Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 13. 5. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Profilování obrazu světa z frazeologické materiálové základny. Pohádkové bytosti v českém frazeologickém obrazu světa
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. (Technická univerzita v Liberci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 4. 2022 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. PhDr. František Štícha, CSc. (Akademie věd ČR)
Assoc. Prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (Univerzita v Udine)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info