doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra environmentálních studií


kancelář: 3.10
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3903
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • Karel Stibral nar. 26. 3. 1971 v Havlíčkově Brodě, ženatý, tři děti
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • ZS 1995 - ZS 2000 doktorand na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, Ph.D.; LS 1995 studium na Institutu filosofie FF Jagellonské university v Krakově, Polsko; 1990 - 1995 studium estetiky a dějin umění na FF UK Praha, Mgr. v oboru estetika; ZS 1989 FCHT VŠCHT Praha; 1985-1989 SPŠ Grafická v Praze, obor polygrafie
Přehled zaměstnání
  • od 2019 vedoucí Katedry environmentálních studií; 2013 - 2016 ředitel Ústavu estetiky a dějin umění FF JU v Českých Budějovicích; 2010 habilitace na FHS UK; od ZS 2005 odb. as., později docent na Katedře environmentálních studií FSS MU Brno, od 2017 zástupce vedoucího katedry; 2003 - 2012 externí vyučující na FHS UK (přednášky na katedrách kulturní a sociální ekologie a antropologie); 1998 - 2008 odb. asistent na katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK; 1996 - 2003 asistent na katedře společenských věd VŠCHT; 1990-1995 grafik a technický redaktor v Lidových novinách (9 měsíců na hlavní úvazek, později na vedlejší).
Vědeckovýzkumná činnost
  • Hlavní řešitel: GAUK č. 340/2001/A-TFP/PrF, 2001-2003, Vzájemné vztahy estetického a vědeckého vnímání přírody; GAČR č. 408/01/D128, POST-DOC, 2001-2004, Estetika přírody v novověkém myšlení a vnímání; GAČR č. 408/06/0950, 2006-2008, Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu; 2009-2011 Pojem malebna ve světové a české estetice, GAČR č. 408/09/0447; 2009-2010 Příroda v díle Johna Ruskina, GA ČR č. 401/09/0508; 2019-2022 TAČR Výmladkové hospodaření; 2019-2021 Estetika a teorie umění v díle Miroslava Tyrše. Spoluřešitel: TAČR TL02000314 Obnova výmladkového hospodaření: cesta k diverzifikaci využití společenského, hospodářského a ekologického potenciálu středoevropských lesů Člen týmu: GAČR, GAUK, ESF, OPVK, Projekt Národního programu výzkumu II, Norway Funds
Akademické stáže
  • ZS 1995- Institut filosofie FF Jagellonské univerzity v Krakově, Polsko, dále znovu ZS 1997; od 2003 - opakované pobyty v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni a National Library v Londýně; krátkodobé stáže na BOKU ve Vídni, NTU v Tchaj-peji na Taiwanu; etc. od 2014 dosud - přednášky v rámci programu Erasmus na UKSW ve Varšavě a UW ve Wroclawi; ZS 2018 - mimořádný profesor UKSW - dvě celosemestrální přednášky v rámci anglického programu
Universitní aktivity
  • od 2016 Předseda oborové komise/rady doktorského studia humanitní environmentalistiky/Environmentálních studií FSS MU; 2017-2019 člen akademického senátu FSS MU
Mimouniversitní aktivity
  • 2014 - 2017 Předseda Oborového a verifikačního hodnotícího panelu 02 SHVb - Společenské a humanitní vědy při Úřadu vlády ČR (pod RVVI, obory filosofie, teologie, politologie, archeologie, antropologie, pedagogika, řízení a správa); 2015-2019 Člen oborové rady oboru filosofie TF JU v Českých Budějovicích; od 2017 člen oborové rady Philosophy and History of Science na PřF UK; 2015 člen přípravné komise pro profesní kvalifikaci památkář-krajinář při NPÚ; 2016 člen pracovní skupiny pro Biologii a ekologii při Akreditační komisi ČR, od r. 2017 hodnotitel pro obory Filosofie, religionistika a teologie a Biologie, ekologie a životní prostředí pro NAÚ; od 2017 - člen panelu pro hodnocení vědeckých výstupů v rámci M17, Panel 6 - Humanitní vědy; Člen Společnosti pro estetiku při AV ČR a European Society for Aesthetics; člen České společnost pro krajinnou ekologii/International Association of Landscape Ecology

29. 12. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info