doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

docent – Ústav simulační medicíny


korespondenční adresa:
Kamenice 126/3, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurovědy
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 13. 12. 2023
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 4. 2024
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. Dr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. (Neurologická klinika LF UP v Olomouci a FN Olomouc)
Prof. Dr. med. habil. Markus Ullsperger (Dept. of Neuropsychology, Institute of Psychology, Faculty of Natural Sciences, Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany)
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. (Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D. (II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info