doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D.

docentka – Hydrobiologie


kancelář: bud. D32/315
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6959
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jana Schenková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Ekologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 12. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Ekologie opaskovců: variabilita druhové skladby, habitatové preference a odpovědi na gradienty prostředí máloštětinatců a pijavic
Oponenti habilitační práce doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Ferdinand Šporka, DrSc. (SAV Bratislava)
doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (PrF UK Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 5. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (Hydrobiologický ústav AV ČR Č.Budějovice)
doc. RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (ÚBO AV ČR Brno)
doc. RNDr. Václav Pižl, CSc. (Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice)
doc. RNDr. Světlana Zahrádková, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info