prof. PhDr. Josef Unger, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 12. 1998
Datum ukončení řízení 15. 12. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Hrad Lelekovice - Sociokulturní antropologická studie
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. (UP - Filozofická fakulta)
doc. RNDr. Jan Klápště, CSc. (KU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Vladimír Nekuda, DrSc. (emeritní vědecký pracovník Moravského zemského muzea v Brně)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Válka, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof.RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (UP Olomouc, LF)
prof.MUDr.etPhDr. Eugen Strouhal, DrSc. (UK Praha, LF - Ústav dějin medicíny)
prof.PhDr. Taťána Štefaničová (UKo Bratislava, SR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 11. 1999
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 1. 10. 2003
Datum ukončení řízení 15. 10. 2004
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2004
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ph.D. Jaroslav Oliverius, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (Český egyptologický ústav UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2004
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 6. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info