Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 13. 5. 2021
Habilitační práce (veřejná část) Profilování obrazu světa z frazeologické materiálové základny. Pohádkové bytosti v českém frazeologickém obrazu světa
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. PhDr. František Štícha, CSc. (Akademie věd ČR)
Assoc. Prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (Univerzita v Udine)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info