doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

docentka – Oddělení aplikované matematiky a informatiky


kancelář: 629
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5386
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra aplikované matematiky a informatiky
  Ekonomicko-správní fakulta MU
  Lipová 41a
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docentka, garantka studijního programu Analytika byznysových dat
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019: docent, Podniková ekonomika a management, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • 2003: Ph.D., Obecné otázky matematiky a informatiky, "Markovské modely pozornosti", Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
 • 1996: magisterský, obor matematika-biologie, Mgr., "Aplikace teorie množin v hudební analýze", Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2020 - dosud: Garantka studijního programu Analytika byznysových dat
 • 2015 - 2021: Vedoucí katedry aplikované matematiky a informatiky, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
 • 1998 - dosud: asistent, odborný asistent a docent, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, katedra aplikované matematiky a informatiky
 • 1996 - 1998: Gymnázium Lerchova Brno, učitel
Pedagogická činnost
 • přednáška Multivariate Statistical Analysis
 • přednáška Statistika 1
 • přednáška Statistika 2
 • přednáška Vícerozměrné statistické metody
 • přednáška Statistics 2 pro zahraniční studenty
 • seminář Úvod do R
 • seminář Výpočetní systémy ve statistice
 • vedení a konzultace bakalářských a diplomových prací
 • vedení a konzultace doktorských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • Capacity Building in Mathematics and Statistics Learning Support in Norway and the Czech Republic
 • Partnership for Learning and Teaching in University Mathematics (PLATINUM), 2018-1-NO01-KA203-038887, Strategic Partnerships for higher education
 • Mathematics and Statistics Support Centre (MSSC) NF- CZ07/ICPNG /ICPNG04
 • Enhancing Quality of Diploma and Ph.D. Theses Via Usage of Quantitative Methods NF-CZ07-INP-5-326-2016
 • Personality, learning approach and teaching styles in undergraduate mathematics,smluvní výzkum 2016
 • Mathematical Education Through Modeling Authentic Situations – METMAS NF- CZ07-ICP-3-201-2015
 • Implementace jazyka R do výuky kvantitativních předmětů na ESF MUNI/FR/1495/2015
 • Spokojenost zákazníka a výkonnost podniku MUNI/A/1209/2014
 • Řízení kvality a konkurenceschopnost podniku MUNI/A/0799/2013
 • Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku MUNI/A/0738/2012
 • výzkumný záměru MŠMT ČR CEZ: J22/98: 261100009 "Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů"
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 17. 6. 2016 – 25. 6. 2016: University of St.Gallen, St. Gallen, Ostatní, CHE
  • Global School in Empirical Research Methods (GSERM): "Econometrics of Big Data"
 • 4. 8. 2014 – 22. 8. 2014: University of A Coruña, La Coruňa, Erasmus+, ESP
  • Výuka předmětu Multivariate Statistical Analysis
 • 17. 9. 2012 – 21. 9. 2012: University of Vienna, Vienna, Partnerské instituce MU, AUT
  • Stáž
Universitní aktivity
 • 2019 - 2021: místopředsedkyně akademického senátu MU
  2018 - dosud: členka akademického senátu MU
  2018 - dosud: členka volební a mandátová komise při akademickém senátu MU
  2015 - dosud: členka kolegia děkana
Mimouniversitní aktivity
 • Zakladatelka Math and Stats Support Centre
 • Členka Statistical Modeling Society
 • Členka České statistické společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti ekonomie a informatiky 2018
 • První cena děkana 2015 Ekonomicko-správní fakulty MU za nejlepší odbornou monografii: Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Pavel PUDIL, Maria KRÁLOVÁ, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition. Masaryk University, 2014. 170 pp. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
 • První cena děkana 2014 Ekonomicko-správní fakulty MU za nejlepší vědecký článek: SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Maria KRÁLOVÁ. Economic Efficiency of Mergers in the Czech Republic 2001-2010. Technological and Economic Development of Economy, 2013, roc. 19, Supplement 1, s. S326-S341. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/20294913.2014.880084.
 • Cena děkana přírodovědecké fakulty pro magisterské studenty v rámci matematické sekce, 1995
Vybrané publikace
 • KRÁLOVÁ, Maria. Metody kauzální analýzy pro měření efektivity podpory prodeje. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 174 s. ISBN 978-80-210-9939-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9940-2021. URL info
 • KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Maria KRÁLOVÁ. How Public R&D Support Affects Research Activity of Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of the Knowledge Economy. Springer, 2020, roč. 11, č. 3, s. 888-907. ISSN 1868-7865. doi:10.1007/s13132-019-0580-2. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction, loyalty, knowledge and competitiveness in the food industry. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2019, roč. 32, č. 1, s. 1237-1255. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2019.1627893. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and different evaluation of it by companies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2018, roč. 31, č. 1, s. 1330-1350. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2018.1484786. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. Customer Satisfaction with Quality of Products of Food Business. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 26, č. 1, s. 19-35. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.595. URL info
 • ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Maria KRÁLOVÁ. Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2016, roč. 2016, 49E, s. 169-186. ISSN 1842-2845. URL info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Vztah spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016, VI, č. 2, s. 3-11. ISSN 1805-0603. info
 • SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2015, roč. 63, č. 3, s. 1013-1021. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201563031013. URL info
 • VALOUCH, Petr, Jaroslav SEDLÁČEK a Maria KRÁLOVÁ. Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2015, roč. 63, č. 4, s. 410-430. ISSN 0013-3035. info
 • KRÁLOVÁ, Maria a Laura FÓNADOVÁ. Struktura věznění v České republice v letech 1996 až 2012 v zrcadle dat Vězeňské služby ČR. Data a výzkum. AV ČR, Sociologický ústav, 2015, roč. 9, č. 1, s. 31-49. ISSN 1802-8152. URL info
 • RICHTER, Jiří, Maria KRÁLOVÁ a Petr SUCHÁNEK. Customer Satisfaction, Product Quality and Performance of Companies. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Vol. 14, č. 4, s. 329-344. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0003. URL info
 • PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014. info
 • MATĚJKA, L., J. PĚNČÍK, Maria KRÁLOVÁ, A. KALUŽOVÁ, L. MATĚJKA a T. POSPÍŠIL. Thermal Insulation Composite Material Based on Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Water Absorption. International Journal of Civil and Environmental Engineering. Indická republika, 2013, roč. 35, č. 2, s. 1141 - 1146. ISSN 1701-8285. info
 • KUCHYNKOVÁ, Ladislava a Maria KRÁLOVÁ. Aspects affecting flexibility of Czech managers' leadership style. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2403-2414. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361072403. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Maria KRÁLOVÁ. Economic Efficiency of Mergers in the Czech Republic 2001–2010. Technological and Economic Development of Economy. 2013, roč. 19, Supplement 1, s. 326-341. ISSN 2029-4913. doi:10.3846/20294913.2014.880084. info
 • BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5. URL info
 • KRÁLOVÁ, Maria. Markov Model of Active Attention. Journal of Electrical Engineering. Bratislava, 2001, roč. 52, č. 10/s, s. 38-40. info

3. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info