prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.

profesor – Interní hematologická a onkologická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 3644
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta,II.interní-hematoonkologická klinika
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 6. 1999
Datum ukončení řízení 1. 11. 2000
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 10. 1999
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. pavel Klener,DrSc. (Karlova univerzita Praha, l. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla,CSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 10. 1999
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 14. 3. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info