prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.


telefon: 532 23 3644
e‑mail:
Školitel

Obor: Onkologie

Obor: Vnitřní nemoci

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech