prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

zástupce vedoucího ústavu – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/07003
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6702
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Lubomír Spurný
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Filozofická fakulta
  Ústav hudební vědy
  Arne Nováka 1
  660 88 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: profesor
 • 2004: docent, habilitační práce: "Alois Hába - klasik české hudby?" (FF MU)
 • 1997: Ph.D., disertační práce "Co je to schenkerovská analýza? Pokus o teorii formy", Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1993: PhDr., diplomová práce "Utopický projekt v díle Aloise Háby", Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 1988-1993: hudební věda a estetika na FF MU v Brně
 • 1981-1987: Konzervatoř P.J. Vejvanovského v Kroměříži
Přehled zaměstnání
 • 2015: Ústav hudební vědy FF MU, profesor
 • 2003-2015: Ústav hudební vědy FF MU, docent
 • 1993-2005: Katedra hudební výchovy PdF UP Olomouc, odborný asistent, docent
 • 1992-1995: Redaktor hudební revue Opus musicum
Pedagogická činnost
 • 2016-: člen oborové rady doktorského studia pro obor hudební věda na Ústavu hudební vědy FF UK v Praze
 • 2014: (leden-srpen) Universität für Musik und darstellende Kunst, Institut für Analyse, Theorie und Geschichte der Musik
 • 2012-: člen oborové rady doktorského studia pro obor hudební teorie Hudební a taneční fakulty AMU v Praze
 • 2006-: člen oborové rady doktorského studia pro obor hudební věda na FF UP Olomouc
 • 2004-: Člen oborové komise doktorského studia na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně
 • 2003-: výuka na Ústavu hudební vědy FF MU v Brně, hudební estetika a teorie
 • 2002-: člen oborové rady doktorského studia oboru Hudební teorie a pedagogika na PdF UP v Olomouci
 • 1993-2005: výuka na Katedře hudební výchovy UP v Olomouci, zejména dějiny hudby, hudební teorie a estetika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Specializace: hudební teorie a estetika
 • 2000: spoluřešitel projektu AKTION Česká republika-Rakousko (č.22p12) "Heinrich Schenker" (spolu s M.Eyblem, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)
 • 2002: spoluřešitel projektu AKTION (č.33p13) "Musikanalyse nach Heinrich Schenker" (spolu s M.Eyblem)
 • 2005–2008: řešitel grantového projektu Grantové agentury České republiky Center for Research on the Works of Alois Hába (GA408/05/0375)
 • 2009–2013: řešitel grantového projektu Grantové agentury České republiky Center for Research on the Works of Alois Hába (GA408/09/0404)
 • 2018–2020: řešitel grantového projektu Grantové agentury České republiky Pavel Haas: Catalogue of the Work
 • 2021–2023: řešitel grantového projektu TAČR/ÉTA Paměť zvuku: evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany
Akademické stáže
 • 1995: studijní pobyt v délce 3 měsíců na Universität Wien (ÖAD)
 • 1996-2001:krátkodobé stáže na Universität Wien a Universität für Musik und darstellende Kunst Wien v rámci projektu AKTION a Institutu pro východní a jihovýchodní Evropu.
