠKOVÁ a Kateřina KINTROVÁ. Do we need soil moisture measurements in the vegetation–environment studies in wetlands? Journal of Vegetation Science. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013, roč. 24, č. 1, s. 127-137. ISSN 1100-9233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1654-1103.2012.01440.x. info
 • POULÍČKOVÁ, Aloisie, Petra HÁJKOVÁ, Kateřina KINTROVÁ, Romana BAŤKOVÁ, Markéta CZUDKOVÁ a Michal HÁJEK. Tracing decadal environmental change in ombrotrophic bogs using diatoms from herbarium collections and transfer functions. Environmental Pollution. Oxford: Elsevier, 2013, roč. 179, č. 1, s. 201-209. ISSN 0269-7491. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2013.04.007. info
 • SEKULOVÁ, Lucia, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Eva MIKULÁŠKOVÁ, Alexandre BUTTLER, Vít SYROVÁTKA a Zuzana FAJMONOVÁ. Patterns of bryophyte and vascular plant richness in European subalpine springs. Plant ecology. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.,, 2012, roč. 213, č. 2, s. 237-249. ISSN 1385-0237. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11258-011-9969-0. info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Michal HORSÁK, Michal HÁJEK, Adam LACINA, Hana BUCHTOVÁ a Barbora PELÁNKOVÁ. Origin and contrasting succession pathways of the Western Carpathian calcareous fens revealed by plant and mollusc macrofossils. Boreas. WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 41, č. 4, s. 690-706. ISSN 0300-9483. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1502-3885.2012.00263.x. info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Ab GROOTJANS, Mariusz LAMENTOWICZ, Eliška RYBNÍČKOVÁ, Mikulas MADARAS, Věra OPRAVILOVÁ, Dierk MICHAELIS, Michal HÁJEK, Hans JOOSTEN a Leslaw WOLEJKO. How a Sphagnum fuscum-dominated bog changed into a calcareous fen: the unique Holocene history of a Slovak spring-fed mire. JOURNAL OF QUATERNARY SCIENCE. MALDEN: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 27, č. 3, s. 233-243. ISSN 0267-8179. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/jqs.1534. info
 • CACHOVANOVÁ, Lucia, Michal HÁJEK, Zuzana FAJMONOVÁ a Rob MARRS. Species richness, community specialization and soil-vegetation relationships of managed grasslands in a geologically heterogeneous landscape. Folia Geobotanica. Springer, 2012, roč. 47, č. 4, s. 349-371. ISSN 1211-9520. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12224-012-9131-3. info
 • MIKULÁŠKOVÁ, Eva, Zuzana FAJMONOVÁ a Michal HÁJEK. Invasion of central-European habitats by the moss Campylopus introflexus. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 84, č. 4, s. 863-886. ISSN 0032-7786. info
 • HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Na jih za severskými rašeliništi. Živa. Praha, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 183-185. ISSN 0044-4812. info
 • HÁJEK, Michal, Michal HORSÁK, Lubomír TICHÝ, Petra HÁJKOVÁ, Daniel DÍTĚ a Eva JAMRICHOVÁ. Testing a relict distributional pattern of fen plant and terrestrial snail species at the Holocene scale: a null model approach. Journal of Biogeography. 2011, roč. 38, č. 4, s. 742-755. ISSN 0305-0270. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2699.2010.02424.x. info
 • HÁJEK, Michal, Jan ROLEČEK, Karl COTTENIE, Kateřina KINTROVÁ, Michal HORSÁK, Aloisie POULÍČKOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Markéta FRÁNKOVÁ a Daniel DÍTĚ. Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semi-terrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal ability sampled in the same plots. Journal of Biogeography. Wiley-Blackwell, 2011, roč. 38, č. 9, s. 1683-1693. ISSN 0305-0270. URL info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK, Kamil RYBNÍČEK, Martin JIROUŠEK, Lubomír TICHÝ, Štěpánka KRÁLOVÁ a Eva MIKULÁŠKOVÁ. Long-term vegetation changes in bogs exposed to high amospheric deposition, aerial liming and climate fluctuation. Journal of Vegetation Science. Wiley-Blackwell, 2011, roč. 22, č. 5, s. 891-904. ISSN 1100-9233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/j.1654-1103.2011.01297.x. URL info
