prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Supramolekulární chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. A08/117
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8142
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Organická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 7. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Supramolekulární hostitelské molekuly vycházející z glykolurilu
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Vladimír Král, CSc. (VŠCHT Praha)
Mgr. Tomáš Kraus, Ph.D. (ÚOCHB AV ČR Praha)
RNDr. Ivo Starý, CSc. (ÚOCHB AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (FCH VUT Brno)
prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. (ÚOCHB AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Organická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 11. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Vladimír Král, CSc. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Pavel Lhoták, CSc. (VŠCHT Praha)
RNDr. Ivo Starý, CSc. (ÚOCHB AV ČR Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info