prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Supramolekulární chemie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. A08/117
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8142
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
Pracoviště
 • Ústav chemie a RECETOX
  Masarykova univerzita
  Kamenice 5,
  625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2017: Profesor, Masarykova univerzita, Brno
 • 2010 - 2017: Docent, Masarykova univerzita, Brno
 • 2005 - 2010: Odborný asistent, Masarykova univerzita, Brno
 • 2003-2005: Postdoktorský pobyt, University of Miami, Florida, USA.
 • 2002-2003: Royal Society/NATO Postdoctoral Fellowship Programme, Heriot-Watt University, Velká Británie
 • 1998-2002: Ph.D., Ústav polymerů, Vysoká škola chemicko technologická, Praha.
 • 1993-1998: Ing., Ústav polymerů, Vysoká škola chemicko technologická, Praha.
Pedagogická činnost
 • Makromolekulární chemie, Struktura a vlastnosti polymerů, Technologie chemických výrob, Seminář z organické chemie I, Seminář z organické chemie I.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Příprava cyklických a necyklických sloučenin, které slouží jako hostitelé v supramolekulární chemii. Popis interakcí host - hostitel pomocí pokročilých analytických a fyzikálních metod.
Akademické stáže
 • 2009: (2 měsíce) University of Miami, Florida, USA.
 • 2006: (2 měsíce) University of Miami, Florida, USA.
 • 2003-2005: Postdoktorský pobyt, University of Miami, Florida, USA.
 • 2002-2003: Royal Society/NATO Postdoctoral Fellowship Programme, Heriot-Watt University, Velká Británie.
 • 2000 (2 měsíce): National University of Sao Carlos, Brazílie.
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010: Cena Alfreda Badera za organickou chemii udělená Českou společností chemickou
 • 2016: Cena Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
Vybrané publikace
 • MARŠÁLEK, Kamil a Vladimír ŠINDELÁŘ. Monofunctionalized Bambus[6]urils and Their Conjugates with Crown Ethers for Liquid-Liquid Extraction of Inorganic Salts. Organic Letters. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2020, roč. 22, č. 4, s. 1633-1637. ISSN 1523-7060. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.orglett.0c00216. URL info
 • BRADY, Kimberly G., Laura GILBERG, David SIGWALT, Joshua BISTANY-RIEBMAN, Steven MURKLI, Jared KLEMM, Petr KULHÁNEK, Vladimír ŠINDELÁŘ a Lyle ISAACS. Conformationally mobile acyclic cucurbit[n]uril-type receptors derived from an S-shaped methylene bridged glycoluril pentamer. Supramolecular Chemistry. Abingdon: Taylor & Francis Ltd., 2020, roč. 32, č. 9, s. 479-494. ISSN 1061-0278. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/10610278.2020.1795173. URL info
 • YAWER, Mirza Arfan, Kristína SLEZIAKOVÁ, Lukáš PAVLOVEC a Vladimír ŠINDELÁŘ. Bambusurils Bearing Nitro Groups and Their Further Modifications. European Journal of Organic Chemistry. Weinheim: WILEY-VCH, 2018, Neuveden, č. 1, s. 41-47. ISSN 1434-193X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ejoc.201701329. URL info
 • FIALA, Tomáš, Kristína SLEZIAKOVÁ, Kamil MARŠÁLEK, Karolina SALVADORI a Vladimír ŠINDELÁŘ. Thermodynamics of Halide Binding to a Neutral Bambusuril in Water and Organic Solvents. Journal of Organic Chemistry. WASHINGTON: AMER CHEMICAL SOC, 2018, roč. 83, č. 4, s. 1903-1912. ISSN 0022-3263. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.7b02846. URL info
