doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

docentka – Oddělení aplikované matematiky a informatiky


kancelář: 629
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5386
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 10. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Vybrané metody kauzální analýzy pro měření efektivity podpory prodeje
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D. (Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Radim Jiroušek, DrSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. (Oddělení ekonomiky a řízení stavebnictví, Slovenská technická univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. (VŠE v Praze, Fakulta managementu)
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta)
prof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (VUT v Brně, Fakulta podnikatelská)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 5. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info