doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.


Kancelář: bud. B1/B1.114
Gorkého 63/14
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3756
E‑mail:
Školitel

Obor: Pomocné vědy historické

školitel doktorských studentů
Adéla Drejčková téma: Trčkové z Lípy ve světle archivních pramenů České republiky
Lukáš Führer téma: Pražská diecéze za episkopátu biskupa Tobiáše (1278-1296) v kontextu písemných pramenů úřední provenience
Lenka Horáková absolvent 2010, téma: Vývoj novověkých rukopisně tradovaných modlitebních knih na území jižní Moravy
Anna Jagošová absolvent 2015, téma: Diplomata Bohemiae et Moraviae antiquissima. Prolegomena k CDB I.
Ivana Musilová téma: Městské knihy na panství boskovickém v období raného novověku do konce 17. století
Miroslav Myšák téma: Prvotisky a tisky první poloviny 16. století svatojakubské knihovny v Brně
Jindra Pavelková téma: Knižní kultura moravských cisterciáckých klášterů (Na příkladu knihovních fondů kláštera v Předklášteří u Tišnova, na Starém Brně, na Velehradě a ve Žďáře nad Sázavou)
Klára Stehlíková téma: Prameny k dějinám židů na Moravě 1411-1526
Martina Vodová téma: Diplomatické prameny svojanovského panství v 17.–18. století
Zdeněk Vostrý téma: Právo vinohradních hor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info