 • LÍZAL, Tomáš a Vladimír ŠINDELÁŘ. Bambusuril Anion Receptors. Israel Journal of Chemistry. WEINHEIM: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2018, roč. 58, 3-4, s. 326-333. ISSN 0021-2148. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ijch.201700111. URL info
 • VAZQUEZ GONZALVEZ, Julian a Vladimír ŠINDELÁŘ. Supramolecular binding and release of sulfide and hydrosulfide anions in water. Chemical communications. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2018, roč. 54, č. 46, s. 5859-5862. ISSN 1359-7345. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c8cc00470f. URL info
 • HAVEL, Václav, Tereza SADILOVÁ a Vladimír ŠINDELÁŘ. Unsubstituted Bambusurils: Post-Macrocyclization Modification of Versatile Intermediates. ACS Omega. WASHINGTON: American Chemical Society, 2018, roč. 3, č. 4, s. 4657-4663. ISSN 2470-1343. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acsomega.8b00497. URL info
 • SOKOLOV, Jan a Vladimír ŠINDELÁŘ. Chiral Bambusurils for Enantioselective Recognition of Carboxylate Anion Guests. Chemistry - A European Journal. WEINHEIM: Wiley, 2018, roč. 24, č. 58, s. 15482-15485. ISSN 0947-6539. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/chem.201802748. URL info
 • MIKULŮ, Lukáš, Romana MICHALICOVÁ, Vivian IGLESIAS, Mirza Arfan YAWER, Angel KAIFER, Přemysl LUBAL a Vladimír ŠINDELÁŘ. pH Control on the Sequential Uptake and Release of Organic Cations by Cucurbit[7]uril. Chemistry - A European Journal. WEINHEIM: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2017, roč. 23, č. 10, s. 2350-2355. ISSN 0947-6539. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/chem.201604417. URL info
 • HAVEL, Václav, Michal BABIAK a Vladimír ŠINDELÁŘ. Modulation of Bambusuril Anion Affinity in Water. Chemistry - A European Journal. WEINHEIM: Wiley, 2017, roč. 23, č. 37, s. 8963-8968. ISSN 0947-6539. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/chem.201701316. URL info
 • SLAMPOVA, Andrea, Vladimír ŠINDELÁŘ a Pavel KUBÁŇ. Application of a macrocyclic compound, bambus[6]uril, in tailor-made liquid membranes for highly selective electromembrane extractions of inorganic anions. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science publishers, 2017, roč. 950, JANUARY, s. 49-56. ISSN 0003-2670. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2016.11.010. URL info
 • SOKOLOV, Jan, Tomáš LÍZAL a Vladimír ŠINDELÁŘ. Dimeric molecular clips based on glycoluril. New Journal of Chemistry. Cambridge: ROYAL SOC. CHEMISTRY, 2017, roč. 41, č. 14, s. 6105-6111. ISSN 1144-0546. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c7nj00969k. URL info
 • YAWER, Mirza Arfan, Václav HAVEL a Vladimír ŠINDELÁŘ. A Bambusuril Macrocycle that Binds Anions in Water with High Affinity and Selectivity. Angewandte Chemie International Edition. WEINHEIM (GERMANY): Verlag Chemie, 2015, roč. 54, č. 1, s. 276-279. ISSN 1433-7851. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/anie.201409895. URL info
 • USTRNUL, Lukáš, Petr KULHÁNEK, Tomáš LÍZAL a Vladimír ŠINDELÁŘ. Pressocucurbit[5]uril. Organic Letters. WASHINGTON, DC (USA): American Chemical Society, 2015, roč. 17, č. 4, s. 1022-1025. ISSN 1523-7060. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/acs.orglett.5b00123. URL info
 • HAVEL, Václav, Mirza Arfan YAWER a Vladimír ŠINDELÁŘ. Real-time analysis of multiple anion mixtures in aqueous media using a single receptor. J. Chem. Soc. Chem. Commun. CAMBRIDGE (ENGLAND): Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 51, č. 22, s. 4666-4669. ISSN 1359-7345. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c4cc10108a. URL info
 • HAVEL, Václav, Vladimír ŠINDELÁŘ, Marek NEČAS a Angel E KAIFER. Water-mediated inclusion of benzoates and tosylates inside the bambusuril macrocycle. CHEMICAL COMMUNICATIONS. Royal Society of Chemistry, 2014, roč. 50, č. 11, s. 1372-1374. ISSN 1359-7345. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c3cc47828a. info
 • GILBERG, Laura, Muhammad Shamsul Azim KHAN, Markéta ENDERESOVÁ a Vladimír ŠINDELÁŘ. Cucurbiturils Substituted on the Methylene Bridge. Organic Letters. American Chemical Society, 2014, roč. 16, č. 9, s. 2446-2449. ISSN 1523-7060. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/ol500828k. URL info
 • KAIFER, Angel E., Wei LI, Serena SILVI a Vladimír ŠINDELÁŘ. Pronounced pH effects on the kinetics of cucurbit[7]uril-based pseudorotaxane formation and dissociation. Chemical Communications. 2012, roč. 48, č. 53, s. 6693-6695. ISSN 1359-7345. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/C2CC32871B. URL info
 • ŠVEC, Jan, Michal DUŠEK, Karla FEJFAROVÁ, Peter ŠTACKO, Petr KLÁN, Angel E. KAIFER, Li WEI, Edita HUDEČKOVÁ a Vladimír ŠINDELÁŘ. Anion-Free Bambus[6]uril and Its Supramolecular Properties. Chemistry - A European Journal. Wiley-VCH, 2011, roč. 17, č. 20, s. 5605-5612. ISSN 0947-6539. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/chem.201003683. URL info
 • HAVEL, Václav, Jan ŠVEC, Michaela WIMMEROVÁ, Michal DUŠEK, Michaela POJAROVÁ a Vladimír ŠINDELÁŘ. Bambus[n]urils: a New Family of Macrocyclic Anion Receptors. Organic Letters. 2011, roč. 13, č. 15, s. 4000–4003. ISSN 1523-7060. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/ol201515c. URL info
 • REVESZ, Agnes, Detlef SCHRODER, Jan ŠVEC, Michaela WIMMEROVÁ a Vladimír ŠINDELÁŘ. Anion Binding by Bambus[6]uril Probed in the Gas Phase and in Solution. J. Phys. Chem. A. American Chemical Society, 2011, roč. 115, č. 41, s. 11378–11386. ISSN 1089-5639. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/jp205218k. URL info
 • ŠTANCL, Marek, Muhammad Shamsul Azim KHAN a Vladimír ŠINDELÁŘ. 1,6-Dibenzylglycoluril for synthesis of deprotected glycoluril dimer. Tetrahedron. Oxford, England: Pergamon - Elsevier Science, 2011, roč. 67, č. 46, s. 8937-8941. ISSN 0040-4020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.tet.2011.08.097. URL info
 • ŠVEC, Jan, Marek NEČAS a Vladimír ŠINDELÁŘ. Bambus[6]uril. Angewandte Chemie International Edition. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2010, roč. 49, č. 13, s. 2378-2381. ISSN 1433-7851. URL info
 • MA, Da, Zuzana GARGULÁKOVÁ, Peter Y. ZAVALIJT, Vladimír ŠINDELÁŘ a Lyle ISAACS. Reasons Why Aldehydes Do Not Generally Participate in Cucurbit[n]uril Forming Reactions. Journal of Organic Chemistry. 2010, roč. 75, č. 9, s. 2934-2941, 13 s. ISSN 0022-3263. URL info
 • KOLMAN, Viktor, Petr KULHÁNEK a Vladimír ŠINDELÁŘ. Inclusion of Carboxyl Function Inside of Cucurbiturils and its Use in Molecular Switches. Chemistry – An Asian Journal. WILEY-VCH, 2010, roč. 5, č. 11, s. 6926-6931, 7 s. ISSN 1861-4728. URL info
 • KOLMAN, Viktor, Radek MAREK, Zora STŘELCOVÁ, Petr KULHÁNEK, Marek NEČAS, Jan ŠVEC a Vladimír ŠINDELÁŘ. Electron Density Shift in Imidazolium Derivatives upon Complexation with Cucurbit[6]uril. Chemistry - A European Journal. WILEY-VCH, 2009, roč. 15, č. 28, s. 6926-6931. ISSN 0947-6539. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/chem.200900570. DOI: 10.1002/chem.200900570 info
