doc. Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Obor řízení Český jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 5. 2021
Datum ukončení řízení 1. 6. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Profilování obrazu světa z frazeologické materiálové základny. Pohádkové bytosti v českém frazeologickém obrazu světa
Oponenti habilitační práce doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. (Technická univerzita v Liberci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 4. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Marie Janečková, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. PhDr. František Štícha, CSc. (Akademie věd ČR)
Assoc. Prof. Anna Maria Perissutti, Ph.D. (Univerzita v Udine)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info