prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.

prorektor pro akademické a kulturní záležitosti Masarykovy univerzity


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: 316
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1037
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - české dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 9. 2004
Datum ukončení řízení 1. 4. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Tradice českého katolicismu ve 20. století
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Miloslav Pojsl, CSc. (Teologická fakulta UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 2. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc. (FF UP Olomouc)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 2. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2008
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 4. 2009
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. PhDr. František X. Halas, CSc. (CMTF UP Olomouc)
prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc. (FHS UK Praha)
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (FF MU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 13. 10. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info