doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

docent – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02015
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5750
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzická geografie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 3. 2016
Datum ukončení řízení 1. 1. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Response of biotic and abiotic environments on climate variability in the region of the Antarctic Peninsula and Svalbard Archipelago
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. (UK v Praze)
prof. Dr. Joachim Reuder (University of Bergen)
Dr hab. Grzegorz Rachlewicz (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 10. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. (PřF UK V Praze)
prof. RNDr. Milan Lapin, Ph.D. (FMFI UK Bratislava)
prof. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostravě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 11. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info