 • 2002: studijní pobyt v délce 6 měsíců na univerzitách v Rakousku a Německu (projekt MŠ ČR další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Universitní aktivity
 • 2016-2018: předseda Disciplinární komise FF MU
 • 2019-: člen Vědecké rady Filozofické fakulty MU
 • 2022-: Komise vědecké rady Filozofické fakulty MU
 • 2022-2023: Proděkan pro výzkum a projektovou činnost FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2000-2002: člen oborové komise "B" FRVŠ
 • 2005-2007: člen grantové komise Ministerstva kultury ČR
 • 2007-2012: místopředseda Společnosti Vítězslava Nováka
 • 2010-2016: člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro umění a uměnovědy (MŠMT ČR)
 • 2013-2016: předseda panelu 409 - Estetika, hudební věda a vědy o umění; Grantová agentura České republiky
 • 2018-: ředitel Institutu terezínských skladatelů
 • 2022-: člen Vědecké rady Pedagogické fakulty UPOL
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2000: Cena rektorky Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2024: The Music Library Association’s Vincent H. Duckles Award for the book: Pavel Haas: A Catalogue of the Music and Writings (Prague: Bärenreiter, 2022). https://www.musiclibraryassoc.org/page/DucklesAward
Vybrané publikace
 • SPURNÝ, Lubomír a Ondřej PIVODA. Vincent H. Duckles Award. Music Library Association, 2024. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír, Matěj IŠTVÁNEK a Štěpán MIKLÁNEK. Classification of Interpretation Differences in String Quartets Based on the Origin of Performers. Applied Sciences-Basel. BASEL: MDPI AG, 2023, roč. 13, č. 6, s. 1-20. ISSN 2076-3417. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/app13063603. Web výsledku info
 • SPURNÝ, Lubomír. Bohéma je z Brna ... Divadelní noviny. 2023, roč. 32, č. 1. ISSN 1210-471X. Web článku info
 • SPURNÝ, Lubomír. Martin Čurda: The Music of Pavel Haas. Analytical and Hermeneutical Studies. Hudební věda. CZECH REPUBLIC: CZECH ACAD SCIENCES PRESS, 2023, LX, č. 3, s. 415-419. ISSN 0018-7003. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2023-0308. info
 • SPURNÝ, Lubomír, Matěj IŠTVÁNEK a Jan JIRASKÝ. Paměť zvuku (Smetana–Dvořák–Janáček : K metodě zpracování zvukových nahrávek pomocí nástroje MemoVision. Hudební věda. CZECH ACAD SCIENCES PRESS, 2023, roč. 60, č. 4, s. 501-533. ISSN 0018-7003. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.54759/MUSICOLOGY-2023-0403. URL URL info
 • SPURNÝ, Lubomír, Helena SPURNÁ, Iva NEVORALOVÁ a Petr MACEK. NEW PATHS IN OPERA : A conference on a book about avant-garde opera in interwar Czechoslovakia and a round table on the overarching theme of “Ertartete Musik”. 2023. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Miloš Štědroň, jak ho znám... In Miloš Štědroň, Jiří Hanuš: Mé celoživotní janáčkování. Hovory nejen o hudbě. 1. vyd. Brno: MUNIPRESS, 2023, s. 7-11, 4 s. ISBN 978-80-280-0299-2. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Terezín Music Academy 2023. 2023. info
 • SPURNÝ, Lubomír, Klára MÜHLOVÁ, Matěj IŠTVÁNEK, Štěpán MIKLÁNEK a Zdeněk SMÉKAL. Application of Computational Methods for Comparative Music Analysis. Online. In Proceedings of the 4th International Symposium on the Internet of Sounds 2023. 1. vyd. Pisa: IEEE, 2023, s. 31-36. ISBN 979-8-3503-8254-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/IEEECONF59510.2023.10335098. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. From Prague to Bad Tölz: Fascinating Piano Music by Hans Winterberg I November 19, 2023. Bad Tölz, 2023. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Hans Winterberg Festival. Wien, 2023. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír a Vlasta REITTEREROVÁ. Alois Hába: Searching for New Contemporary Music. In NEW PATHS IN OPERA: A conference on a book about avant-garde opera in interwar Czechoslovakia and a round table on the overarching theme of “Ertartete Musik”. 2023. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír, Filip ŠÍR a Martin MEJZR. Smetanovsko-dvořákovská diskografie. 2023. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír, Matěj IŠTVÁNEK a Klára Hedvika LINKOVOVÁ MÜHLOVÁ. Metodika analýzy hudebně-interpretačního výkonu s podporou The Memo Vision Software. 2023. info
 • SPURNÝ, Lubomír, Matěj IŠTVÁNEK a Štěpán MIKLÁNEK. MemoVision software. 2023. Software MemoVision je analytický nástroj, dostupný přes webové prostředí, pomocí kterého lze extrahovat informace z hudebních nahrávek a navzájem je porovnávat. info
