doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

docent – Ústav simulační medicíny


korespondenční adresa:
Kamenice 126/3, 625 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
 • narozen 20.6.1977 v Karviné
Pracoviště
 • Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, obor Biomedicínské inženýrství - Docent.
 • 2005: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, obor Biomedicínská elektronika a biokybernetika, "Automated morphometry of MRI brain images with the use of deformable registration" - Ph.D.
 • 2000: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně, obor Elektronika a sdělovací technika - Ing.
Přehled zaměstnání
 • 2015-dosud: docent IBA LF MU
 • 2009-2015: odborný asistent LF MU, IBA MU
 • 2005-2009: výzkumný a vývojový pracovník LF MU a IBA MU
 • 2000-2004: programátor, později projektový manažer v SOVA NET s.r.o.
Pedagogická činnost
 • Výuka ve studijních programech PřF MU - Matematická biologie, Modelování a výpočty: Lineární a adaptivní zpracování dat, Projekt matematické biologie.
 • Výuka ve studijních programech FEKT VUT v Brně - Biomedicínské a ekologické inženýrství, Biomedicínské inženýrství a bioinformatika.
 • Vedení doktorandů v oboru Neurovědy na LF MU
 • Vedení pracovní skupiny Neurominer.cz zaměřené na vědeckou práci studentů s mnohorozměrnými neurozobrazovacími daty
Vědeckovýzkumná činnost
 • Analýza a zpracování signálů a obrázů, neurozobrazování, výpočetní neuroanatomie, strojové učení.
 • Moderní pedagogické metody a technologie v medicíně, virtuální pacienti.
Akademické stáže
 • 4/2012: Structural neuroimaging laboratory, Dep. of Psychiatry, University Medical Center, Utrecht, Netherlands: předzpracování obrazů z 7 T MRI pro difuzní traktografii
Univerzitní aktivity
 • 2014-dosud: člen pracovní skupiny pro simulace v medicíně na LF MU
 • od 2007: člen Ediční komise LF MU
Mimouniverzitní aktivity
 • 2017-dosud: člen rady studijního programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika na FEKT VUT v Brně
 • 2013-dosud: člen České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP - sekce HuBraM pro funkční mapování mozku
 • 2013-dosud: šéfredaktor časopisu MEFANET Journal
 • 2012-dosud: externí spolupracovník výzkumné skupiny Behaviorální a sociální neurovědy při Středoevropském technologickém institutu CEITEC
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014-dosud: předseda Koordinační rady vzdělávací sítě lékařských fakult ČR a SR MEFANET
 • 2007-dosud: hlavní organizátor a předseda programového výboru každoročních konferencí MEFANET
Vybrané publikace
 • DLUHOŠ, Petr, Daniel SCHWARZ, Wiepke CAHN, Neeltje van HAREN, René KAHN, Filip ŠPANIEL, Jiří HORÁČEK, Tomáš KAŠPÁREK a Hugo SCHNACK. Multi-center machine learning in imaging psychiatry: A meta-model approach. NeuroImage. San Diego: Academic Press Inc Elsevier Science, roč. 155, 15 July 2017, s. 10-24. ISSN 1053-8119. doi:10.1016/j.neuroimage.2017.03.027. 2017. info
 • JANOUŠOVÁ, Eva, Giovanni MONTANA, Tomáš KAŠPÁREK a Daniel SCHWARZ. Supervised, Multivariate, Whole-Brain Reduction Did Not Help to Achieve High Classification Performance in Schizophrenia Research. Frontiers in Neuroscience. Lausanne: Frontiers Media S.A., roč. 10, AUG, s. 1-15. ISSN 1662-453X. doi:10.3389/fnins.2016.00392. 2016. info
 • POPOVICI, Vlad, Eva BUDINSKÁ, Lenka ČÁPKOVÁ, Daniel SCHWARZ, Ladislav DUŠEK, Josef FEIT a Rolf JAGGI. Joint analysis of histopathology image features and gene expression in breast cancer. BMC Bioinformatics. London: BioMed Central, roč. 17, č. 209, s. 1-9. ISSN 1471-2105. doi:10.1186/s12859-016-1072-z. 2016. info
 • KOMENDA, Martin, Daniel SCHWARZ, Jan ŠVANCARA, Christos VAITSIS, Nabil ZARY a Ladislav DUŠEK. Practical use of medical terminology in curriculum mapping. Computers in Biology and Medicine. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Press, roč. 63, August 01, s. 74-82. ISSN 0010-4825. doi:10.1016/j.compbiomed.2015.05.006. 2015. info
