prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

děkan Fakulty informatiky


kancelář: B515
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Fakulta informatiky
Pracovní zařazení Děkan
kancelář B515Botanická 554/68a, Ponava, Brno
telefon 549 49 1801
e-mail

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Fakulta informatiky
Kolegium rektora Masarykova univerzita
Oborová rada Informatika (čtyřleté)
Programová rada Učitelství informatiky pro střední školy (magisterské navazující studium), Informatika ve vzdělávání (bakalářské studium)
Rada pro informační technologie Masarykova univerzita
Rada pro výstavbu Masarykova univerzita
Rozšířené kolegium rektora Masarykova univerzita
Vědecká rada Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Vedení Fakulta informatiky
Zástupci Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol Masarykova univerzita

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Katedra teorie programováníFakulta informatiky
Pracovní zařazení Profesor
kancelář B409Botanická 554/68a, 602 00 Brno
telefon 549 49 8073
www http://www.fi.muni.cz/~zlatuska/
Fakulta / Pracoviště MU Fakulta informatikyFakulta informatiky
Pracovní zařazení Profesor

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 1777
Interní informace Portál MU IS MU