MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.

Neurochirurgická klinika


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 1. 2023
Datum ukončení řízení 1. 5. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Urgentní mikrochirurgie v léčbě akutního uzávěru střední mozkové tepny při selhání standardní terapie
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. (Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc. (Neurologická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 6. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D. (Neurochirurgická klinika FN v Hradci Králové a LF UK v Hradci Králové)
Fady T. Charbel, MD, FAANS, FACS (Department of Neurosurgery, University of Illinois, Chicago, IL, USA)
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc. (Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (Lékařská fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info