 • DÍTĚ, Daniel, Rudolf ŠOLTÉS, Petra HÁJKOVÁ a Michal HÁJEK. Reliktný druh Catoscopium nigritum (Bryophyta) na slatinných rašeliniskách Západných Karpát (Slovensko). Bryonora. Praha: Česká botanická společnost, 2011, roč. 48, č. 1, s. 14-20. ISSN 0862-8904. info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK a Kateřina KINTROVÁ. How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology. Blackwell, 2009, roč. 46, č. 2, s. 417-425. ISSN 0021-8901. URL info
 • HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ, Iva APOSTOLOVA, Michal HORSÁK, Vítězslav PLÁŠEK, Blanka SHAW a Maria LAZAROVA. Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica. Průhonice: Springer, 2009, roč. 44, č. 4, s. 365-386. ISSN 1211-9520. info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK, Iva APOSTOLOVA, David ZELENÝ a Daniel DÍTĚ. Shifts in the ecological behaviour of plant species between two distant regions: evidence from the base richness gradient in mires. Journal of Biogeography. Blackwell Science, 2008, roč. 35, č. 2, s. 282-294. ISSN 0305-0270. info
 • ŠTECHOVÁ, Táňa, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ a Jana NAVRÁTILOVÁ. Comparison of habitat requirements of the mosses Hamatocaulis vernicosus, Scorpidium cossonii and Warnstorfia exannulata in different parts of temperate Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2008, roč. 80, č. 4, s. 399-410. ISSN 0032-7786. info
 • HÁJEK, Michal, Jan ROLEČEK, Milan VALACHOVIČ, Katarína DEVÁNOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Ivan JAROLÍMEK, Ján RIPKA, Jiří NĚMEC, Marián PERNÝ a Jakub SOLDÁN. Lesní vegetace Bošácké doliny v CHKO Biele Karpaty. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť, 2007, roč. 29, Suppl. 1, s. 3-20. ISSN 8096-9267. info
 • HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Sphagnum distribution patterns along environmental gradients in Bulgaria. Journal of Bryology. London: Maney Publishing, 2007, roč. 29, č. 1, s. 18-26. ISSN 0373-6687. info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Vítězslav PLÁŠEK a Michal HÁJEK. A contribution to the Bulgarian bryoflora. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2007, roč. 13, č. 2, s. 141-145. ISSN 1310-7771. info
 • HÁJEK, Michal, Lubomír TICHÝ, Brandon S. SCHAMP, David ZELENÝ, Jan ROLEČEK, Petra HÁJKOVÁ, Iva APOSTOLOVA a Daniel DÍTĚ. Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. Oikos. 2007, roč. 116, č. 8, s. 1311–1322. ISSN 0030-1299. info
 • DÍTĚ, Daniel, Michal HÁJEK a Petra HÁJKOVÁ. Formal definitions of Slovakian mire plant associations and their application in regional research. Biologia. Bratislava: Springer, 2007, roč. 62, č. 4, s. 400-408. ISSN 0006-3088. URL info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Milan CHYTRÝ, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Tomáš ČERNÝ, Jan NOVÁK a Deana SIMONOVÁ. Louky a mezofilní pastviny. In Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. 1. vyd. Praha: Academia, 2007, s. 165-278. Vegetace České republiky. ISBN 978-80-200-1462-7. URL info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Blanka SHAW, Michal HÁJEK, Dirk HINTERLANG a Vítězslav PLÁŠEK. The role of base saturation and altitude in habitat differentiation within Philonotis in springs and mires of three different European regions. The bryologist. Brooklyn, N.Y.: American Bryological and Lichenological Society, 2007, roč. 110, č. 4, s. 776-787, 17 s. ISSN 0007-2745. info
 • DÍTĚ, Daniel, Jana NAVRÁTILOVÁ, Michal HÁJEK, Milan VALACHOVIČ a Drahoslava PUKAJOVÁ. Habitat variability and classification of Utricularia communities: comparison of peat depressions in Slovakia and the Třeboň basin. Preslia. 2006, roč. 78, č. 3, s. 331-343. ISSN 0032-7786. info
