prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.


Kancelář: bud. U1/231
Úvoz 244/33
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7626
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Filozofická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor habilitace Obecná psychologie
Habilitační práce (veřejná část) Psychosémantika
Datum zahájení 8. 6. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (Psychologický ústav AV ČR Brno)
doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc. (FF UP Olomouc)
Oponenti doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava)
doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 1. 2005
Datum zasedání VR fakulty 13. 1. 2005
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Psychologický ústav AV ČR
Obor jmenování Obecná psychologie
Datum zahájení 26. 5. 2010
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. (SAV Košice)
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (JČU - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. (SAV - Ústav experimentálnej psychológie, Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2011
Datum zasedání VR fakulty 4. 4. 2011
Datum zasedání VR MU 24. 5. 2011
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 2. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info