 • SPURNÝ, Lubomír a Ondřej PIVODA. Pavel Haas : A Catalogue of the Music and Writings. 1. vyd. Praha: Bärenreiter Prague, 2022, 235 s. ISBN 978-80-86385-42-6. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Terezín Music Academy 2022. 2022. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Gideon Klein. Klavírista terezínského ghetta. Opus musicum. Opus musicum o.p.s., 2021, roč. 53, č. 1, s. 6-17. ISSN 0862-8505. Web publikace info
 • SPURNÝ, Lubomír a Vlasta REITTEREROVÁ. Alois Hába (1893-1973) : Zwischen Tradition und Innovation. 1. vyd. Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2021, 292 s. Schriften des Sudetendeutschen Musikinstituts. ISBN 978-3-940768-95-7. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Terezín Summer School : International Student Encounter 16.–19. 8. 2021. 2021. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Schenker in Böhmen : Ein Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie. In Schwab-Felisch, Oliver; Polth, Michael; Fladt, Hartmut. Schenkerian Analysis – Analyse nach Heinrich Schenker. 1. vyd. Hildesheim: Georg Olms Verlag, 2021, s. 289-296. Studien und Materialien zur Musikwissenschaft. ISBN 978-3-487-14724-6. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Kultura terezínského ghetta kdysi a dnes. 1. vyd. Brno: Opus musicum o.p.s., 2021, s. 96–102. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír a Vlasta REITTEREROVÁ. The Opera Utopianism of Alois Hába. In Spurná, Helena; St. Pierre, Kelly. New Path in Opera : Martinů–Burian–Hába–Schulhoff–Ullmann. Vienna: Hollitzer Verlag, 2021, s. 91-126. ISBN 978-3-99094-008-2. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Six Observations on the Performation of Hába´s Microtonal Music. In Spurná, Helena; St. Pierre, Kelly. New Paths in Opera : Martinů–Burian–Hába–Schulhoff–Ullmann. 1. vyd. Vienna: Holitzer, 2021, s. 221-240. ISBN 978-3-99094-008-2. URL info
 • ISTVANEK, Matej, Zdenek SMEKAL, Lubomír SPURNÝ a Jiri MEKYSKA. Enhancement of Conventional Beat Tracking System Using Teager-Kaiser Energy Operator. Applied Sciences-Basel. BASEL, SWITZERLAND: MDPI AG, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-20. ISSN 2076-3417. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/app10010379. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír a Vlasta REITTEREROVÁ. Alois Hába : A Poet of Liberated Music. Online. In Stefanija, Leon; Stanevičiūtė, Rūta. Microtonal Music in Central and Eastern Europe : Historical Outlines and Current Practices. 1. vyd. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2020, s. 245-259. Glasba na Slovenskem po 1918. ISBN 978-961-06-0311-5. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Gideon Klein als Pianist. In Dümling, Albrecht. Torso eines Lebens : Der Komponist und Pianist Gideon Klein (1919-1945). Neumünster: Bockel Verlag, 2020, s. 95-108. erdrängte Musik, Band 23. ISBN 978-3-95675-031-1. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír a Helena SPURNÁ. An Assessment of Czech Musicology and Theatre Studies : Thirty Years After the Fall of the Iron Curtain. In Konson, Grigoriy R. Art History in the Context of Other Sciences in Modern World : Parallels and Interaction: Proceedings of the International Academic Conference, April 21–26, 2019. 1. vyd. Moscow: The Russian State Library: Information and Publishing House, 2020, s. 232-238. ISBN 978-5-9216-0264-9. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír, Matěj IŠTVANEK, Jiří MEKYSKA a Zdeněk SMÉKAL. Enhancement of Beat Tracking in String Quartet Music Analysis Based on the Teager-Kaiser Energy Operator. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/TSP.2019.8769118. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. International Youth Encounters in Terezín : Music & Lectures Sessions. 2019. info
 • SPURNÝ, Lubomír. The Music of Terezin Composers. In The cultural life in the Terezin Ghetto, 25.-26.11.2019, University of Haifa. 2019. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Der Pianist Gideon Klein. 2019. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Nationalism and Modernism : Czech (Exterritorial) Modern Music. In Milanović, Biljana. ON THE MARGINS OF THE MUSICOLOGICAL CANON : The Generation оf Composers Petar Stojanović, Petar Krstić аnd Stanislav Binički. 1. vyd. Belgrade: Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts, 2019, s. 21-29. ISBN 978-86-80639-52-9. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Tvorba Pavla Haase v terezínském ghettu (1941–1944). Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 2, s. 17-28. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2019-2-2. URL URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Česká hudební kultura a nová věcnost. In Habán, Ivo. Nové realismy : Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918-1945. 1. vyd. Liberec: Národní památkový ústav Liberec, 2019, s. 404-411. ISBN 978-80-87810-35-4. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Opera Přijď království Tvé Aloise Háby. A2 : kulturní týdeník. A2 o.s., 2018, roč. 20/6, č. 13, s. 13. ISSN 1803-6635. info