 • HÁJEK, Michal, Michal HORSÁK, Petra HÁJKOVÁ a Daniel DÍTĚ. Habitat diversity of central European fens in relation to environmental gradients and an effort to standardise fen terminology in ecological studies. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Elsevier, 2006, roč. 8, č. 2, s. 97-114. ISSN 1433-8319. info
 • HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. New wetland vascular plants for Bulgaria. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2006, roč. 12, č. 3, s. 367-370. ISSN 1310-7771. info
 • BRAGAZZA, Luca, Chris FREEMAN, Timothy JONES, Hakan RYDIN, Juul LIMPENS, Nathalie FENNER, Tim ELLIS, Renato GERDOL, Michal HÁJEK, Tomáš HÁJEK, Paola IACUMIN, Lado KUTNAR, Teemu TAHVANAINEN a Hannah TOBERMAN. Atmospheric nitrogen deposition promotes carbon loss from peat bogs. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Washington, 2006, roč. 103, č. 51, s. 19386-19389. ISSN 0027-8424. info
 • BRAGAZZA, Luca, Juul LIMPENS, Renato GEDROL, Philippe GROSVERNIER, Michal HAJEK, Tomas HAJEK, Petra HAJKOVA, Ina HANSEN, Paola IACUMIN, Lado KUTNAR, Hakan RYDIN a Teemu TAHVANAINEN. Nitrogen concentration and delta 15N signature of ombrotrophic Sphagnum mosses at different N deposition levels in Europe. Global Change Biology. Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 11, č. 1, s. 106-114. ISSN 1354-1013. info
 • POULÍČKOVÁ, Aloisie, Michal HÁJEK a Kamil RYBNÍČEK. Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, 209 s. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • HÁJEK, Michal a Michal HORSÁK. The list of Western Carpathian fens under detailed study. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 13-21, 8 s. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • HÁJEK, Michal a Petr HEKERA. The study area and its geochemical characteristics. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 23-28, 7 s. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • RYBNÍČKOVÁ, Eliška, Petra HÁJKOVÁ a Kamil RYBNÍČEK. The origin and development of spring fen vegetation and ecosystems - palaeogeobotanical results. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 29-62. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • HORSÁK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. The historical development of the White Carpathian spring fens based on palaeomalacological data. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 63-68. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ, Kamil RYBNÍČEK a Petr HEKERA. Present vegetation of spring fens and its relation to water chemistry. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 69-103. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • HÁJEK, Michal. Vascular plants. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 175-186. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • HÁJKOVÁ, Petra. Bryophytes. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 151-174. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • OPRAVILOVÁ, Věra. Testate amoebae. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 187-196. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • HORSÁK, Michal. Molluscs. In Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, 2005, s. 197-208. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0. info
 • HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Iva APOSTOLOVA. Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2005, roč. 11, č. 2, s. 173-184. ISSN 1310-7771. info
 • HÁJEK, Michal, Rossen TZONEV, Petra HÁJKOVÁ, Anna GANEVA a Iva APOSTOLOVA. Plant communities of the subalpine mires and springs in the Vitosha Mt. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2005, roč. 11, č. 2, s. 193-205. ISSN 1310-7771. info
 • HORSÁK, Michal a Michal HÁJEK. Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Western Carpathian rich fens. Journal of Conchology. United Kingdom: Conchological Society of Great Britain &, 2005, roč. 38, č. 6, s. 683-700. ISSN 0022-0019. info
 • HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Diversity of Calthion wet meadows in the western part of flysch Carpathians: regional classification based on national formal definitions. Thaiszia - J.Bot. Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2005, roč. 15, č. 2, s. 85-116. ISSN 1210-0420. info
 • DÍTĚ, Daniel, Drahoslava PUKAJOVÁ a Michal HÁJEK. Rastlinné spoločenstvá nelesných rašelinísk v oblasti Oravíc (Podtatranská brázda). Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2005, roč. 24, č. 1, s. 56-71, 17 s. ISSN 80-89035-43-4. info
 • HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Sphagnum-mediated successional pattern in the mixed mire in the Muránska planina Mts (Western Carpathians, Slovakia). Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2004, roč. 59, č. 1, s. 63-72. ISSN 0006-3088. info
 • HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Environmental determinants of variation in Czech Calthion wet meadows: a synthesis of phytosociological data. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2004, roč. 34, č. 1, s. 33-54. ISSN 0340-269X. info
 • HÁJEK, Michal a Petr HEKERA. Can seasonal variation in fen water chemistry influence the reliability of vegetation-environment analyses? Preslia. 2004, roč. 76, č. 1, s. 1-14. ISSN 0032-7786. info
 • HÁJEK, Michal a Kamil RYBNÍČEK. Malý výkladový slovník rašelinářský. Trifid. Praha: Darwiniana, 2004, roč. 9, č. 1, s. 28-31. ISSN 1214-4134. info
 • POULÍČKOVÁ, Aloisie, Petra HÁJKOVÁ, Pavla KŘENKOVÁ a Michal HÁJEK. Distribution of diatoms and bryophytes on linear transects through spring fens. Nova Hedwigia. E.Schweizerbart Science Publishers, 2004, roč. 78, č. 3, s. 411-424. ISSN 0029-5035. info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Petr WOLF a Michal HÁJEK. Environmental factors and Carpathian spring fen vegetation: the importance of scale and temporal variation. Annales Botanici Fennici. Helsinki: Finnish Zoological and Botanical Publishing Board, 2004, roč. 41, č. 4, s. 249-262. ISSN 0003-3847. info
 • DÍTĚ, Daniel a Michal HÁJEK. Rastlinné spoločenstvá s druhom Carex lasiocarpa v severnej časti Slovenska. Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2004, roč. 23, č. 1, s. 191-204, 13 s. ISSN 80-89035-43-4. info
 • TZONEV, Rossen a Kateřina ŠUMBEROVÁ. New data on the chorology of some little known adventive species on the banks of the Danube River in Bulgaria. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2004, roč. 10, 2-3, s. 207-209. ISSN 1310-7771. info
 • ŠUMBEROVÁ, Kateřina, Rossen TZONEV a Vladimir VLADIMIROV. Bidens frondosa (Asteraceae) - a new allien species for the Bulgarian flora. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2004, roč. 10, 2-3, s. 179-181. ISSN 1310-7771. info
 • HÁJEK, Michal. Ohrožená beskydská rašeliniště. Živa. Praha: Academia, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 62-63. ISSN 0044-4812. info
 • HORSÁK, Michal a Michal HÁJEK. Composition and species richness of molluscan communities in relation to vegetation and water chemistry in the Western Carpathian spring fens: the poor-rich gradient. Journal of Molluscan Studies. London: Malacological Society of London, 2003, roč. 69, č. 4, s. 349-357. ISSN 0260-1230. info
 • HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Species richness and above-ground biomass of poor and calcareous spring fens in the flysch West Carpathians, and their relationships to water and soil chemistry. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2003, roč. 75, č. 3, s. 271-287. ISSN 0032-7786. info
 • HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Entstehung und Gefährdung von Quell-mooren in den Flysch-Karpaten durch menschlichen Einfluß. Mitteilungen des Badischen Landesvereins fur Naturkunde and Naturschutz. Freiburg, 2003, roč. 18, č. 2, s. 1-6. ISSN 0067-2858. info