 • KHAN, Muhammad Shamsul Azim, Dominik HEGER, Marek NEČAS a Vladimír ŠINDELÁŘ. Remarkable Salt Effect on Stability of Supramolecular Complex between Modified Cucurbit[6]uril and Methylviologen in Aqueous Media. Journal of Physical Chemistry B. New York: American Chemical Society, 2009, roč. 113, č. 32, s. 11054-11057. ISSN 1520-6106. URL info
 • ŠTANCL, Marek, Martin HODÁŇ a Vladimír ŠINDELÁŘ. Glycoluril Trimers: Selective Synthesis and Supramolecular Properties. Organic Letters. Washington D.C., USA: American Chemical Society, 2009, roč. 11, č. 18, s. 4184-4187. ISSN 1523-7060. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1021/ol9017886. URL info
 • ŠTANCL, Marek, Marek NEČAS, Jan TARABA a Vladimír ŠINDELÁŘ. Glycoluril Dimers Bearing Hydrogen Atoms on Their Convex Face and Their Self-Assembly in the Solid State. Journal of Organic Chemistry. 2008, roč. 73, č. 12, s. 4671-4675. ISSN 0022-3263. info
 • BERSHTEIN, Vladimir A., Larisa M. EGOROVA, Pavel N. YAKUSHEV, Vladimír ŠINDELÁŘ, Petr SYSEL, Tatiana E. SUKHANOVA, Irina P. DOBROVOLSKAYA, Anatoly I. GRIGORIEV, Sotiria KRIPOTOU a Polycarpos PISSIS. Poly(imide-amide)-poly(ethylene glycol) hybrid networks: nanostructure, molecular dynamics and membrane properties. Polymer Bulletin. Germany: Springer, 2007, roč. 58, č. 1, s. 65-74. ISSN 0170-0839. info
 • ŠINDELÁŘ, Vladimír, Serena SILVI, Samantha E. PARKER, David SOBRANSINGH a Angel E. KAIFER. Proton and Electron Transfer Control of the Position of Cucurbit[n]uril Wheels in Pseudorotaxanes. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS. GERMANY: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2007, roč. 17, č. 5, s. 694-701, 7 s. ISSN 1616-301X. info
 • ŠINDELÁŘ, Vladimír, Samantha E. PARKER a Angel E. KAIFER. Inclusion of anthraquinone derivatives by the cucurbit[7]uril host. New Journal of Chemistry. Cambridge: Royal Soc Chemistry, 2007, roč. 31, č. 5, s. 725-728. ISSN 1144-0546. info
 • KRIPOTOU, S., P. PISSIS, Petr SYSEL, Vladimír ŠINDELÁŘ a V. A. BERSHTEIN. Structure-property relationships in novel poly(imide-amide)-poly(ethylene glycol) hybrid networks. Polymer. Amsterdam: Elsevier, 2006, roč. 47, č. 1, s. 357-366. ISSN 0032-3861. info
 • FRIESS, Karel, Milan ŠÍPEK, Vladimír HYNEK, Petr SYSEL, T. KOPTÍKOVÁ a Vladimír ŠINDELÁŘ. Transport properties of polyimides containing cucurbit[6]uril. Desalination. 2006, roč. 200, -, s. 236-238. ISSN 0011-9164. info
 • ŠINDELÁŘ, Vladimír, Serena SILVI a Angel E KAIFER. Switching a molecular shuttle on and off: simple, pH-controlled pseudorotaxanes based on cucurbit[7]uril. Chemical Communications. 2006, roč. 20, -, s. 2185-2187. ISSN 1359-7345. info
 • COOKE, Graeme, Julien COUET, James F GARETY, Chang-Qi MA, Suhil MABRUK, Gouher RABANI, Vincent M ROTTELO, Vladimír ŠINDELÁŘ a Patrice WOISEL. The electrochemically tuneable hydrogen bonding interactions between a phenanthrenequinone-functionalized self-assembled monolayer and a phenyl-urea terminated dendrimer. Tetrahedron Letters. Oxford: Pergamon - Elsevier Science, 2006, roč. 47, č. 22, s. 3763-3766. ISSN 0040-4039. info
 • ŠINDELÁŘ, Vladimír, Mabel A CEJAS, Francisco M RAYMO a Angel E KAIFER. Tight inclusion complexation of 2,7-dimethyldiazapyrenium in cucurbit[7]uril. New Journal of Chemistry. Cambridge: Royal Soc Chemistry, 2005, roč. 29, č. 2, s. 280-282. ISSN 1144-0546. info
