prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity


kancelář: 417
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1001
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení I.neurologická klinika LF MU Brno
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 10. 2004
Datum ukončení řízení 1. 4. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Kontrola pohybu a zpracování kognitivní informace v bazálních gangliích a talamokortikálních okruzích
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jan Roth, CSc. (1.LF UK Praha)
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Nemocnice Pardubice)
doc. MUDr. Ján Benetin, CSc. (UK -LF Bratislava)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Otakar Keller, CSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
doc. MUDr. Martin Bojar, CSc. (UK - 2. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc. (UP-Lékařská fakulta Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 2. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 20. 11. 2008
Datum ukončení řízení 18. 9. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (1.LF UK Praha)
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (LF UP Olomouc)
prof. MUDr. Peter Turčáni, Ph.D. (LF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 3. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 5. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info