 • KOCHJAROVÁ, Judita, Richard HRIVNÁK, Drahoš BLANÁR, Katarína JANOVICOVÁ, Rudolf ŠOLTÉS, Michal HÁJEK a Petra HÁJKOVÁ. Zaujímavé nálezy machorastov vlhkých lúk a rašelinísk Muránskej planiny a susediacich orografických celkov stredného Slovenska. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2003, roč. 31, č. 1, s. 1-10. ISSN 0862-8904. info
 • POULÍČKOVÁ, Aloisie, Kateřina BOGDANOVÁ, Petr HEKERA a Petra HÁJKOVÁ. Epiphytic diatoms of the spring fens in the flysh area of the Western Carpathians. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, roč. 58, č. 4, s. 749-757. ISSN 0006-3088. info
 • HÁJEK, Michal, Michal HORSÁK a Petra HÁJKOVÁ. Pěnovcová prameniště karpatských pohoří. Živa - časopis pro biologickou práci. Praha: Academia, nakladatelství AV ČR, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 11-13. ISSN 0044-4812. info
 • HÁJEK, Michal. The class Scheuchzerio-Caricetea fuscae in the Western Carpathians: indirect gradient analysis, species groups and their relation to phytosociological classification. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2002, roč. 57, č. 4, s. 461-469. ISSN 0006-3088. info
 • HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Vegetation composition, main gradient and subatlantic elements in spring fens of the northwestern Carpathian borders. Thaiszia - J.Bot. Košice: Botanical Garden of UPJŠ, 2002, roč. 12, č. 1, s. 1-24. ISSN 1210-0420. info
 • HÁJEK, Michal, Petr HEKERA a Petra HÁJKOVÁ. Spring fen vegetation and water chemistry in the Western Carpathian flysch zone. Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2002, roč. 37, č. 2, s. 205-224. ISSN 1211-9520. info
 • HÁJKOVÁ, Petra. Mechorosty mokřadních, slatinných a rašelinných luk na území Hostýnských vrchů a jejich cenologická vazba. Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní, série A. Opava: Slezské zemské muzeum v Opavě, 2001, roč. 50, č. 1, s. 13-24. ISSN 0323-0627. info
 • KLIMEŠ, Leoš, Martin DANČÁK, Michal HÁJEK, Ivana JONGEPIEROVÁ a Tomáš KUČERA. Scale-dependent biases in species counts in a grassland. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2001, roč. 12, č. 4, s. 699-704. ISSN 110-9233. info
 • HÁJEK, Michal. Prameniště. In Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001, s. 56-63. ISBN 80-86064-55-7. info
 • HÁJEK, Michal a Kamil RYBNÍČEK. Slatinná a přechodová rašeliniště. In Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001, s. 64-70. ISBN 80-86064-55-7. info
 • HÁJEK, Michal a Kamil RYBNÍČEK. Vrchoviště. In Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001, s. 71-76. ISBN 80-86064-55-7. info
 • KUČEROVÁ, Andrea, Tomáš KUČERA, Michal HÁJEK a Kamil RYBNÍČEK. Rašelinné lesy. In Katalog biotopů České republiky. Habitat catalogue of the Czech Republic. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001, s. 223-230. ISBN 80-86064-55-7. info
 • HÁJEK, Michal a Izabela HÁBEROVÁ. Scheuchzerio-Caricetea fuscae. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Mokradná vegetácia. Plant communities of Slovakia. Wetland vegetation. Bratislava: Veda, 2001, s. 185-274. ISBN 80-224-0688-0. info
 • ŠOLTÉS, Rudolf, Michal HÁJEK a Milan VALACHOVIČ. Oxycocco-Sphagnetea. In Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Mokradná vegetácia. Plant communities of Slovakia. Wetland vegetation. Bratislava: Veda, 2001, s. 275-296. ISBN 80-224-0688-0. info
 • HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Vzácné a zajímavé mechorosty rašelinišť a pramenišť moravskoslovenského pomezí. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2001, roč. 28, č. 1, s. 10-14. ISSN 0862-8904. info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Michal HÁJEK a Jana SMATANOVÁ. Nelesní mokřadní vegetace Strážovských vrchů. Ochrana Prírody. Banská Bystrica: ŠOPSR, 2001, roč. 19, č. 1, s. 25-46. ISSN 80-89035-04-3. info
