doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra environmentálních studií


kancelář: 3.10
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3903
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Karel Stibral, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 31. 1. 2008
Datum ukončení řízení 29. 5. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Estetické vnímání přírody v novověku
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (FSS MU)
doc. Jan Janko, CSc. (AV ČR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 5. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (PřF UK Praha)
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (FF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info