 • LING, Yonghua, Vladimír ŠINDELÁŘ a Angel E KAIFER. Poly(pseudo)rotaxane based on cucurbit[7]uril. Polymer Preprints. 2005, roč. 46, č. 2, s. 1144-1145. ISSN 0032-3934. info
 • JEON, Woo Sung, Kwangyul MOON, Sang Hyun PARK, Hyungpil CHUN, Young Ho KO, Jin Yong LEE, Eun Sung LEE, S. SAMAL, N. SELVAPALAM, Mikhail V REKHARSKY, Vladimír ŠINDELÁŘ, David SOBRANSINGH, Yoshihisa INOUE, Angel E KAIFER a Kimoon KIM. Complexation of Ferrocene Derivatives by the Cucurbit[7]uril Host: A Comparative Study of the Cucurbituril and Cyclodextrin Host Families. Journal of the American Chemical Society. Washington, D.C.: American Chemical Society, 2005, roč. 127, č. 37, s. 12984-12989. ISSN 0002-7863. info
 • ŠINDELÁŘ, Vladimír, Mabel A CEJAS, Francisco M RAYMO, Weizhong CHEN, Samantha E PARKER a Angel E KAIFER. Supramolecular assembly of 2,7-dimethyldiazapyrenium and cucurbit[8]uril: A new fluorescent host for detection of catechol and dopamine. Chemistry - A European Journal. Weinheim: WILEY-VCH Verlag, 2005, roč. 11, č. 23, s. 7054-7059. ISSN 0947-6539. info
 • ŠINDELÁŘ, Vladimír, Radka HOBZOVÁ a Petr SYSEL. Modifikované polyimidy. Chemické listy. Praha (Czech Republic): Česká společnost chemická, 2004, roč. 98, č. 1, s. 22-28, 8 s. ISSN 0009-2770. info
 • ŠINDELÁŘ, Vladimír, Kwangyul MOON a Angel E KAIFER. Binding Selectivity of Cucurbit[7]uril: Bis(pyridinium)-1,4-xylylene versus 4,4'-Bipyridinium Guest Sites. Organic Letters. Washington D.C., USA: American Chemical Society, 2004, roč. 6, č. 16, s. 2665-2668. ISSN 1523-7060. info
 • COOKE, Graeme, Vladimír ŠINDELÁŘ a Vincent M ROTELLO. Electrochemically tuneable hydrogen bonding interactions between a phenyl-urea terminated dendrimer and phenanthrenequinone. Chemical Communications. 2003, roč. 6, -, s. 752-3, 2 s. ISSN 1359-7345. info
 • SYSEL, Petr, Vladimír ŠINDELÁŘ, Radka HOBZOVÁ, Šárka NEJEDLÁ a Marie FRYČOVÁ. Preparation and properties of poly(amide imides) crosslinked with polyethylene glycol. Plasty a Kaučuk. 2003, roč. 40, č. 10, s. 292-295. ISSN 0322-7340. info
 • BERSHTEIN, V.A., V.M. EGOROV, P.N. YAKUSHEV, Petr SYSEL, Radka HOBZOVÁ, Vladimír ŠINDELÁŘ a P PISSIS. Dynamics and Phase Transitions in Nanostructured Polyimide - Flexible Chain Hybrid Networks. In 4th International Symposium on Molecular Mobility and Order in Polymer System. St.Petersburg: -, 2002, s. 0-5. info
 • SYSEL, Petr, Vladimír ŠINDELÁŘ, Eliška CHÁNOVÁ a Brigitta WALLIN. Preparation of polyimides by using mixtures of tetrahydrofuran and methanol and their properties. Polymer Journal. 2002, roč. 34, č. 2, s. 54-56. ISSN 0032-3896. info
 • KANAPITSAS, A., P. PISSIS, C.G DELIDES, Petr SYSEL, Vladimír ŠINDELÁŘ a V. A BERSHTEIN. Poly(imide-amide)-poly(ethylene adipate) hybrid networks. II. Dielectric studies. Polymer. 2002, roč. 43, č. 25, s. 6955-6963, 10 s. ISSN 0032-3861. info
 • BERSHTEIN, V. A., V. M. EGOROV, P. N. YAKUSHEV, L. DAVID, Petr SYSEL, Vladimír ŠINDELÁŘ a P. PISSIS. Poly(imide-amide)-poly(ethylene adipate) hybrid networks. I. Nanostructure and segmental dynamics. Polymer. Amsterdam: Elsevier, 2002, roč. 43, č. 25, s. 6943-6953. ISSN 0032-3861. info
 • SYSEL, Petr, Radka HOBZOVÁ, Vladimír ŠINDELÁŘ a Jiří BRUS. Preparation and characterization of crosslinked polyimide-poly(dimethylsiloxane)s. Polymer. 2001, roč. 42, č. 26, s. 10079-10085, 8 s. ISSN 0032-3861. info

24. 9. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info