 • JANOUŠOVÁ, Eva, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Combining various types of classifiers and features extracted from magnetic resonance imaging data in schizophrenia recognition. Psychiatry Research: Neuroimaging. CLARE: ELSEVIER IRELAND LTD, roč. 232, č. 3, s. 237-249. ISSN 0925-4927. doi:10.1016/j.pscychresns.2015.03.004. 2015. info
 • KOMENDA, Martin, Martin VÍTA, Christos VAITSIS, Daniel SCHWARZ, Andrea POKORNÁ, Nabil ZARY a Ladislav DUŠEK. Curriculum Mapping with Academic Analytics in Medical and Healthcare Education. Plos One. San Francisco: Public Library Science, roč. 10, č. 12, s. 1-18. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0143748. 2015. info
 • SCHWARZ, Daniel a Tomáš KAŠPÁREK. Brain morphometry of MR images for automated classification of first-episode schizophrenia. Information Fusion. ELSEVIER SCIENCE BV, roč. 19, č. 1, s. 97-102. ISSN 1566-2535. doi:10.1016/j.inffus.2013.02.002. 2014. info
 • DLUHOŠ, Petr, Daniel SCHWARZ a Tomáš KAŠPÁREK. Wavelet Features for Recognition of First Episode of Schizophrenia from MRI Brain Images. Radioengineering. SPOLECNOST PRO RADIOELEKTRONICKE INZENYRSTVI, roč. 23, č. 1, s. 274-281. ISSN 1210-2512. 2014. URL info
 • SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin BAREŠ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Jitka FEBEROVÁ, Jiří KOFRÁNEK, Martin KOMENDA, Barbora LUDÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jaroslav MAJERNÍK, Radim POLČÁK, Jarmila POTOMKOVÁ, Michal PROCHÁZKA, Adrian RAUDASCHL, Petr ŠTOURAČ, Jaroslav ŠTĚRBA, Stanislav ŠTÍPEK, Čestmír ŠTUKA, Ilja TACHECÍ a Martin VEJRAŽKA. Computer applications systems and networks for medical education : MEFANET: Czech and Slovak Medical Faculties Network. 1st ed. Brno: Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica. 230 s. ISBN 978-80-904731-9-5. doi:10.13140/2.1.1383.0723. 2014. URL info
 • SCHWARZ, Daniel, Petr ŠTOURAČ, Martin KOMENDA, Hana HARAZIM, Martina KOSINOVÁ, Jakub GREGOR, Richard HŮLEK, Olga SMÉKALOVÁ, Ivo KŘIKAVA, Roman ŠTOUDEK a Ladislav DUŠEK. Interactive algorithms for teaching and learning acute medicine in the network of medical faculties MEFANET. Journal of medical Internet research. Toronto: JMIR Publications Inc., roč. 15, č. 7, s. 298-311. ISSN 1438-8871. doi:10.2196/jmir.2590. 2013. info
 • SCHWARZ, Daniel, Milan ADAMUS, Vladimír ČERNÝ, Ladislav DUŠEK, Jan MALÁSKA, Martin MATĚJOVIČ, Pavel ŠEVČÍK, Vladimír ŠRÁMEK a Martin SLEZÁK. EPOSS & SEPSIS-Q: návrh a popis řešení projektů pro sledování léčby, morbidity a mortality pacientů s těžkou sepsí v České republice. Anesteziologie & intenzivní medicína. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, roč. 24, č. 4, s. 240-249. ISSN 1214-2158. 2013. info
 • SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK a Eva JANOUŠOVÁ. Rozpoznávání pacientů s první epizodou schizofrenie s využitím obrazů mozku z MRI. Clinician and Technology (Lékař a technika). Praha: Czech Medical Association J.E.Purkyne, roč. 41, č. 1, s. 27-34. ISSN 0301-5491. 2011. info
 • SCHWARZ, Daniel, Tomáš KAŠPÁREK, Ivo PROVAZNÍK a Jiří JARKOVSKÝ. A Deformable Registration Method for Automated Morphometry of MRI Brain Images in Neuropsychiatric Research. IEEE Transactions on Medical Imaging. New York: IEEE, roč. 26, č. 4, s. 452-461. ISSN 0278-0062. 2007. URL info
 • KAŠPÁREK, Tomáš, Radovan PŘIKRYL, Daniel SCHWARZ, Hana KUČEROVÁ, Michal MIKL, Eva ČEŠKOVÁ a Petr KRUPA. Reduction of prefrontal gray matter volume in first-episode schizophrenia independent of risperidon treatment. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, suppl. 1, č. 9, s. 224. ISSN 1461-1457. 2006. info
 • SCHWARZ, Daniel a Ivo PROVAZNÍK. Low-dimensional Multimodal Deformable Registration of MRI Brain Images in Stereotaxic Space. European Journal for Biomedical Informatics. roč. 2006, č. 1, s. 90-97. ISSN 1801-5603. 2006. URL info
 • SCHWARZ, Daniel a Ivo PROVAZNÍK. Statistically Based Segmentation of Medical Images and Their Visualisation. In VI International Conference PROCEEDINGS Symbiosis 2001. Gliwice: Silesian University of Technology. s. 10-14. ISBN 80-214-0893-6. 2001. info

22. 8. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info