 • SPURNÝ, Lubomír. International Youth Encounters in Terezín. 2018. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Schulhoff a Hába.Mezi Komunistickým manifestem a Novou zemí. In Přednáška z cyklu Umění včera a dnes – Kultura a politika v prvorepublikovém Československu. UMPRUM. 2018. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Opera in Terezin (1942-1944): Contribution to the history of the Opera. In THE ROLE OF NATIONAL OPERA HOUSES IN THE 20TH AND 21ST CENTURIES: ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE OPENING OF THE NATIONAL OPERA IN LJUBLJANA. 2018. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Work and Performance: A few Comments on the Czech Modern Music. In Nova glasba v »novi« Evropi med obema svetovnima vojnama – New Music in the “New” Europe Between the Two World Wars. Ljubljana, 2018, s. 107-114. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26493/978-961-7023-72-5.107-114. info
 • SPURNÝ, Lubomír. International Advisory Board. Musicological Annual, 2018. ISSN 0580-373X. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Institut terezínských skladatelů: ředitel. The Terezín Composers` Institute/Institut terezínských skladatelů, 2018. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Alois Hába. Neue Harmonielehre. In Scheideler, Ulrich; Woerner, Felix. Musiktheorie von der Antike bis zur Gegenwart. 1. vyd. Kassel: Bärenreiter, 2017, s. 183-185. Band 1: Musiktheorie von der Antike bis zur Gegenwart. ISBN 978-3-7618-2032-2. info
 • SPURNÝ, Lubomír a Petr FANČAL. Hudba a interpretace : K otázkám analýzy hudebního výkonu. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, č. 2, s. 109-120. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2017-2-11. Digitální knihovna FF MU info
 • SPURNÝ, Lubomír. Konzepte der Musikanalyse in Mitteleuropa : Riemann, Adler, Schenker. In Zagorski, Marcus; Zvara, Vladimír. Musicologica Instropolitana. 1. vyd. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016, s. 119-127. ISBN 978-80-223-4100-4. info
 • SPURNÝ, Lubomír a Ondřej PIVODA. Pavel Haas : Janacek's Most Gifted Pupil? Czech Music Quarterly. Praha: Hudební informační středisko, 2016, roč. 16, č. 3, s. 16-26. ISSN 1211-0264. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Několik poznámek k České moderní hudbě Vladimíra Helferta. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 2, s. 171-177. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-13. Digitální knihovna FF info
 • SPURNÝ, Lubomír. Music and Migration. Contribution to the History of Czech Modern Music. 1. vyd. Ljubljana, 2016, s. 277-283. ISBN 978-961-6984-96-6. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Pavel Haas: "Janaček's Most Talented Student". Muzikološki zbornik. Ljubljana: Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015, roč. 51, č. 2, s. 119-125. ISSN 0580-373X. info
 • SPURNÝ, Lubomír, Vlasta REITTEREROVÁ a Jan ANDRESKA. Nalezené torzo sbírky vojenských písní z první světové války. Hudební věda. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2015, roč. 52, č. 2, s. 163-219. ISSN 0018-7003. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Der Tonwille a Das Meistewerk in der Musik Henricha Schenkera : příspěvek k dějinám hudební teorie. In Jaromír Havlík. Rozumět hudbě. Sborník vybraných příspěvků z kolokvia Hudební analýza jako prolnutí interpretace, invence a intuice. Vydání první. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2015, s. 42-50. ISBN 978-80-7331-376-0. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Petr Macek: More boldly and resolutely for Czech music! „Social consciousness“ of Czech Music culture 1945 -1969 in reflection of the period music journalism. Opus musicum. Brno: Opus musicum o.p.s., 2015, roč. 47, č. 3, s. 87-89. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír a Vlasta REITTEREROVÁ. Alois Hába (1893-1973): mezi tradicí a inovací. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2014, 256 s. ISBN 978-80-87773-08-6. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. In Vereš, Jozef; Sacher, Wieslava A. Hudba - Integrácie - Interpretácie. Music Integration Interpretation. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, 2014, s. 103-130. ISBN 978-80-558-0632-7. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Lineární modely a možnosti jejich využití v hudební analýze. In Bajgarová, Jitka. K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2013, s. 175-185. ISBN 978-80-87112-73-1. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Mikrotonální Hába: pět poznámek k Hábovu kompozičnímu stylu. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 2, s. 117-129. ISSN 1212-0391. Digitální knihovna FF MU info
 • SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker a Guido Adler. Slovenská hudba. Bratislava: Sväz slovenských skladateľov, 2013, roč. 39, č. 4, s. 354-358. ISSN 1335-2458. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Vítězslav Novák in the Context of Czech Music as a Whole: Thoughts about the Composer’s Fate. Muzikološki zbornik. Oddelek za muzikologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani., 2013, roč. 49, č. 2, s. 75-80. ISSN 0580-373X. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Yesterday's Art, Tomorrow's World. In Barbo, Matjaž; Hochradner, Thomas. Music and its referential systems. Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2012, s. 151-159. ISBN 978-3-99012-004-0. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (Recenze) Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda: Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia. Hudobný život : [dvojtýždenník]. Bratislava: Obzor, 2012, XLIV, č. 5, s. 37-39. ISSN 1335-4140. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker (1868-1935) : kapitoly z hudební teorie a analýzy. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2012, 174 s. Hudební teorie & estetika ; sv. 1. ISBN 978-80-86791-12-8. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker: teoretik a editor. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 80-87. ISSN 1212-0391. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Alois Hába – pomiędzy tradycją a nowoczesnością. Glissando. WARSZAWA: Fundacja 4.99, 2011, viii, č. 17, s. 83-88. ISSN 1733-4098. info
 • SPURNÝ, Lubomír a Vlasta REITTEREROVÁ. "Musik am Rande". Einige Bemerkungen zur Typologie der Musik von Alois Hába. Muzikološki zbornik. Ljubljana: Oddelek za muzikologio Filoz. fakultete, 2011, roč. 47, č. 1, s. 24-36. ISSN 0580-373X. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Hába School. Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 141-148. ISSN 1212-0391. info
 • SPURNÝ, Lubomír a Vlasta REITTEREROVÁ. Řeč autografů: k problematice zpracování pozůstalosti Aloise Háby. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2011, roč. 43, č. 6, s. 31-38. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Semiology in Music and Art: Czech Music Semiology. In Approaches to Music Research: Between Practice and Epistemology. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011, s. 79-83. Methodoly of Music Research. ISBN 978-3-631-59200-7. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. Několik poznámek k ekmelické hudbě. In Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, s. 60-70. Umění a nová média. ISBN 978-80-210-5639-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • SPURNÝ, Lubomír a Jiří VYSLOUŽIL. Alois Hába: A Catalogue of the Music and Writings. Prague: Koniasch Latin Press, 2010, 271 s. ISBN 978-80-86791-78-4. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Hába School - Reality or Myth? In Despic, D; Milin, M. Spaces of Modernism: Ljubica Marić in Context. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and the Arts (SANU), 2010, s. 135-142. ISBN 978-86-7025-526-5. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Leoš Janáček. Teoretické dílo. Články, studie, přednášky, koncepty, zlomky, skici, svědectví. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum o. p. s., 2010, roč. 42, č. 2, s. 121-123. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Hábova "Musik der Freiheit" pohledem německy píšící muzikologie. Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 44/2009, 1-2, s. 171-182. ISSN 1212-0391. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Lubomír SPURNÝ. Alois Hába. In HEISTER, Hans-Werner a Walter-Wolfgang SPARRER. Komponisten der Gegenwart. München: Richard Boorberg Verlag, 2009, s. 1 - 50. Komponisten der Gegenwart. ISBN 978-3-86916-011-5. info