 • HÁJKOVÁ, Petra, Petra HANÁKOVÁ a Michal HÁJEK. Několik fytocenologických zápisů rašelinné vegetace z přírodních rezervací Borkovická blata a Kozohlůdky. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2001, roč. 41, č. 1, s. 35-42. ISSN 0139-8172. info
 • HÁJKOVÁ, Petra a Michal HÁJEK. Streuwiesengesellschaften des Gebirges Hostýnské vrchy und ihre synchorologischen Beziehungen im Bereich der mahrischen Karpaten. Linzer Biol. Beitr. Linz, 2000, roč. 32, č. 2, s. 763-789. ISSN 0253-116X. info
 • VALACHOVIČ, Milan a Michal HÁJEK. Poznámky k výskytu a cenológii dvoch druhov rodu Montia na Slovensku. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 2000, roč. 22, č. 1, s. 165-169. ISSN 80-968013-4-1. info
 • HÁJEK, Michal a Petra HÁJKOVÁ. Nové nálezy Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz na moravskoslovenském pomezí. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, roč. 5, č. 1, s. 76-79. ISSN 80-902213-9-4. info
 • HÁJKOVÁ, Petra. Rostlinná společenstva mokřadních luk, potočních rákosin a porostů vysokých ostřic v Hostýnských vrších. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2000, roč. 5, č. 1, s. 7-51. ISSN 80-902213-9-4. info
 • HÁJEK, Michal. Prameništní fytocenózy s převahou mechorostů ve Strážovských vrších. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2000, roč. 26, č. 1, s. 6-10. ISSN 0862-8904. info
 • HÁJKOVÁ, Petra. Zajímavé společenstvo se Sphagnum subnitens v Krušných horách. Bryonora. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2000, roč. 26, č. 1, s. 5-6. ISSN 0862-8904. info
 • HÁJEK, Michal. Měření fyzikálně-chemických vlastností vody přenosnými přístroji. In Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Daphne - Inšitút aplikovanej ekológie, 2000, s. 23-26. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3. info
 • HÁJEK, Michal. Rašeliniště a slatiniště moravskoslovenského pomezí: shrnutí dosavadních poznatků. In Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2000, s. 39-44. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3. info
 • HÁJEK, Michal a Kamil RYBNÍČEK. Malý výkladový slovník rašelinářský. In Rašeliniská Slovenska. 1. vyd. Bratislava: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2000, s. 165-172. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3. info
 • HÁJEK, Michal. The Valeriano simplicifoliae-Caricetum flavae association in the Podhale region (Western Carpathians, Poland): notes on syntaxonomical and succesional relationships. Fragmenta Floristica et Geobotanica. Kraków: W.Szafer Institute of Botany, PAN, 1999, roč. 44, č. 2, s. 389-400. ISSN 0015-931X. info
 • HÁJEK, Michal. Zajímavé nálezy cévnatých rostlin v Bílých Karpatech 2. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 1999, roč. 4, č. 1, s. 12-18. ISSN 80-902213-3-5. info
 • HÁJEK, Michal, Petra BURIÁNOVÁ a Ján HRBATÝ. Rostlinná společenstva rašelinišť a slatinišť CHKO Malé Karpaty. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 1999, roč. 4, č. 1, s. 60-67. ISSN 80-902213-3-5. info
 • HÁJEK, Michal. Poznámky k fytocenologické klasifikaci společenstev mokřadních a slatinných luk CHKO Východné Karpaty a NP Poloniny. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 1999, roč. 21, č. 1, s. 195-208. ISSN 80-901151-2-8. info
 • HÁJEK, Michal, Marián PERNÝ a Pavol jun. MEREĎA. Floristický příspěvek z Bukovských vrchů a Laborecké vrchoviny. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, 1999, roč. 21, č. 1, s. 143-149. ISSN 80-901151-2-8. info
 • BURIANOVÁ, Petra. Zajímavé ostřice na mokřadech Hostýnských vrchů. Veronica. Brno: ČSOP Brno, 1999, roč. 1999, č. 6, s. 21. ISSN 1213-0699. info
 • HÁJEK, Michal. Mokřadní vegetace Bílých Karpat. The wetland vegetation in the White Carpathians. 1. vyd. Uherské Hradiště: Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 1998, 158 s. supplementum 4. ISBN 80-902213-5-1. info

28. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info