 • SPURNÝ, Lubomír. "Akordika" Eugeňa Suchoně a "nová harmonie". In Tvorivý odkaz Eugeňa Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Bratislava: STIMUL - centrum informatiky a vzdelávania FFUK, 2009, 10 s. ISBN 978-80-89236-59-6. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (Recenze) Alois Hába: Harmonielehre des diatonischen, chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölftel- Tonsystems. Opus musicum. Brno: Opus musicum o. p. s., 2009, XLI, č. 5, s. 56-58. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Was ist neu an Hábas Neuer Harmonielehre? In ZEITSCHRIFT DER GESELLSCHAFT FÜR MUSIKTHEORIE. první. Hildesheim: Georg Olms Verlag AG, 2009, s. 25 - 35. Varia. Hrsg. von Stefan Rohringer. ISBN 978-3-487-14226-5. URL info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Ivan Poledňák: Hudba jako problém estetiky. Brno: Nadace Opus musicum, 2008. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Intuice či reflexe? Několik poznámek k estetice "osvobozené hudby". In Musicologica. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 230-237. ISBN 978-80-210-4270-4. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Harmonie v nesnázích. Několik poznámek k Hábově Neue Harmonielehre. Hudební věda. Praha: AV ČR, 2007, XLIV, 3-4, s. 261 - 288, 27 s. ISSN 0018-7003. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Ekmelická hudba: budoucnost či minulost hudby. In Proměny hudby v měnícím se světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 179-192. Ivan Poledňák: Proměny hudby v měnícím se světě. ISBN 978-80-244-1809-4. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Katalog díla Aloise Háby/A Catalogue of the Music and Writings of Alois Hába. Acta musicologica. Brno, 2007, roč. 4, č. 3, s. 1 - 4. ISSN 1214-5955. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Arnold Schönberg liest Alois Hába: Einige Bemerkungen zur Hábas Neuer Harmonielehre. In 6th European Music Analysis Conference, Freiburg 10.-14. Oktober 2007. 2007. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Slyšet jinak - na cestě k nové hudbě (estetická pozice). In Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: Univerzita Karlovova, 2007, s. 225 - 227. ISBN 978-80-7290-354-2. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Helga de la Motte-Haber: Musikästhetik. Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, roč. 38, č. 1, s. 59-61. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Schenker in Böhmen. Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie. In Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 245-252. ISBN 80-210-3965-5. info
 • REITTEREROVÁ, Vlasta a Lubomír SPURNÝ. "Hudba nezná hranic" - aneb Hába v Darmstadtu. Opus musicum Hudební revue. Brno, 2006, roč. 38/2006, č. 6, s. 4-7. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Alois Hába. Between Tradition an Inovation. Czech music. Praha: Hudební informační středisko, 2005, V, č. 3, s. 1-8. ISSN 1211-0264. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Junge Klassizität Feruccia Busoniho jako netradiční dodatek k Návrhu nové estetiky hudebního umění. Slovenská hudba. Bratislava, 2005, roč. 3, 3-4, s. 361-366. ISSN 1335-2458. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Hábův atematismus. Acta musicologica. 2004, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN 1214-5955. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Novák und die tschechische Moderne. In Mehrsprachigkeit und regionale Bindung in Musik und Literatur. Frankfurt am Main: Peter Lang-Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2004, s. 107-112. ISBN 3-631-52331-9. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Hábova Neue Harmonielehre - Alois Hába a Arnold Schönberg. In Živá hudba XIII. Sborník Ústavu teorie hudby HAMU v Praze. Praha: TOGGA, 2004, s. 51-58. ISBN 80-902912-7-9. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Návrh nové operní estetiky v Matce Aloise Háby. In Hudební divadlo jako výzva - interdisciplinární texty. Praha: Národní divadlo, 2004, s. 280-291. ISBN 80-7258-161-9. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Auffassungsänderungen des Sozialismus in der Kunst und die tschechische Avantgarde zwischen den Weltkriegen. In Socialist Realism and Music. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium. 2001. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2004, s. 61-66. ISBN 80-86791-18-1. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker: Der Antiheld der Moderne? Über einige Formen der Angst in der Musik. In Horror novitatis. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium 2002. Praha: Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2004, s. 88-93. ISBN 80-86791-19-X. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Mezi řádem a chaosem: příspěvek k principu Hábova hudebního myšlení. Slovenská hudba. Bratislava, 2004, XXX, 1-2, s. 114-119. ISSN 1335-2458. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Schenker in Böhmen. In Schenkerian Analysis. Symposium und Workshops. Universität der Künste Berlin, 4. Juni 2004; Gutshof Sauen, 5.–7. Juni 2004; Hochschule für Musik und darstellende Kunst Mannheim, 11.–12. Juni 2004. 2004. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Mezi řádem a chaosem: příspěvek k principu Hábova hudebního myšlení. In Hudební věda a výchova 9. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 13-19. ISBN 80-244-0773-6. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Novák a Nejedlý. In Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Bratislava: STIMUL-centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, 2003, s. 153-161. ISBN 80-88982-78-2. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Alois Hába - klasik české hudby? In Čeští hudební klasikové na prahu 21.století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002, s. 137-139. ISBN 80-7042-204-1. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Může hudba vychovávat? e-Pedagogium. Olomouc: Pedagogická fakulta UPOL, 2002, roč. 2, č. 1, s. 59-63, 4 s. ISSN 1213-7758. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Opera Aloise Háby Matka. In K pocte Jána Cikkera (Zborník z muzikologickej konferencie "Slovenská operná tvorba 20.storočia v európskom kontexte", Bratislava 4. - 5. 10. 2001). Bratislava: STIMUL-Centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, 2002, s. 161-168. ISBN 80-88982-65-0. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Vítězslav Novák a secese. In Fibich - Melodram - Secese/Fibich-Melodrama-Art Nouveau. Praha: Česká hudební společnost-Společnost Zdeňka Fibicha, Národní muzeum-Muzeum české hudby, 2001, s. 243-249. ISBN 80-238-6482-3. info
 • SPURNÝ, Lubomír. "Exteritoriální" Hába - několik poznámek k Adornově pojmu "exterritoriale Musik". Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2001, XXXIII, č. 6, s. 11-16. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Kapitoly z dějin evropské hudby-od gregoriánského chorálu po Monteverdiho. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2001, 97 s. skriptum. ISBN 80-244-0314-5. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Několik poznámek k Schenkerově studii "Zum musikalischen Hören". In Psychologické aspekty hudební výchovy - ontogeneze, diagnostika, muzikoterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001, s. 23-26. ISBN 80-244-0405-2. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Čím hudba zní? Několik poznámek k výchovné funkci hudby. In Musica viva in schola XVII. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, s. 141-145. ISBN 80-210-2765-7. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Vladimír Zvara: Ján Cikker-Vzkriesenie. Opus musicum. Hudební revue. Brno: Opus musicum, 2001, XXXIII, č. 5, s. 59. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Beitrag zur tschechische Avantgarde: A. Hába und E. F. Burian. In Europa stellt sich vor. Regionalistik, Provinzialismus und musikalische Sozialisation. Magdeburg: Universität Magdeburg, 2000, s. 73-79. ISBN 3929757-31-1. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker - dávný neznámý. první. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2000, 186 s. UP. ISBN 80-244-0055-3. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Nad všemi ohni a vodami ..., op.47, č.1 [Vítězslav Novák]. In Zprávy společnosti Vítězslava Nováka. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2000, s. 3-7. ISBN není. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Goethe und Schenker. In Goethe in Olmütz. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2000, s. 163 - 167. ISBN 80-244-0184-3. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Ke dvěma principům Schenkerova hudebního myšlení: předkomponovaný model a tvořivé slyšení. In Hudební věda a výchova 8. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2000, s. 43-52. ISBN 80-244-0182-7. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Nauka o harmonii (Schenker a Schönberg). In Hudební analýza (druhy, metody, didaktické přístupy). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, s. 19-22. ISBN 80-244-0181-9. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Bemerkungen zur tschechischen Avantgarde: 'Matiné ceccoslovaco', Siena 1928. In The Crossroads of European Culture 1998. Brno: University of Technology, 1999, s. 331-335. ISBN 80-214-1249-6. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Pokus o typologickou charakteristiku Hábovy teorie. In Hudební věda a výchova 7. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1996, s. 31-45. ISBN 80-7067-634-5. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker - dávný neznámý. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1996, XXVIII, č. 3, s. 104-112. ISSN 00862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Krize očekávání - hodina zrodu nové hudby. In Muzikologické a pedagogické aspekty výkladu dějin hudby. České Budějovice: Jihočeská univerzita České Budějovice, 1996, s. 51-54. ISBN není. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Jednota hudby - hudba svobody. K Busoniho Návrhu nové estetiky. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, XXVII, č. 2, s. 69-77. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. K realismu Hábovy opery Matka. In Hudební divadlo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ostrava: AHUV, 1995, s. 83-91. ISBN není. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Režie je způsob komunikace. S Rudolfem Chudobou o televizní režii. Opus musicum. Hudební revue. Brno: Opus musicum, 1995, XXVII, č. 5, s. 215-218. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Petr Kofroň: Třináct analýz. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, XXVII, č. 3, s. v-viii. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Na štěstí nevěřím. Rozhovor s pianistou Igorem Ardaševem. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, XXVII, č. 3, s. 103-105. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Nová hvězda vyšla pod salcburským nebem: Magdalena Kožená. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, XXVII, č. 1, s. 28-30. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Jiří Šafařík: Rudolf Firkušný. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1995, XXVII, č. 1, s. xiii-xiv. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Boj o Nováka?(II.). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994, XXVI, č. 7, s. VI-XI, 5 s. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Jiří Fukač: Das Begriffssystem der musikalischen Komunikation. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994, XXVI, č. 10, s. VI-IX, 4 s. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Radoslav Nenadál: Dušinky. Opus musicum. Brno, 1994, XXVI, č. 1, s. VII - X, 4 s. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Klangschnitte - Momente Neuer Musik. Opus musicum. Brno, 1994, XXVI, 2 - 3, s. XI-XIV, 4 s. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) A. Schnitke: Suita ve starém slohu; J. Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 2 A-dur op. 100; S. Prokofjev: Sonáta pro housle a klavír op. 49. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994, xxvi, 8-9, s. iv-vi. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Bedřich Smetana: České tance. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze)Tomáš Kulka: Umění a kýč. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1994. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Preisneriana. Několik poznámek ke knize Rio Preisnera Americana, zpráva o velmoci (I). Opus musicum. Brno, 1993, XXV, č. 1, s. XIV - XVI, 3 s. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Due Virtuosi. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, xxv, 9/10, s. 9-10. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Jan Dismas Zelenka: Šest triových sonát ZWV 181. Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1993, xxv, 9/10, s. 2-3. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Karbusický, V: Wieviel Tode stirbt der Mensch. Opus musicum. Brno: Státní filharmonie, Český hudební fond, 1992, XXIV, č. 9, s. XI-XII, 2 s. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Pečman, R: Útok na Antonína Dvořáka. Opus musicum. Brno: Státní filharmonie, Český hudební fond, 1992, XXIV, č. 10, s. VII-VIII, 2 s. info
 • SPURNÝ, Lubomír. (recenze) Havasová, K.: Nebojte se trémy. Opus musicum Hudební revue. Brno, 1992, XXIV, s. IX - X, 2 s. ISSN 0862-8505. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Magické půlnoci, op.47, č.3 [Vítězslav Novák]. Opus musicum. Brno: Státní filharmonie, Český hudební fond, 1991, XXIII, 9-10, s. 40-44. info
 • SPURNÝ, Lubomír. Boj o Nováka? Zprávy Společnosti Vítězslava Nováka. České Budějovice: Český hudební fond, 1990, X, č. 17, s. 26-30. info

19. 6. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info